Loading...
 

Definieer ‘Toegangsrechten’

Nu de lezers, de gebruikers en de groepen werden aangemaakt, dienen een aantal regels te worden geconfigureerd om de toegangsrechten te bepalen. Dit wordt uitgevoerd in CARDSOFT (deel van PROSOFT suite).
Bij het klikken op de CARDSOFT toets in PROSOFT Suite (in het menu links), zult u, afhankelijk van de ‘Toegangscontrole modus’, een overzicht zien van de ‘Groepen’, de ‘Gebruikers’ of de ‘Gebruikers en Groepen’.

Image277

Voor de ‘Groepen’ of ‘Gebruikers’ modus is de configuratie hetzelfde, het enige verschil is of ze toegepast wordt op één enkele gebruiker of op een groep. In de rest van dit hoofdstuk zal de term ‘gebruiker’ genoteerd worden bij verwijzing naar een ‘gebruiker’ of ‘groep’. Voor de ‘Gebruikers en Groepen’ modus, zie het hoofdstuk ‘Toegangscontrole voor gebruikers en groepen’ voor meer info.

  • ‘Dubbelklik’ op een gebruiker of groep om zijn/haar ‘Toegangsinstellingen’ te wijzigen.


Image278

De eigenschappen die kunnen ingesteld worden zijn de volgende::

Toegangsrechten
Bepalen op welke lezer(s) u de toegangsrechten wenst te configureren voor de gebruiker. De mogelijkheden zijn:
  • Geen toegang: de gebruiker heeft geen toegang (dit is de standaard instelling), en kan eveneens gebruikt worden om tijdelijk toegang te weigeren zonder de kaart/gebruiker te schrappen.
  • Alle lezers: de gebruiker heeft toegang aan alle lezers, een individuele voorwaarde en een specifieke gebruikersfunctie kunnen worden bepaald.
  • Geavanceerde configuratie: de gebruiker kan verschillende toegangsrechten hebben aan verschillende lezers, voor elke lezer kunnen een individuele voorwaarde en een specifieke gebruikersfunctie worden bepaald.
  • Lezer X: de gebruiker heeft toegang aan een bepaalde lezer, voor de desbetreffende lezer kunnen een individuele voorwaarde en een specifieke gebruikersfunctie worden bepaald.
OPMERKING: Als het ‘Toegangsrechten’ veld is ingesteld op ‘Geavanceerde configuratie (meerdere lezers)’ zal een lijst van alle lezers weergegeven worden met een aanduiding of de gebruiker al dan niet toegang heeft aan die lezer en voor welke lezer(s) een ‘voorwaarde’ en/of ‘specifieke functie’ werd gedefinieerd. Om de instellingen voor een lezer te wijzigen, dient u de lezer te selecteren uit de lijst, waarna zijn details zullen worden weergegeven.

Voorbeeld: In het onderstaande voorbeeld heeft de gebruiker toegang aan alle lezers en werd een specifieke gebruikersfunctie gedefinieerd voor één van de lezers.

Image279

Toegang
Bepaalt of een gebruiker (voorwaardelijke) toegang heeft aan een lezer, dit veld is enkel actief indien de ‘Toegangsrechten’ ingesteld zijn op ‘Geavanceerde configuratie (meerdere lezers)’.
Voorwaarde
Een voorwaarde die logisch WAAR dient te zijn, opdat de gebruiker toegang zou krijgen. Dit veld is enkel geactiveerd als het veld ‘Toegang’ is ‘gemarkeerd’.
Specifieke gebruikersfunctie
Een extra functie die wordt uitgevoerd op het moment dat aan de gebruiker toegang wordt verleend (bv. verlichting en/of verwarming/koeling activeren als de persoon aankomt). Dit veld is enkel geactiveerd als het veld ‘Toegang’ is gemarkeerd.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School