Loading...
 

Het TTecomm platform

TTecomm (1)

Taal

Omdat TTecomm alleen voor professionals is, is het platform alleen beschikbaar in het Engels. Dit handboek is echter beschikbaar in het Engels en het Nederlands in het gedeelte ‘Technisch handboek’ van de website van TELETASK for professionals:
https://professional.teletask.be/Startpagina
Opm: voor dit handboek is een professionele login nodig.

Voor u aan de slag gaat

A. De betreffende TELETASK installatie moet werken met Prosoft 3.7.3. x of hoger. Zo niet, dan moet u eerst upgraden (downloaden van www.teletask.be login als professioneel, ga naar professionele downloads-PROSOFT en Download de nieuwste versie).
Open vervolgens uw .nbt bestand en verzend het naar de centrale eenheid, die dan automatisch wordt bijgewerkt met de mogelijkheden voor de nieuw bijgekomen services.
Ter info: Het upgrade- en herstartproces kan in totaal tot 15 minuten duren

B. U kan alleen TSF service abonnementen kopen voor TTcloud Connected installaties. Als dit nog niet het geval is voor uw installatie, doet u dit voordat u doorgaat. U kan een trainingfilm bekijken om een installatie te verbinden met TTcloud. Deze kan u vinden in TTschool (www.teletask.be – professional – login en kies in TTschool de betreffende TTcloud- installatie film voor de Systeem integrator. Er is ook een film voor eindgebruikers die uitlegt hoe deze een account kunnen maken zoals nodig is voor iSGUI 4G/5G-verbinding.

De historiek van TTecomm

TTecomm is geïntroduceerd in september 2019 als ' binnenkort '. In december 2019 was het platform volledig operationeel. Beschikbaar voor internationaal gebruik vanaf Januari 2020.

Introductie van TTecomm

Eerst leggen we de basisprincipes van TTecomm uit en zal u een aantal interessante weetjes kunnen vinden die u kunnen helpen bij het werken met TTecomm en de aankoop van TSF service abonnementen. Verder in dit document vindt u ook een volledige stap-voor-stap procedure over hoe u uw account kan maken en TTecomm gebruiken.

Het TTecomm platform heeft twee toepassingen:

1.Beheer van software ABONNEMENTEN
Het aankopen en beheren van TSF software abonnementen (om een specifieke TSF software service te kunnen gebruiken)

2.Beheer van HERSTELLINGEN
Het tweede luik van TTecomm is het beheer van te herstellen hardware die door de klant naar het TELETASK hoofkantoor in Gent/België kan worden gezonden ter herstelling. Dit kunnen zowel herstellingen zijn binnen- als buiten waarborg. “Repairs” bevat de volledige flow van aanvraag tot herstelling en afdrukken van de nodige verzenddocumenten tot en met de betaling en terugzenden van TELETASK België naar de klant (systeem integrator).

Hieronder worden beide TTecomm toepassingen besproken in twee afzonderlijke hoofstukken.

TTecomm Abonnementen

TTecomm (2)

In dit hoofdstuk vindt u een gedetailleerde beschrijving van het TTecomm platform en het daarop aankopen van abonnementen. Als u gedetailleerde informatie over de abonnementen zelf nodig heeft, kijk dan in het hoofdstuk over de betreffende TSF service.

Het TTecomm abonnementen menu maakt deel uit van een online e-commerce platform, waar systeemintegrators (TDS specialisten) abonnementen kunnen kopen voor twee TELETASK software diensten die actief kunnen zijn op een TELETASK installatie:

1. Het abonnement voor “Remote Services en secure authenticated e-mails” Remote Services is een beveiligde PROSOFT internet verbinding tussen uw PC en TDS installatie. Deze beiden kunnen zich gelijk waar ter wereld bevinden, op korte of grote afstand van elkaar.
Dit Remote Services abonnement zorgt ook dat een DoIP centrale authenticated e-mails kan zenden, wat zonder dit abonnement dus niet het geval is.

2. Het andere abonnement is geschikt om een TDS installatie te kunnen besturen via spraak in combinatie met de slimme assistenten van Amazon (Alexa) en Google (Home).

Daarom introduceerde TELETASK nieuwe order referenties die niet langer ' TDS ' zijn, maar ' TSF ' plus 5 daarop volgende cijfers.
TSF16100 is de orderreferentie voor het “Remote Services” abonnement.
TSF12125 is de orderreferentie voor het “Voice Control” abonnement.

Beide abonnementen kunnen enkel aangekocht worden via het TTecomm platform.

Elk abonnement is verbonden met één specifieke TELETASK "installatie". Een "installatie" is elke centrale eenheid of een aantal centrale eenheden die werken vanuit één enkel .nbt bestand (max. 10 centrales op één .nbt bestand).

Enkele voorbeelden:
Voorbeeld 1: een huis heeft een centrale DoIP-eenheid en één .nbt bestand. Er is geen twijfel. Het abonnement is gekoppeld aan de betrokken centrale eenheid.
Voorbeeld 2: een huis werkt met twee DoIP centrales die zijn geconfigureerd in één .nbt bestand. Ook in dit geval kan met slechts één abonnement de specifieke service (met abonnement) werken op de hele installatie. Als u zowel de Remote Services- (“RS”) als de Voice Control- Service (“VC”) wil, is het voldoende om één RS- en één VC- abonnement te kopen voor deze woning.
Voorbeeld 3: een huis heeft twee verdiepingen en elke verdieping heeft zijn eigen DoIP centrale eenheid met elk een eigen (verschillend of gelijk) .nbt configuratiebestand. In dat geval moet de systeemintegrator twee RS-abonnementen en twee VC-abonnementen aanschaffen.

Voorbeeld 4: de klant wil geen RS-of VC-Services gebruiken. U kan hier zoals vroeger lokaal met PROSOFT werken (in de woning) of bijvoorbeeld via een standaard VPN verbinding.

Een abonnement geeft het recht om de specifieke dienst gedurende één jaar te gebruiken. Daarna kan u deze automatisch jaarlijks vernieuwen. TTecomm doet hiervoor het nodige, tenzij u de hernieuwing zou onderbreken. Dit kan op elk ogenblik.

Zodra een abonnement is gekocht in TTecomm, is de service onmiddellijk beschikbaar. Er hoeven geen activeringen te worden gedaan. Anderzijds is het bijvoorbeeld voor de spraakbesturing wel nog nodig om de gewenste spraaksturingen te configureren in PROSOFT, alsook in de Voice Assistant-App (de Alexa of Google Home app).

Voor Remote Services moet dus na het kopen van het abonnement, niets te worden ondernomen. Het TELETASK TTecomm-platform activeert na aankoop de service (met vervaldatum) in de TTcloud database. PROSOFT zal bij het proberen verbinden op afstand, controleren voor welke installaties de service actief is en u laten kiezen tussen de betalende abonnees.

Na een jaar wordt het abonnement automatisch verlengd als de creditcard in de account van de koper (dit wordt verondersteld de systeem integrator te zijn) nog geldig is (en het abonnement niet gedeactiveerd is geweest door de SI in TTcloud). De-activering van een abonnement betekent dat de automatische verlenging van de abonnementskosten wordt stopgezet. De service zelf blijft actief tot de vervaldatum (één jaar na aanschaf).

Opmerking: zodra een abonnement is aangekocht in TTecomm, is de service onmiddellijk beschikbaar voor één jaar. De aankoopsom kan niet worden teruggestort mocht de klant/gebruiker vroegtijdig willen afzien van de service. De aankoopsom is dus niet deelbaar tot een kleiner geheel. Gezien de lage kostprijs en de administratieve kosten voor een uitzondering, is dit ook de goekoopste oplossing voor iedereen. Ook al wil u bijvoorbeeld ‘Remote Services’ slechts éénmalig gebruiken.

Kan ik een abonnement kopen door een gewone bestelbon te sturen naar mijn TELETASK leverancier?

Om de abonnementskosten zo laag mogelijk te houden, is het niet mogelijk om een abonnement te bestellen bij uw TELETASK nationale distributeur of bij TELETASK België. Abonnementen kunnen alleen via het TTecomm-platform besteld worden.

Hoe TTecomm gebruiken

Voordat u het platform voor e-commerce (verkoop) TTecomm kan gebruiken, moet u als systeem integrator een professionele TELETASK-account hebben (degene die u misschien reeds heeft), maar omdat TTecomm uw factuurgegevens en creditcardgegevens nodig heeft, zal u bij het inloggen op TTecomm gevraagd worden om uw bedrijfsgegevens en een creditcard (Visa of Master card) in te voeren.

Nadat u ten minste één abonnement hebt besteld in TTecomm, zal u het abonnement ook in de TTcloud zien en van daar beheren. Als u veel installaties heeft, ziet u alle in TTcloud aangesloten installaties zoals gebruikelijk, maar nu ook de abonnementen. Deze worden weergegeven als actief of inactief en u kan ook zien dat de hernieuwfunctie ingeschakeld is en wanneer de vervaldatum daarvoor is. U kan deze altijd uitschakelen om een hernieuwing (na één jaar) te voorkomen. U zal de status zien als 'not yet activated ' of ‘active’ met de hernieuwingsdatum 'renewal at dd/mm/jjjj’.

TTecomm step-by-step

The different steps to buy a subscription in TTecomm:

1. Ga naar de TELETASK/Professional site:
Blader naar www.teletask.be en klik rechtsboven in het menu op de knop 'TTecomm '.

TTecomm (3)
Voeg uw login toe of klik op ' Make an account'

TTecomm (4)

Bestaande professionele gebruiker (systeem integrator):
Wanneer u reeds een Professional (TTcloud)- account heeft, kan TTecomm u bij de eerste login vragen om uw accountgegevens te vervolledigen met de nodige facturatie- en kredietkaart gegevens.
Nieuwe professionele gebruiker (systeem integrator):
Surf naar www.teletask.be, selecteer ' Professional ' en klik ‘make a new account’. U wordt gevraagd om te voltooien met bedrijfsnaam, volledig adres, BTW-nummer als u van een Europees land bent; GST- nr als van India bent; (voor andere landen is geen ID-nummer nodig) voor facturatie doeleinden.

Aangezien TTecomm een verkoopplatform is, controleert TTecomm eerst uw land en de geldigheid van uw kredietkaart. Een validiteitstest zal onmiddellijk worden uitgevoerd, waarbij 0,01 euro van uw kredietkaart wordt afgenomen als minimale testkost.
Zodra uw account is bijgewerkt, kan u inloggen op het TTecomm platform (klik TTecomm rechtsboven op www.teletask.be).

TTecomm (5)
In het volgende scherm kan u de installatie selecteren waarvoor u (een) licentie(s) wilt kopen. Vergeet niet om te bevestigen met de ‘Confirm’- toets voordat u het scherm verlaat. U kan nu ook abonnementen voor andere installaties kopen en ze allemaal samen afronden bij het verlaten.
TTecomm (6)
Zodra de inschrijving is verkregen en betaald (met de aangesloten creditcard) kan u bevestigd zien in het TTcloud scherm dat het/de abonnement/abonnementen actief is/zijn en kan/kunnen worden gebruikt.
oor een abonnement zoals REMOTE SERVICES hoeft u verder niets meer te doen. U kan in PROSOFT direct een verbinding maken met een installatie op afstand.
Anderzijds is er voor Voice Control (stem bediening) een configuratieprocedure beschikbaar in het on-line TELETASK technisch handboek voor zowel Amazon ECHO als Google Home Voice Assistants.
Verdere informatie over het werken met externe SERVICES in PROSOFT vindt u in het hoofdstuk over externe SERVICES hieronder in het document.

login paswoord voor TTecomm vergeten?

Als u uw login bent vergeten, kan u een nieuwe verkrijgen door op de link 'forgot password' op de inlogpagina van TTecomm te klikken.

Het automatische hernieuwingsproces in detail

TTecomm (7)
Twee maanden voor de vervaldatum van een lopend abonnement wordt de eigenaar (e-mailadres van de systeem integrator dat wordt gebruikt in het account) geïnformeerd over de vervaldatum van het abonnement. Als hij het ermee eens is dat het abonnement actief blijft en dat de volgende abonnementskosten voor de verlenging van de service van deze kredietkaart kunnen worden gehaald, hoeft er niets te worden gedaan.

Eén maand voor de vervaldatum van een abonnement zal TTecomm automatisch de abonnementskosten van de aangesloten kredietkaart afnemen. Het wordt eerder gedaan dan u zou verwachten, maar dit is om onderbreking van de service te voorkomen. Wanneer de kredietkaart niet meer geldig zou zijn, dan moet er communicatie beginnen met de SI hierover. In dat geval heeft de SI nog een maand om een nieuwe kreditekaart in zijn TTecomm account in te geven. Als TELETASK zou wachten tot de laatste dag of week, en de kredietkaart blijkt niet meer geldig, dan zouden plots alle abonnementen van de installaties van deze SI stoppen met werken. En dit willen we uiteraard vermijden.

Opmerking: sommige abonnementen zijn erg belangrijk en kunnen beveiligings- gevoelig zijn. TELETASK neemt geen verantwoordelijkheid voor een falende service, maar in elk geval willen we de eventueel gepaarde risico’s tot een minimum herleiden.

Facturering van TSF Serviceabonnementen

Bij elke (automatische) betaling die is afgenomen van de kredietkaart van de systeem integrator, activeert TTecomm onmiddellijk de dienst en stuurt hij binnen een uur een factuur naar het e-mailadres dat door de SI in zijn account is opgegeven. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres van de SI steeds correct is. Pas het zeker aan wanneer u als SI een nieuw e-mailadres wil gebruiken voor uw TSF abonnementen.
De SI kan ook steeds inloggen op TTecomm en zijn factuur/facturen downloaden.


Kosten/opbrengsten:

kostenniveau + wat zijn kosten voor deze dienst zijn in elke formule die hij verkiest. Het kan een jaarlijkse vergoeding zijn voor deze service (snel en handig voor de SI en de eindgebruiker) of de aanerekende kost kan deel uitmaken van een uitgebreider servicecontract waarin de SI meer diensten aanbiedt. Het betekent dat er van Teletask zijde geen bruto advies prijs kan worden gegeven.

Wat de vernieuwing betreft, geeft TELETASK u als SI een maand voordat de verlengingskosten van uw creditcard worden gehaald, zodat u deze met uw klant kan bespreken. Als hij/zij de service niet wil verlengen, kan u de verlenging deactiveren (surf naar TTcloud en zet desgewenst tijdig de vernieuwing stop om de kosten ervoor te voorkomen, door het abonnement te 'deactiveren'. De service blijft actief tot de einddatum en stopt vervolgens onmiddellijk zonder hernieuwing en zonder verdere kosten.


Beperkte facturatiefrequentie

Systeemintegratoren hebben vaak meerdere tot zelfs honderden TSF- abonnementen geactiveerd en gebruikt. Teletask waardeert dit ten zeerste en voor uw comfort hebben we extra intelligentie toegevoegd in het verkoopplatform van TTecomm.

Als de SI een eerste abonnement koopt, is de einddatum de laatste dag van de huidige maand plus één jaar. Als hij/zij (bijvoorbeeld enkele dagen later) een tweede abonnement koopt voor dezelfde of een andere installatie, zal het TTecomm platform steeds hetzelfde datum berekeningssysteem gebruiken. Op termijn krijgt de SI dus maximaal één verlengingsfactuur per maand van TTecomm.

Voorbeeld: U heeft een eerste abonnement aangekocht op 10 september 2020 dat loopt tot 31 september 2022. Op 18 september 2021 koopt u een ander abonnement. Het nieuwe abonnement ontvangt dezelfde einddatum van 31 september 2022. Het resultaat is dat u een gegroepeerde herinnering krijgt voor beide volgend jaar in plaats van het hele jaar door meerdere mails te ontvangen.

Hoe dan ook is het eerste abonnement voor de volledige 12 maanden + enkele dagen tussen de aankoopdatum en de laatste datum van de maand. Dus hoe eerder in de maand u abonnementen aankoopt, hoe langer ze dus initieel gratis zijn.

Het biedt u dus als resultaat dat u alle betalingen (facturen) op één maandelijkse factuur ontvangt. Onthoud dat een abonnementsprijs zeer laag is en dat het maken van één enkele factuur administratief relatief duur zou zijn. Met gegroepeerde facturatie hopen we uw administratiekosten zo laag mogelijk te maken.

Als het aantal abonnementen van een SI hoger wordt, kan TELETASK echter beslisssen om over te gaan naar driemaandelijkse of maandelijkse ipv jaarlijkse facturatie. Maar voor reguliere klanten met enkele tientallen to honderd abonnementen plannen we dit niet.

Welke kredietkaarten kunnen voor uw account gebriukt worden?

U kan VISA of MASTER CARD gebruiken. Andere kaarten en betalingssystemen worden niet gebruikt, voornamelijk omdat deze geen automatische verlengings services aanbieden of te hoge transactiekosten hebben.

Omdat we de servicekosten zo laag mogelijk willen houden ondersteunen we geen betalingssystemen waarvoor medewerkers van TELETASK handmatig moeten tussenkomen waardoor de kosten voor een abonnement voor iedereen zouden moeten verhogen.

Zijn mijn creditcardgegevens veilig op TTecomm?

De betaling via creditcard is een beveiligde en gecertificeerde manier van werken. TELETASK werkt met het krediet platform van Mollie (gevestigd in Nederland), zodat uw creditcardafschrift mogelijk “MOLLIE” als deibteur zal laten zien in plaats van TELETASK.
Voor de automatische verlengings-toepassing worden uw creditcardgegevens beveiligd opgeslagen maar TELETASK beschikt enkel over een referentienummer en niet de creditcardgegevens zelf. Alleen sommige internationale gecertificeerde bedrijven kunnen namelijk creditcardgegevens bewaren.

Wat als uw creditcard niet meer geldig is?

Het TTecomm-platform zal een e-mail sturen naar de SI indien de betaling van één of meerdere abonnementen niet kan worden gedaan (ongeveer één maand voor de vervaldatum van het abonnement).
De SI dient dan zo snel mogelijk een geldige creditcard in te voeren in zijn TTecomm account. TTecomm zal voor de uiteindelijke vervaldatum opnieuw proberen om de betalingsoverboeking te doen om te voorkomen dat de verbonden abonnementsdienst(en) op de vervaldatum worden stopgezet.
Een nieuwe creditcard kan altijd worden ingevoerd gedurende het jaar. Bijvoorbeeld als de kaart bijna de geldigheidsdatum heeft bereikt of als u een nieuwe kaart van uw bank hebt gekregen.

Hoe kan een automatische verlenging van een abonnement worden stopgezet

Als de eindgebruiker de TSF service niet meer gebruikt, kan de SI de automatische verlenging in TTcloud deactiveren (en worden er dus geen kosten meer in rekening gebracht op en na de vervaldatum). De service zelf blijft actief tot de vervaldatum.

Hoe kan ik de vervaldatum van een abonnement controleren

Log in op TTcloud en selecteer de installatie die u wilt controleren. Naast elk abonnement kan u de eindvervaldatum (‘Expires’) zien.

Opmerking: de vernieuwing zal één maand voor de vervaldatum van de rekening van uw account gaan om de onderbreking van de service(s) te voorkomen. Indien u dit liever niet heeft, dan kan u de hernieuwing telkens na de betaling deactiveren. Op de eindvervaldag moet u deze dan zeker opnieuw activeren (en betalen) zodat de service niet onderbroken wordt.

TTecomm (8)
U (de SI) wordt twee maanden voor de vervaldatum op de hoogte gebracht van alle abonnementen die automatisch zullen worden verlengd. U krijgt echter geen verwittiging voor de ‘deactivated’ abonnementen. Zie hoofdstuk automatische verlenging voor meer informatie hierover.

Meerdere aankopers op één installatie

Meerdere SI's kunnen actief zijn op een TDS installatie. Ze hoeven alleen maar te worden aangegeven als 'System Integrator' van een installatie (in het menu 'Extra' - 'gebruikersinstellingen' in PROSOFT). Maar slechts één 'SI' zou de 'purchaser’ (aankoper) van de abonnementen moeten zijn.

Uitzondering:
Maar als uitzondering (we raden niet aan om dit zomaar te doen, omdat het ingewikkelder is om te beheren), is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld de SI betaalt met zijn creditcard voor het Remote Services abonnement en de eigenaar betaalt met zijn creditcard voor het Voice Control abonnement.
In dergelijk geval moet de 'eigenaar' ook worden aangeduid als 'SI' (in PROSOFT-gebruikersinstellingen) voor die installatie en over een professionele account met kredietkaart beschikken.

Hoe kan u dit doen:
Wie is ‘purchaser’ (koper) van een abonnement? De ‘purchaser’ is de persoon waarvan de creditcard zal worden gebruikt voor een automatische verlenging.
In eerste instantie koopt de SI de benodigde abonnementen. Ten tweede kan een abonnement worden gedeactiveerd (in TTcloud) door de SI of eigenaar. Bij het opnieuw activeren van het abonnement wordt de persoon die op dat moment is ingelogd de nieuwe 'koper'.

Praktisch voorbeeld:
Om de koper voor een Voice Control-abonnement van de systeemintegrator naar de eigenaar te veranderen, kan de systeemintegrator dat abonnement in TTecomm deactiveren en uitloggen en vervolgens moet de eigenaar een professioneel account aanmaken (in TTecomm als nieuwe professioneel) + in TTcloud naar de betreffende installatie gaan en de gedeactiveerde status van het Voice Control-abonnement opnieuw in active veranderen. Deze ‘purchaser’ is nu de nieuwe ‘purchaser’ geworden van dat abonnement. (Zie uitgewerkt voorbeeld hieronder)

Overstappen van purchaser (SI1) naar een andere (SI2)

Praktijkvoorbeeld over het overdragen van een aangeschaft abonnement door SI1 naar SI2

We hebben in dit voorbeeld twee SI’s:
‘SI1’ (originele SI van de installatie)
‘SI2’ (de nieuwe toe te kennen SI die vanaf nu ook de hernieuwingen zal betalen).
Er zijn abonnementen aangekocht op de installatie (in ons voorbeeld) genoemd ‘Alexa PICOS TOWER 1’ door ‘SI1’
Zowel ‘SI1’ als ‘SI2’ moeten zijn ingegeven als System Integrator op deze installatie (PROSOFT – Extra – User settings en doorgezonden naar de centrale waardoor deze ook in TTcloud en TTecomm als dusdanig bekend zijn voor de betreffende installatie) .
Eerst gaan we ‘SI2’ de ‘purchaser’ (= aankoper) maken zodat ook de automatische betaling in de toekomst van deze persoon zijn credit card zal gedebiteerd worden. Daarna kan je indien gewenst ‘SI1’ verwijderen van de installatie (zie tekst hierover verder in de tekst).

‘SI2’ moet nu eerst inloggen.
We zien in TTecomm dat de ‘Purchaser’ momenteel nog op ‘SI1’ staat (screen capture hieronder)

TTecomm (9)

Stap 1: Deactiveer de jaarlijkse vernieuwing
We wijzigen in de kolom ‘Change status’ de status van ‘active’ naar ‘deactivate’ door op ‘active’ te klikken.
In dit voorbeeld passen we enkel de TDS16120 aan, maar in de meeste gevallen zal u dezelfde aanpassing willen doen voor alle abonnementen. U kan daarvoor alle abonnementen samen deactiveren en daarna terug activeren met de nieuwe ingelogde account.
TTecomm (10)
Fig: De hernieuwing van het Voice assistent abonnement staat nu ‘deactivated’ (=non actief) maar moet nog geconfirmeerd worden (zodat ‘renews at…’ verandert in ‘expires at …’).

Klik op de bruine ‘Confirm’ toets bovenaan - rechts op het scherm en daarna rechtsonder op ‘Confirm’ om te bevestigen:

TTecomm (11)

Situatie is dan als volgt:

TTecomm (12)

U ziet dat de TDS16120 zal vervallen op 31/12/2020

Stap 2: Activeer opnieuw
Verander “inactive” naar “activate” zodat de momenteel ingelogde account (‘SI2’in dit voorbeeld) de nieuwe ‘purchaser’ wordt. Vergeet niet opnieuw Confirm aan te klikken!

TTecomm (13)

Klik op ‘Confirm’ en betaal “0 euro”.
De jaarlijkse hernieuwingskost (bij vervaldatum) komt ook op het scherm maar kan u nu niet betalen want dit zal later automatisch gebeuren (normaal 1 maand voor de vervaldatum).
TTecomm (14)

Fig: U ziet ook dat er nu ‘initieel’ niets betaald moet worden want het lopende abonnement was reeds eerder betaald door SI1.

Druk op ‘Pay’ en ‘Confirm’

TTecomm (15)

Eenmaal u hier op Confirm payment klikt, is de hernieuwbetaling onherroepelijk verplaatst naar SI2. Als u echter eerst op het kruisje rechtsboven klikt, annuleert u deze actie alsnog.
Als uw creditkaart nog geldig is en alles gelukt is bij de online betalingsprovider, krijgt u nu:

TTecomm (16)

U ziet nu dat ‘SI2’ als aankoper (‘purchaser’) staat aangegeven, het vernieuwen zal van zijn kredietkaart gaan.
Verwijder nu indien gewenst ‘SI1’ in PROSOFT (in het menu ‘Extra’ – ‘Gebruikersinstellingen’) of vink desgewenst zijn status ‘System Integrator’ uit.

TTecomm (17)

Ter info: SI2 zou in principe ook een eindgebruiker kunnen zijn als de Systeem Integrator verkiest dat de abonnementen van deze installatie met de credit card van de eindgebruiker worden betaald. Hij moet daarvoor wel eerst ook een account aanmaken als professional met “Systeem integrator” status.

 Informatie
Voor meer informatie over TTecomm REPAIRS zie TTecomm HERSTELLINGEN hoofdstuk


Inhoudstafel:

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School