Loading...
 

Toegangscontrole opties in PROSOFT

De toegangscontrole opties zijn beschikbaar in PROSOFT via ‘extra’, ‘optie’, ‘Toegangscontrole’.
Image274
Beheer toegangscontrole in CARDSOFT via:

Groepen
Dit is de standaard manier. In dit geval wordt toegang verleend of geweigerd op basis van een groep. Alle leden van een groep zullen dezelfde toegangsrechten hebben. Deze optie is geschikt voor de meeste toepassingen (zowel residentieel als industrieel). Standaard zijn er reeds twee groepen aangemaakt: ‘family’ en ‘others’.


Voorbeelden:

  • Alle gebruikers hebben dezelfde rechten
  • De gebruikers kunnen duidelijk verdeeld worden in groepen: bv. ‘eigenaars, familieleden, huispersoneel’, of ‘directeurs, uitvoerenden, medewerkers’
  • Het merendeel van de gebruikers kan verdeeld worden in groepen, maar één enkele gebruiker verschilt van alle andere, bv. voeg een tuinman, een grootmoeder, een conciërge, een huishoudhulp, etc… toe aan bovenstaande voorbeelden. Creëer in dit geval een groep enkel voor deze persoon.
Gebruikers
In dit geval wordt de toegang verleend/geweigerd op basis van individuele gebruikers. Deze optie houdt waarschijnlijk veel meer configuratiewerk in (vooral als er vele gebruikers zijn), maar maakt wel extra functionaliteiten mogelijk..

Voorbeelden:

  • Een bedrijfsgebouw, waar elke gebruiker zijn eigen bureau heeft, maar met een algemene hoofdingang. Een individueel bureau kan enkel geactiveerd worden wanneer de specifieke gebruiker aankomt (= energiebeheer)
Gebruikers & Groepen
Dit is een geavanceerde modus waar toegangsbeheer wordt gedaan zowel voor gebruikers als voor groepen. Zie het hoofdstuk ‘Toegangsbeheer voor gebruikers en groepen’ voor meer info over deze modus..

Voorbeelden:

  • Indien er gebruikers zijn die bijna identiek dezelfde toegangsrechten hebben dan een bepaalde groep, kunt u deze modus gebruiken om aan de gebruiker extra rechten toe te kennen, naast diegene van de groep (of om eventueel enkele rechten af te nemen).
Opmerking: De modus ‘Beheer toegangscontrole’ wijzigen kan nuttig zijn, maar kan leiden tot het verlies van gegevens. Wijzigingen die kunnen plaatsvinden zonder gegevens te verliezen:
Van ‘Groepen’ naar ‘Gebruiker’. In dit geval zullen de ‘Groepsinstellingen’ gekopieerd worden naar de individuele gebruikers, dit kan handig zijn als u toegangscontrole wenst te beheren op ‘individuele gebruikers’ basis, maar er bepaalde gemeenschappelijke instellingen zijn. Start met de ‘Groepen’ modus, configureer de gemeenschappelijke instellingen voor de groepen. Schakel daarna over naar de ‘Gebruikers’ modus om alle instellingen te kopiëren naar alle gebruikers..
Van ‘Groepen’ OF ‘Gebruikers’ naar ‘Gebruikers & Groepen’. In dit geval zullen de gegevens niet worden gewijzigd.
Alle andere wijzingen aan de modus ’Beheer Toegangscontrole’ zullen resulteren in het verlies van toegangsinstellingen verbonden aan gebruikers of groepen. Bv. bij het overschakelen van ‘Gebruikers & Groepen’ naar ‘Gebruikers’ zullen alle specifieke groepsinstellingen verloren gaan (in dit geval zullen enkel de specifieke gebruikersinstellingen behouden blijven).
CARDSOFT logging
voeg hier, indien gewenst, één of meerdere emailadressen toe om E-mails te ontvangen met een overzicht van alle toegangsacties. Deze E-mails kunnen op regelmatige basis worden verzonden (bepaald in TIMESOFT), vertrekkend van een functie bv. Local mood of automatisch: Het systeem zal een email verzenden als het geheugen 1250 toegangsacties bevat die nog niet per email werden verzonden. Het aantal E-mail adressen is bijna onbeperkt.
OPMERKING: de automatische E-mails zullen steeds worden verzonden van zodra 1250 toegangsacties werden geregistreerd die nog niet werden verzonden. Voorbeeld: het gemiddelde aantal toegangsacties voor een bepaalde installatie bedraagt ongeveer 900/maand, dus zal er telkens op de eerste dag van de maand om middernacht een E-mail worden verzonden (geconfigureerd in TIMESOFT). Indien in een bepaalde maand bijvoorbeeld tegen de 28ste al 1250 toegangsacties werden geregistreerd, zal op dat moment reeds een E-mail worden verzonden. De eerste dag van de daaropvolgende maand zal een nieuwe E-mail worden verstuurd met een overzicht van de nog resterende toegangsacties van de voorbije maand.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School