Loading...
 

Voeg Toegangscontrolelezers toe

Toegangscontrolelezers kunnen in PROSOFT worden toegevoegd zoals elke andere ‘ingangsinterface’: ‘Wijzig’, ‘Ingangen’, ‘Nieuw’, selecteer ‘TDS12142: ‘Toegangscontrolelezer’

Image275

Naast de standaard items zoals ‘Naam’ en ‘Adres’ heeft de toegangscontrolelezer slechts een beperkt aantal parameters:

Activeer PORTA voor deze lezer
Deze optie is standaard actief. Gebruik deze optie om PORTA te desactiveren voor deze lezer. Indien PORTA gedesactiveerd werd voor een lezer, zal geen enkele toegangsactie aan die lezer opgeslaan worden in het geheugen, noch weergegeven worden in PORTA, noch verschijnen in de E-mail rapporten.
OPMERKING: Toegangsacties, en hun resultaten aan een lezer, zullen (onafhankelijk van deze instelling) altijd worden vastgelegd in het normale ‘log’ systeem (indien het geactiveerd is) en de diagnostics/monitor.
Functie
Met deze wordt de functie bedoeld om het deurslot te openen, gewoonlijk een tijdsfunctie of een timed local mood.
Opmerking: Het is niet aangeraden om hier een voorwaardelijke functie (zoals indien-dan-anders) toe te voegen om toegang te verlenen/weigeren, voorwaarden zullen later worden toegevoegd.
Opmerking: In bepaalde uitzonderlijke gevallen dient het functie veld leeg te blijven, bijvoorbeeld indien twee deuren worden bediend door dezelfde toegangscontrolelezer, en de deur die geopend moet worden bepaald wordt door de gebruiker.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School