Loading...
 

Toegangscontrole voor gebruikers en groepen

In sommige gevallen, waarbij er heel wat gebruikers en lezers zijn, kan het aangewezen zijn de toegangscontrole te beheren zowel voor gebruikers als voor groepen. Deze modus laat een meer geavanceerde configuratie toe, maar brengt daarnaast wel enige complexiteit met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een gebruiker toegang te geven aan een lezer, terwijl zijn/haar groep geen toegang heeft aan deze lezer. In een dergelijk geval met tegenstrijdige toegangsrechten geldt één algemene regel die het resultaat van de toegangsactie bepaalt:
Als een gebruiker zijn/haar kaart voor de lezer houdt, zal het systeem eerst checken of een toegangsregel werd bepaald voor de lezerscombinatie van die gebruiker. Zo ja, zal deze regel worden toegepast. Indien dit niet het geval is, zal het systeem checken of een toegangsregel voor de gebruikersgroep bestaat en zo ja, deze toepassen.

OPMERKING: Voor een gebruiker kan zowel de toegangsregel ‘Gebruiker heeft geen toegang’ als ‘Gebruiker heeft toegang‘ gelden. Het is dus mogelijk een groep toegang te verlenen aan een aantal lezers, maar toegang te weigeren aan één of meerdere gebruikers van deze groep aan een gedeelte van deze lezers.
OPMERKING: De standaard ‘toegangsinstelling’ (Geen Toegang) wordt niet beschouwd als een geldige toegangsregel voor de gebruiker in dit geval. Hier zal de groepsactie toegepast worden (als bestaande).
OPMERKING: Het is onmogelijk om zowel de ‘specifieke gebruikersfunctie’ als de ‘specifieke groepsfunctie’ toe te passen, daar de groepsactie nooit zal toegepast worden als een toegangsregel voor de gebruiker bestaat (ongeacht het feit of deze regel de gebruiker toegang geeft of niet).

Wanneer in deze modus wordt gewerkt, zal CARDSOFT zowel een overzicht geven van de gebruikers als van de groepen. Als een gebruiker wordt geselecteerd (uit de lijst links), zal de gebruikersgroep in het geel worden gearceerd in de lijst met groepen. Wanneer een groep wordt geselecteerd zullen naar analogie de gebruikers die tot deze groep behoren worden gearceerd.
CARDSOFT zal ook voor elke gebruiker aangeven of ‘Groepsrechten’, ‘Gebruikersrechten’ of ‘Gebruikers-en Groepsrechten’ werden gedefinieerd.

Image280

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School