Loading...
 

Een Klokactie Configureren

Klokactie toevoegen

Via het bewerk-menu

Door in het 'bewerk' menu op de opties 'nieuwe continue klok' te klikken, maakt u een nieuwe klokactie aan binnen het 'continue' klokprogramma. Zo ook voor de overige klokprogramma’s.

Via de sneltoetsen

U voegt een nieuwe klokactie toe door in de sneltoets menu balk op de 'nieuwe klokactie' sneltoetsen te klikken. Voor ieder klokprogramma (continue, werkdag, weekend, simulatie en special) is een 'nieuw sneltoets' beschikbaar.

Image268

Via de rechter-muis-knop

Klik ergens in het weekoverzicht met de rechter-muis-knop en selecteer de gewenste klok tabel. De tijd zal overgenomen worden van waar u klikt (afgerond per kwartier).

Parameters


Image269

Kloktabel
Hier kunt u op elk moment het klokprogramma waartoe deze klokactie behoort wijzigen. Een klokactie wordt enkel uitgevoerd wanneer het klokprogramma waartoe het behoort actief is. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De Klok Functies' in het PROSOFT deel van deze handleiding.

Afhankelijk van de geselecteerde kloktabel, zijn volgende parameters extra in te stellen:

Functie
Selecteer hier de gewenste functie die bestuurd moet worden op een vrij in te geven tijdstip. In dit veld zijn er meerdere functiespecifieke parameters in te geven. Voor meer informatie hierover raadpleeg de beschrijving van de betreffende functie in het PROSOFT deel van deze handleiding.

Sinds PROSOFT Suite kunt u de geselecteerde functie onmiddelijk wijzigen of een nieuwe functie aanmaken alsof u in PROSOFT werkt met behulp van de 'editeer' en 'nieuw' sneltoetsen naast de functie selectie (behalve voor relais, dimmer en motor functies).

Referentie datum en tijd
bepaal hier welke (=start) referentiedag van toepassing is.
Herhaal elke
bepaal hier met welke regelmaat de actie moet herhaald worden.


Image270

Tijdstip
Selecteer hier het tijdstip waarop de ingestelde actie moet uitgevoerd worden.
Execute this clock on
Vink hier de dagen aan waarop de actie moet uitgevoerd worden.
‘Allow user to change this clock on Touch screen’
vink dit aan als u wilt dat de gebruiker op een bedieningspaneel aanpassingen kan maken.

Een Klokactie wijzigen

  • Selecteer de klokactie die u wilt wijzigen door te klikken op de klokactie in het rechtse overzicht tabel.


Image271

  • Klik de toets 'Editeer Klokactie' in de TIMESOFT menubalk . Het 'Actie Toevoegen/Wijzigen' venster verschijnt op het scherm.
Deze twee stappen zijn ook eenvoudig uit te voeren door op de actie die u wenst te wijzigen te dubbel klikken.
  • Wijzig de gewenste parameters
  • Klik 'OK', de klokactie is gewijzigd.

Een klokactie verwijderen

  • Klik de betreffende klokactie in de overzichtstabel aan.
  • Klik nu op de 'verwijder klok' sneltoets in de TIMESOFT menubalk of druk op de ‘Delete’ knop op uw toetsenbord.

Er verschijnt een melding op het scherm die om een bevestiging vraagt vóór de klokactie effectief wordt verwijderd.

Image273

  • Klik 'OK', de klokactie is verwijderd.

Communicatie

Om de aangepaste klok informatie aan de Centrale Eenheid door te geven, verstuurt u het NBT bestand naar de Centrale. Raadpleeg hiervoor het PROSOFT communicatie hoofdstuk.

Voor u de data naar de centrale download, is het raadzaam eerst uw project volledig te bewaren.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School