Loading...
 

Creëer Gebruikers en Groepen

Ga naar het menu ‘Extra’, ‘Gebruikers & instellingen ’ om Gebruikers en Groepen te definiëren.

Image276

U krijgt een nieuw scherm en daar kunt u op het tabblad 'gebruikers' of 'groep' klikken. Als u een gebruiker of groep wilt toevoegen, typ dan de naam in het lege veld onder de lijst met bestaande gebruikers of groepen.

Gebruikerscode
Op bepaalde grafische interfaces (zoals op de iSGUI en de AURUS-TFT) is het mogelijk bepaalde items met een code te beschermen. Dit is de ‘gebruikerscode’. Voor meer info betreffende de ‘gebruikerscode’ zie het hoofdstuk ‘Gebruik van paswoorden en codes ‘.

Gebruikers

Een gebruiker heeft de volgende eigenschappen:

Naam
De naam van de gebruiker. In de meeste gevallen zal dit effectief de naam zijn van een persoon, maar dit kan ook iets zijn zoals: ‘reservekaart’, ‘bezoeker’, ‘poetsvrouw’,…;
  • Proximity tag /kaart: Het ID nr voor deze kaart of tag (geprint op de kaart/tag). Elke gebruiker kan over een tag en een kaart beschikken. Een kaart en een tag die aan dezelfde gebruiker werden toegekend zullen allebei identiek dezelfde resultaten geven aan alle lezers.
OPMERKING: Een kaart/tag kan slechts aan één enkele gebruiker worden toegekend (omdat iedere kaart een uniek ID heeft)
OPMERKING: Indien een gebruiker over twee kaarten beschikt, maar geen tag heeft, kunt u één van de kaarten toekennen aan het tag veld (en vice versa).
OPMERKING: Indien een gebruiker meer dan twee persoonlijke kaarten/tags nodig heeft, dient u meerdere ‘gebruikers’ toe te voegen (bv. james 1, james 2, james 3) voor deze persoon en deze gebruikers vervolgens aan een groep toe te voegen (bv. james of familieleden of …).
PORTA
Check dit veld om PORTA voor deze gebruiker te activeren. Om privé redenen staat dit veld standaard non-actief.
OPMERKING: Wanneer deze optie wordt geactiveerd, bent u er verantwoordelijk voor om de gebruiker in te lichten dat zijn/haar toegangsacties gemonitord worden, en dient u hem/haar te informeren over wat met deze informatie zal gebeuren.
OPMERKING: De toegangsacties, en hun resultaten, zullen voor een gebruiker (onafhankelijk van deze instelling) steeds worden vastgelegd in het normale ‘log systeem’ (als het geactiveerd is) en via diagnostics/monitor.
Groep
Bepaalt tot welke groep een gebruiker behoort. Een gebruiker kan slechts deel uitmaken van één enkele groep.

Groepen

Groepen zijn een middel om toegangscontrole te beheren voor meerdere gebruikers op hetzelfde tijdstip. Voor residentiële toepassingen kan één groep die overal en altijd toegang heeft volstaan, maar voor industriële toepassingen kunnen diverse groepen bestaan, met verschillende toegangsrechten voor verschillende delen van het gebouw, de verdieping, het clubhouse, etc…
Een groep heeft één enkele naam ter identificatie.

OPMERKING: Groepen worden enkel gebruikt om het toegangscontrolebeheer te vergemakkelijken, PORTA legt steeds informatie vast betreffende één specifieke gebruiker, niet van een groep.


Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School