Loading...
 

De Sensor Functies

Omschrijving:

De sensor functies activeren (sensor)drempelwaarden die door uw TDS worden gebruikt om bepaalde acties uit te voeren. Wanneer de metingen van de TELETASK temperatuursensor, vochtsensor of lichtsensor deze waarden onder- of overschrijdt, wordt een gepaste actie onderNEENmen.

Parameters:

De functie zelf:


Image175

'Sensor'
deze parameter definieert de sensor of sensorzone, waarvoor de verschillende sensor functies moeten weergegeven worden. In dit veld kan u enkel de sensors selecteren waar reeds een sturingsmethode aan gekoppeld werd.
'Sensor functies'
selecteer de sensor functie naargelang de gewenste drempelwaarde. Volgende sensor functies zijn beschikbaar:
  • Temperatuursensor: wanneer een temperatuursensor (TDS12250, TDS12251, AURUS sensor, AIRZONE, Daikin, Mitsubishi Electric, MODBUS) is geselecteerd, kunnen afhankelijk van het type en de configuratie van de sensor volgende sensor functies beschikbaar zijn:
'Aan/Uit'
deze functie schakelt de temperatuursmeting voor de; betreffende zone uit. Er wordt geen meting en geen bijhorende actie uitgevoerd.
'Preset
Dag': deze functie selecteert de 'Dag' preset als actieve drempelwaarde.
'Preset
Nacht': deze functie selecteert de 'Nacht' preset als actieve drempelwaarde.
'Preset
Standby': deze functie selecteert de 'Standby' preset als actieve drempelwaarde.
'Preset
Vriesbeveiliging': deze functie selecteert de 'Vriesbeveiliging' als actieve drempelwaarde.
'Preset
Omhoog': deze functie verlaagt de geldende drempelwaarde met 1 stap = 0.5°C.
'Preset
Omlaag': deze functie verhoogt de geldende drempelwaarde met 1 stap = 0.5°C.
'Preset
Schakelen Dag/Nacht': deze functie schakelt de drempelwaarde tussen 'Dag' (aan) en 'Nacht' (uit).
'Preset
Schakelen Dag/Standby': deze functie schakelt de drempelwaarde tussen 'Dag' (aan) en 'Standby' (uit).
'Preset
Schakelen Standby/Nacht': deze functie schakelt de drempelwaarde tussen 'Standby' (aan) en 'Nacht' (uit).
'Zet bepaalde temperatuur'
onafhankelijk van preset temperaturen, kunt u een specifieke temperatuur ingeven. Dit wordt niet aanbevolen! Gebruik de preset temperaturen zoveel als mogelijk. TELETASK adviseert om Preset Dag, Nacht en stand-by te gebruiken voor NEENrmaal gebruik en om deze functie alleen te gebruiken in uitzonderlijke gevallen waarin de gewenste temperatuur anders is dan alle vooraf ingestelde temperaturen.
'Raam open
Vriesbeveiliging': deze functie activeert de 'Vriesbeveiliging' als actieve drempelwaarde, wanneer een raam wordt geopend. Wordt het raam gesloten dan activeert deze functie de laatst actuele preset 'Dag', 'Nacht' of 'Standby'.
Deze functie is specifiek ontworpen voor gebruik in combinatie met een raamcontact.
'Mode
Verwarmen/Koelen (auto)': Deze functie bepaalt dat het geïntegreerde verwarmings- en koelsysteem automatisch ingesteld wordt op koelen of verwarmen. Het zal koelen als de omgevingstemperatuur te hoog wordt en verwarmen wanneer het te koud wordt in de ruimte. Neem de Delta Heat / Cool instelling in beschouwing in Extra  Options  Sensor tab in het PROSOFT hoofdmenu. Hiermee wordt voorkomen dat het systeem continu schakelt tussen verwarmen en koelen.
Vanwege energiebesparende redenen is de 'Mode: Verwarmen/Koelen (auto)' standaard uitgeschakeld. U kunt deze modus activeren in het menu 'Extra  Opties  Sensor tab'. Hier kunt u de optie 'Enable Auto modus' aanvinken.
'Mode
Koelen': Deze functie bepaalt dat het geïntegreerde verwarmings- en koelsysteem enkel zal koelen voor de betreffende temperatuur zone.
'Mode
Verwarmen': Deze functie bepaalt dat het geïntegreerde verwarmings- en koelsysteem enkel zal verwarmen voor de betreffende temperatuur zone.
'Mode
Heat+': Deze functie schakelt de betreffende temperatuurzone in de 'Heat+' functie zoals door het Airzone systeem beschreven.
'Mode
Ventilatie': Deze functie schakelt de betreffende temperatuur zone in de ventilatie functie aan indien van toepassing.
'Mode
Dry': Deze functie schakelt de betreffende temperatuur zone in de ‘Dry’ functie aan indien van toepassing.
'Mode
Stop systeem': Deze functie schakelt het complete Airzone systeem uit. Voor geen enkele temperatuur zone zal NEENg een actie worden uitgevoerd.
'Mode
Snelheid: Auto': Zet de snelheid van het Heat/Cool systeem op 'AUTO’. Deze is afhankelijk van het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur.
'Mode
Snelheid: TRAAG': Zet de snelheid van het Heat/Cool systeem op 'TRAAG'.
'Mode
Snelheid: MEDIUM': Zet de snelheid van het Heat/Cool systeem op 'MEDIUM'.
'Mode
Snelheid: SNEL': Zet de snelheid van het Heat/Cool systeem op 'SNEL'.
'Mode
Direction X': Zet de luchtuitlaat van het aircosysteem op een bepaalde richting of 'SWING',enkel indien van toepassing (DAIKIN,...).;

Beschikbaarheid van de sensor functies:

Sensor type TELETASK sensor AIRZONE sensor DAIKIN, MITSUBISHI ELECTRIC, MODBUS sensor
TDS reference nummer TDS12250 TDS12251 TDS12020 TDS12021 TDS12022 TDS12024 TDS12026 TDS14060 TDS15200 TDS14061
Mode: Verwarmen/Koelen (auto)* Als het relais verwarmen- en koelen is gedefinieerd. NEEN Als Verwarmen en Koelen geactiveerd zijn in het sensor configuratiemenu.
Mode: Verwarmen Als de verwarmen relay is gedefinieerd. JA Als Verwarmen geactiveerd is in het sensor configuratiemenu.
Mode: Koelen Als de verwarmen relay is gedefinieerd. JA Als Verwarmen geactiveerd is in het sensor configuratiemenu.
Mode: Heat+ NEEN JA NEEN
Mode: Stop Systeem NEEN JA NEEN
Mode: Ventilatie NEEN JA Als ventilatie geactiveerd is in het sensor configuratiemenu.
Mode: Dry NEEN NEEN Als Dry geactiveerd is in het sensor configuratiemenu.
Snelheid: Auto Als “4 Steps (OR)” of “4 Steps (AND)” als “controle methode” voor verwarmen en/of koelen geselecteerd is.NEEN Als de ‘snelheid mode” op “2 Steps” of op “3 Steps” staat.
Snelheid: Slow Als “4 Steps (OR)” of “4 Steps (AND)” als “controle methode” voor verwarmen en/of koelen geselecteerd is.NEEN Als de ‘snelheid mode” op “2 Steps” of op “3 Steps” staat.
Snelheid: Medium Als “4 Steps (OR)” of “4 Steps (AND)” als “controle methode” voor verwarmen en/of koelen geselecteerd is.NEEN Als de ‘snelheid mode” op op “3 Steps” staat.
Snelheid: Fast Als “4 Steps (OR)” of “4 Steps (AND)” als “controle methode” voor verwarmen en/of koelen geselecteerd is.NEEN Als de ‘snelheid mode” op “2 Steps” of op “3 Steps” staat
Direction X NEEN NEEN Enkel TDS15200

*Auto mode moet geactiveerd zijn in PROSOFT
Extra > Opties > Sensor tab > Enable Auto modus.
Vochtsensor en Lichtsensor: de volgende functies zijn beschikbaar wanneer een vochtsensor of temperatuursensor werd gedefinieerd.

'Preset
Uit': De sensor wordt uitgeschakeld. De gekoppelde functie wordt niet geschakeld; manuele bediening van de functie is mogelijk.
'Preset
Dag': deze functie selecteert de 'Dag' preset als actieve drempelwaarde.
'Preset
Nacht': deze functie selecteert de 'Nacht' preset als actieve drempelwaarde.
'Preset
Omhoog': deze functie verlaagt de geldende drempelwaarde met 1 stap = 1% (vocht), niet lineaire lux waarde (licht).
'Preset
Omlaag': deze functie verhoogt de geldende drempelwaarde met 1 stap = 0.5°C.
'Preset
Schakelen Dag/Nacht': deze functie schakelt de drempelwaarde tussen de 'Dag' waarde (aan) en de 'Nacht' waarde (uit).
'Preset
Schakelen Dag/Uit': Deze functie schakelt de drempelwaarde tussen de 'Dag' waarde (aan) en geen drempelwaarde (uit).

Opmerking:

De sensor functies voor de geselecteerde sensors zijn pas beschikbaar wanneer alle parameters bij de analoge interface correct zijn gedefinieerd.

Bij oproep vanuit een andere functie:

Alle functies (vb: Local Mood)
De sensorfuncties zijn in andere functies zoals vb: local mood selecteerbaar. Hun werking blijft in dit geval zoals hierboven beschreven.
De functie 'Conditie'
Bij een conditie zijn bovenstaande sensor functies selecteerbaar, plus het sensor niveau. Het sensor niveau bepaalt in dit geval een specifieke doelwaarde bruikbaar voor de conditie.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School