Loading...
 

Overzicht van uw domoticaproject

Printen
Wanneer u snel een bepaalde functie of een bepaalde instelling van uw domotica project wenst na te kijken, is het handig uw domotica dossier uit te printen en bij te houden in uw elektrisch verdeelbord, samen met de andere verplichte elektrische schema’s. In PROSOFT is de mogelijkheid voorzien om uw domotica project op papier af te printen. Naast de algemene projectgegevens zoals de bestandsnaam, gegevens van de installateur, gegevens van de woning… die u bij de start van PROSOFT hebt ingevoerd, wordt ook uw domotica project uitgebreid afgedrukt. U kunt wel zelf bepalen wat u allemaal wenst af te printen binnen zes categorieën:

Print alle informatie
alle beschikbare informatie wordt afgedrukt.
Print basis informatie
Informatie aangaande de Centrale eenheid, de ruimtes, de Audio zones, de Sensor zones, de O- Interfaces lijst, de I-Interfaces lijst, de Relais uitgangen, de Dimmer uitgangen en de Motor uitgangen.
Print Functies
Print alle beschikbare functies.
Print I-interfaces
print de lijst van I-Interfaces + een gedetailleerd overzicht per I-interface.
Print Specifieke I-Interface
Print de details van één of enkele gekozen I-interfaces.(vooral handig om het dossier up te daten).
Print Aangepaste informatie
Kies zelf welke info je wenst af te printen.

Praktisch

  • Klik 'Bestand' in de PROSOFT menu balk
  • Klik 'Printen'
  • Het 'Print NBT-Bestand' venster verschijnt


Image238

  • Selecteer de gewenste gegevens die uitgeprint moeten worden.
  • Klik 'OK'. Hierna kunt u de printer kiezen waarop u het dossier wenst af te drukken.

Hiërarchische Lijst

Waar de lijsten die u kunt uitprinten een overzicht geven van de beschikbare en gebruikte uitgangen (outputs), geeft de hiërarchische lijst een overzicht van relais, dimmers, motoren, sensoren, audio zones, vlaggen, klokken, service functies en berichten/alarm functies met de daaraan gekoppelde relaties.

Enkel als er een dergelijke uitgang of functie in PROSOFT gedefinieerd is, wordt ze in de hiërarchische lijst opgenomen.
Functies die geen relatie hebben met een uitgang (relais, dimmer, vlag, ... ) worden in de lijst weergegeven in het onderdeel “Functies zonder uitgang”. Voorbeelden: een lege lokale sfeer, een sfeer die enkel een andere functie oproept die op zijn beurt enkel die sfeer oproept, ....
Als er functies zijn die wel een relatie hebben met een uitgang, maar nergens gestuurd worden, worden die in de lijst weergegeven bij het onderdeel “Niet gebruikte functies”. Bijvoorbeeld een lokale sfeer die een relais en een dimmer stuurt maar die nergens bediend worden.

Zo kan je in de hiërarchische lijst nagaan dat relais 1 in de local mood 'koken' wordt gebruikt, maar dat deze relais eveneens geschakeld wordt met een 'switch' door toets 1 van het toetsenpaneel in de keuken.
Op deze manier kunt u een bizar fenomeen in de configuratie gaan opzoeken en corrigeren.

Praktisch

  • De hiërarchische lijst wordt aangemaakt door op de sneltoets Image239 te drukken. Klik opnieuw op deze sneltoets om de hiërarchische lijst uit te schakelen.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School