Loading...
 

Tijdsgestuurde acties

In PROSOFT worden verschillende relaties tussen de verschillende in- en uitgangen van uw TDS bepaald. Het comfort, de veiligheid en het energiebeheer nemen dankzij de flexibiliteit van deze relaties toe. De energiefactuur is voelbaar voordeliger wanneer het verwarmings- en/of koelsysteem geïntegreerd wordt in combinatie met andere functies van uw TDS: wanneer iemand het raam opent, zorgt TELETASK er automatisch voor dat verwarming of koeling uitgeschakeld wordt en veel meer…
In PROSOFT bent u echter niet in staat om ervoor te zorgen dat die verwarming elke weekdag om 7u00 aangaat en om 8u00 weer uitschakelt of dat een berichtje 'Morgen Ophaling Restafval' elke donderdagavond verschijnt enz. Al deze weerkerende acties kunnen in TIMESOFT geconfigureerd worden, al dan niet verbonden aan bepaalde condities zoals controleer iedere avond om 11u00 of de watervoorziening afgesloten is, wanneer u niet thuis bent. Dergelijke acties, meldingen… kunnen u het leven aangenamer, comfortabeler, veiliger en energievriendelijker maken.
Daarbij komt dat de oplossingen die TELETASK u biedt met TIMESOFT bijzonder flexibel en aanpasbaar zijn aan uw specifieke leefpatroon. Als gebruiker kunt u deze krachtige functionaliteiten eenvoudig aanpassen. Zo kunt u de tuinlichten in de zomer op een ander tijdstip schakelen dan in de winter. Misschien is uw werkpatroon in de bepaalde periodes van het jaar afwijkend van het normale werkritme. Voor al deze acties is TIMESOFT het ideale pakket voor de elektrotechnische installateur én de eindgebruiker die de volledige controle over alle klokacties in de woning wil behouden. De klokken wijzigen kan via TIMESOFT,een snelle en eenvoudige manier om een overzicht te krijgen op alle klokacties en deze, indien nodig te wijzigen.

De verschillende klokprogramma’s

Om alle routinematige acties naadloos bij uw leefpatroon te laten aansluiten zijn er vijf verschillende klokprogramma’s beschikbaar waarin u deze acties kunt configureren. Deze acties worden in het verdere verloop klokacties genoemd.

01 'Continue' klokprogramma: Dit klokprogramma is altijd actief. Dit klokprogramma is speciaal geschikt voor taken die niet afhangen van uw eventuele aanwezigheid of het tijdstip. Vb: elke avond om 22u00 moeten de rolluiken dicht gaan.
02 'Werkdag' klokprogramma: Dit klokprogramma is enkel actief op de dagen die in basis PROSOFT bestand als werkdag zijn gedefinieerd. Daarnaast moet dit programma ook ingeschakeld worden. Dit programma kan niet tegelijk werken met de klokprogramma’s 'Weekend' en 'Simulatie'.
03 'Weekend' klokprogramma: Dit klokprogramma is enkel actief op de dagen die in basis PROSOFT bestand als weekenddag zijn gedefinieerd. Daarnaast moet dit programma ook ingeschakeld worden. Dit programma kan niet tegelijk werken met de klokprogramma’s 'Werkdag' en 'Simulatie'.
04 'Simulatie' klokprogramma:Dit klokprogramma is speciaal ontworpen om in te schakelen bij afwezigheid. Dit programma kan niet tegelijk werken met de klokprogramma’s 'Werkdag' en 'Weekend'.
05 'Custom' klokprogramma: Dit klokprogramma is ontworpen voor bijzondere toepassingen en kan simultaan met de voorgaande klokken geactiveerd worden.

Starten met TIMESOFT

Klik op het TIMESOFT icoon in de PROSOFT Suite menu bar.

Image259

Visualisatie

Iedere actie die wordt toegevoegd, verschijnt met een symbool op het weekschema en wordt ook toegevoegd aan de overzichtslijst rechts in het TIMESOFT venster. Omdat de acties over de verschillende klokprogramma’s in een groot aantal kunnen oplopen, is er een mogelijkheid om de acties per klokprogramma te selecteren. Schakel daarvoor de verschillende visualisatietoetsen van de klokprogramma’s aan of uit. Als een klokprogramma geactiveerd is, dan licht het oranje op.
Wanneer een klokprogramma niet gevisualiseerd wordt, dan verdwijnen de klokacties die horen tot het betreffende klokprogramma uit zowel het weekoverzicht als uit de overzichtslijst.
In de overzichtslijst geeft een gekleurd vierkantje aan tot welk klokprogramma de klokactie behoort.
Klok types:

Image260 Klik hierop voor het zichtbaar maken van alle klokken
Image261 Klik hierop voor het zichtbaar maken van enkel de thermostatische klokken van een bepaalde sensorzone.
Image262 Klik hierop voor het zichtbaar maken van alle “niet thermostatische klokken”.


Kloktabellen:

Image263 Klik hierop voor het zichtbaar en onzichtbaar maken van alle continue kloklijnen. Kleur: Zwart
Image264 Klik hierop voor het zichtbaar en onzichtbaar maken van alle werk kloklijnen. Kleur: Rood
Image265 Klik hierop voor het zichtbaar en onzichtbaar maken van alle weekend kloklijnen. Kleur: Blauw
Image266 Klik hierop voor het zichtbaar en onzichtbaar maken van alle simulatie kloklijnen. Kleur: Groen
Image267 Klik hierop voor het zichtbaar en onzichtbaar maken van alle special kloklijnen. Kleur: Geel

Laat u een taak met een tijdsinterval van x minuten of x uren herhalen, dan worden deze taken in het tijdschema maximaal een keer per dag gevisualiseerd en dit op het eerste moment dat de taak op de betreffende dag plaatsvindt.
Om het overzicht te kunnen waarborgen is het totaal aantal acties per pagina op maximaal 300 gehouden. Zet eventueel de visualisatie van bepaalde regimes uit, zodat bovenstaand maximum niet wordt overschreden.
Wanneer een klokactie geselecteerd is (door erop te klikken in het weekoverzicht of in de overzichtstabel), dan wordt het kleine driehoekje aan het klokactie symbool in het weekoverzicht gevuld. Op het weekoverzicht wordt steeds het eerste voorkomen van de klokactie getoond beginnend van de huidige actieve week.
Acties die niet op het scherm staan, worden wel door het systeem bekeken!

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School