Loading...
 

Ruimtes

Iedere woning is opgedeeld in diverse ruimtes: de keuken, de zitkamer, het bureau, de badkamer(s), de verschillende slaapkamers, de tuin enz. Omdat de benadering van uw woning vanuit de verschillende vertrekken of ruimtes herkenbaar én logisch is, benadert PROSOFT de woning ook vanuit dit standpunt.

Daarnaast zijn ruimtes ook bijzonder belangrijk voor de automatische configuratie van TELETASK bedieningsschermen. Voer daarom zo correct mogelijk de juiste ruimtes in.

Overzicht van uw ruimtes

Ruimtes lijst

List of rooms

Image38

De beschikbare ruimtes van uw TELETASK domotica project zijn in een oogopslag zichtbaar in de 'Ruimtes lijst'. In deze lijst zijn volgende gegevens weergegeven:

'Nummer'
Iedere ruimte krijgt binnen PROSOFT een eigen code mee voor intern gebruik. Deze code is niet aanpasbaar en omvat volgende gegevens:
 • 'RM': deze afkorting staat voor 'Ruimte'
 • 'Nummer': iedere ruimte krijgt een uniek nummer dat start bij 01 en automatisch oplopend verder gaat.
'Naam'
hier wordt de naam die aan de ruimte is toegekend, weergegeven.

Wanneer u een wijziging aan een bestaande ruimte wil uitvoeren, dan selecteert u de ruimte in deze lijst. Wanneer een ruimte geselecteerd is, kleurt de lijn blauw. Door nu op de 'Bewerk' toets te drukken, kunt u de diverse parameters van de ruimte wijzigen.

Volgende acties kunnen vanuit de 'Ruimtes lijst' worden uitgevoerd:

'Nieuw'
klik deze toets aan om een nieuwe ruimte aan te maken.
'Editeer'
klik op deze toets om de eigenschappen van de geselecteerde ruimte te wijzigen
'Verwijderen'
klik op deze toets om de geselecteerde ruimte te verwijderen.

Praktisch

 • Klik 'Bewerken' in de PROSOFT menu balk.
 • Klik 'Ruimtes' aan.

Ruimtes aan uw project toevoegen

De verschillende parameters van elke ruimte

Image40

'Naam'
Geef hier de naam van de ruimte in.
'Audio Zone'
Selecteer hier de audio zone waaraan de ruimte gekoppeld wordt.
U kunt deze parameter enkel selecteren wanneer een audio interface met verschillende audio zones is gedefinieerd. Raadpleeg hiervoor paragraaf 'Audio Interfaces'.
'Sensor Zone'
Selecteer hier de verschillende sensor zones waarmee de ruimte gekoppeld wordt.
De sensor zones worden gemaakt bij het invoeren van een temperatuursensor, lichtsensor, vochtsensor en dergelijke. U kunt deze parameter dan ook pas configureren na het invoeren van de overeenkomstige sensoren. Raadpleeg hiervoor paragraaf 'Analoge Ingangsinterfaces'.

Praktisch

 • Klik 'Bewerken' in de PROSOFT menu balk.
 • Klik 'Ruimtes' aan.
 • Het 'Ruimtes lijst' venster verschijnt op het scherm. In dit scherm zijn de standaard aanwezige ruimtes weergegeven.
 • Klik de 'Nieuw' toets aan om een ruimte aan uw project toe te voegen.
 • Het 'Definieer Ruimte' venster verschijnt op het scherm. Stel in dit scherm de verschillende parameters van de ruimte in.
 • Klik 'OK': een ruimte is toegevoegd aan uw TELETASK domotica project. Het venster 'Definieer Ruimte' sluit af.
 • In het 'Ruimtes lijst' venster dat opnieuw zichtbaar is, wordt de toegevoegde ruimte weergegeven.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School