Loading...
 

De Local Mood Functie

Omschrijving

Een 'Local Mood' beschrijft de gewenste status van maximaal 10 functies. Bij het activeren van de 'Local Mood' worden de beschreven functies in de geselecteerde volgorde volgens de gewenste status geschakeld.

Parameters


Image179

'Naam'
De naamgeving van een 'Local Mood' is opgedeeld in drie delen:
  • Ruimte: selecteer hier de ruimte waarin de Local Mood wordt geactiveerd.
  • Icoon: selecteer hier of de Local Mood moet weergegeven worden op een TELETASK touch screen en zo ja, onder welk icoon.
  • Omschrijving: Voer hier een korte en duidelijk omschrijving voor de Local Mood in.
‘Dimbaar’
deze instelling bepaalt of de ‘Local mood’ kan gedimd worden of niet.
'Selecteer Uitgang'
in dit veld kunt u tot maximaal 10 functies definiëren die bij het inschakelen van de 'Local Mood' worden gestuurd. Afhankelijk van de geselecteerde functie moeten per functie nog enkele functiespecifieke parameters ingegeven worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.
'Omkeerbaar'
deze parameter bepaalt of de 'Local Mood' functie uitschakelbaar (omkeerbaar) is, nadat deze werd ingeschakeld.

Wanneer de parameter aangevinkt is, is de 'Local Mood' omkeerbaar of uitschakelbaar.

Opmerking: Een ‘Dimbare’ mood heeft twee statussen; AAN/UIT en een DIM status (0-100%). De DIM status van een dimbare mood wordt berekend uit het gemiddelde van alle dimmers in de local mood.
Opmerking: Als een Ruimte en Icon aan een dimbare local mood zijn toegekend, zullen twee items verschijnen op de TELETASK aanraakschermen; één voor het AAN/UIT schakelen en één voor het dimmen van de local mood.
Opmerking: Tijdens het dimmen van een dimbare mood hebben alle dimmers dezelfde oploopsnelheid. Het is echter niet zeker dat dimmers die op hetzelfde dimpercentage zijn gestart op hetzelfde percentage zullen eindigen., ze. Kleine afwijkingen van 1-2% zijn mogelijk.
Opmerking: een dimbare mood van ‘niet dimbare’ items bevatten Relays, Motoren, … Deze items worden NIET AAN of UIT geschakeld bij het dimmen van de dimbare mood.
Opmerking: De AAN/UIT status van een local mood is ‘AAN’ wanneer alle items zich in de voorgedefinieerde status bevinden. Dit is identiek voor de ‘dimbare local mood’. Dit betekent dat de status ‘false’ verschijnt als de dimbare local mood omhoog of omlaag gedimd wordt.

Werking vanaf een interface

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt de 'Local Mood' geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat alle geselecteerde functies naar de gewenste status worden geschakeld.

Wanneer de 'Local Mood' wordt uitgeschakeld, zullen de geselecteerde functies uitschakelen zoals beschreven bij de betreffende functie.

'Lang'
Voor een niet dimbare mood is de werking het zelfde als de instelling van ‘Kort’. Voor een dimbare mood is dit het OP en NEER dimmen.
Een 'Local Mood' is enkel uitschakelbaar wanneer de parameter 'omkeerbaar' aangevinkt staat.

Werking vanuit een andere functie

Een 'Local Mood' is selecteerbaar in een andere functie. Bij het inschakelen van die andere functie schakelt de Local Mood volgens de ingestelde doelwaarde.

'Aan'
de 'Local Mood' wordt geactiveerd: alle functies binnen de 'Local Mood' schakelen naar de ingestelde status.
'Uit'
de 'Local Mood' wordt uitgeschakeld: alle functies binnen de 'Local Mood' schakelen uit.
'Aan/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt de 'Local Mood' geactiveerd.

Bij het uitschakelen van de andere functie wordt de 'Local Mood' uitgeschakeld.

'Uit/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt de 'Local Mood' uitgeschakeld.

Bij het uitschakelen van de andere functie blijft de 'Local Mood' uitgeschakeld.

Opmerkingen:

Een 'Local Mood' kan enkel uitgeschakeld worden wanneer de parameter 'omkeerbaar' aangevinkt staat.
Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Of een functie al dan niet uitschakelbaar is, staat beschreven bij de verschillende functies.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School