Loading...
 

De Fan Functie (Ventilator)

Omschrijving:

De Fan (Ventilator) functie schakelt een functie en laat een relais, dimmer, vlag of local mood, gedurende een ingestelde tijd actief vanaf het moment dat de eerste functie wordt uitgeschakeld.

Parameters:


Image178 ;'Naam': Voer hier een korte en duidelijke naam in voor de 'Fan' functie.

'Selecteer Licht'
deze parameter definieert de eerste functie die bij het oproepen van de 'Fan' functie wordt geactiveerd. U kunt hier vier functies selecteren: 'Relais', 'Dimmer', 'Local Mood' en 'Vlaggen'. Afhankelijk van de geselecteerde functie moeten eveneens enkele specifieke functieparameters ingegeven worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de specifieke functie.
'Selecteer Motor'
deze parameter definieert de tweede functie die bij het uitschakelen van de eerste functie gedurende een ingestelde duurtijd actief wordt of blijft. U kunt hier vier functies selecteren: 'Relais', 'Dimmer', 'Local Mood' en 'Vlaggen'. Afhankelijk van de geselecteerde functie moeten eveneens enkele specifieke functieparameters ingegeven worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de specifieke functie.
'Duurtijd'
deze parameter wordt rechts in het 'Selecteer Motor' veld gedefinieerd. De 'Duurtijd' bepaalt hoe lang de tweede functie (motor) na het uitschakelen van de eerste functie (licht) actief blijft. Deze parameter is instelbaar van 0 sec. tot 7200 sec. in stappen van 1 sec. Standaard staat de duurtijd ingesteld op 120 sec.
'Opties - Instelling'
Deze parameter bepaalt wanneer de tweede functie (motor) moet geactiveerd worden. Hier zijn twee instellingen mogelijk:
  • 'Ventilator AAN bij doven licht': met deze instelling wordt de tweede functie (motor) geactiveerd wanneer het licht uitgeschakeld wordt . De tweede functie is enkel voor de ingestelde duurtijd actief.
  • 'Ventilator AAN bij schakelen licht': met deze instelling wordt de tweede functie (motor) gelijktijdig met de eerste functie geactiveerd, bij het inschakelen van de 'Fan' functie. Na het uitschakelen van de eerste functie (licht) blijft de tweede functie (motor) voor de ingestelde duurtijd actief.

Werking vanaf een interface:

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt de eerste functie (licht) geschakeld zoals in de 'Fan' functie gedefinieerd. Indien zo ingesteld, wordt ook de tweede functie (motor) geschakeld.

Bij het uitschakelen van de functie wordt de eerste functie (licht) uitgeschakeld en blijft de tweede functie voor de ingestelde duurtijd actief.

'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Werking vanuit een andere functie:

De 'Fan' functie is selecteerbaar in een andere functie. Bij het inschakelen van die andere functie werkt de 'Fan' functie zoals in de geselecteerde doelwaarde beschreven.

'Aan'
de 'Fan' functie wordt geactiveerd. De eerste functie wordt volgens de instelling geschakeld en indien ingesteld, wordt ook de tweede functie geactiveerd.
'Uit'
de 'Fan' functie wordt uitgeschakeld. Dit betekent dat de tweede functie (relais) gedurende de ingestelde duurtijd wordt geactiveerd. Indien de eerste functie (licht) aan is, wordt deze functie uitgeschakeld. Indien die functie uit stond, blijft ze uit.
'Aan/Uit'
de 'Fan' functie wordt geactiveerd: de eerste functie en (indien ingesteld) de tweede functie wordt geschakeld.

Bij het uitschakelen van de functie, schakelt ook de 'Fan' functie uit: de eerste functie wordt uitgeschakeld en de tweede functie blijft gedurende de ingestelde duurtijd actief.

'Uit/Uit'
de 'Fan' functie wordt uitgeschakeld. De tweede functie wordt gedurende de ingestelde tijd geactiveerd. De eerste functie wordt uitgeschakeld of blijft uitgeschakeld.

Bij het uitschakelen van de functie, wordt de 'Fan' functie opnieuw uitgeschakeld. De tweede functie wordt opnieuw geactiveerd gedurende de ingestelde duurtijd. De eerste functie blijft uit.

Opmerkingen:

Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.

Toepassingsvoorbeelden:

  • In de badkamer, de douchekamer of het toilet wordt een ventilator geactiveerd wanneer het licht wordt aangestoken. De ventilator blijft bij het uitschakelen van het licht nog een tijdje actief om de ruimte te verfrissen.
  • In de toiletten van een bedrijfsgebouw heeft elk toilet zijn eigen licht maar de ventilator is voor alle toiletten dezelfde. (Er worden dus meerdere fan functie aangemaakt met een ander licht maar dezelfde motor). De Fan functie is zo 'intelligent' om de ventilator slechts uit te schakelen wanneer de 'duurtijd' van alle Fan functies verlopen is.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School