Loading...
 

Polling codes NL

Polling codes zijn codes die verzonden worden vanuit het TELETASK systeem naar het AV toestel om een status van een zone of bron op te vragen.

Opmerking: Polling codes zijn optioneel, sommige AV systemen communiceren een statuswijziging automatisch aan de aangesloten systemen, andere AV systemen doen dit niet. Raadpleeg de documentatie van het AV-toestel.
Opmerking: zelfs als de polling code de status van een specifieke zone opvraagt, moet de feedback code van het AV-toestel de zone identificatie bevatten.
Opmerking: het is mogelijk om één polling code te gebruiken om de status van verschillende zones op te vragen, zolang de feedback codes van de verschillende zones als aparte codes verzonden worden.
Opmerking: Er kunnen tot vijf polling codes door de TDS14042 gebruikt worden.

Om een polling code te definiëren, ga naar het ‘Feedback Codes’ scherm en selecteer de tab pagina ‘Polling codes’.

Image346

Klik op de ‘New’ knop om een polling code toe te voegen. Voor elke zone kan een code ingevuld worden (zoals bij zend codes).
Voorbeeld: de status van een zone wordt opgevraagd met de code: *GET,z1; (waarbij 1 het zone nummer is).
De polling codes zullen zijn:

Image347

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School