Loading...
 

Fase 3: Configureren van de universele RS232 AV of IP interface

Na de eerste twee fases is het nu tijd om de universele RS232 of IP AV interface te configureren via AV-SOFT. Met de zorgvuldig voorbereidde configuratietekening in de hand kan deze derde fase vlot worden uitgevoerd. De configuratie is verdeeld in volgende stappen:

Toekennen van IR codes, RS232 strings of IP strings.

Toekennen van de IR codes, RS232 strings of IP strings aan de verschillende audio componenten en hun functies.

 • Start PROSOFT en ga naar AV-SOFT.
 • Selecteer Menu / Edit AV-SOFT Bibliotheek.
 • Indien uw toestel reeds in de lijst staat, ga dan naar stap 2.4.2.
 • Anders gaat u naar hoofdstuk: ‘Bewerken AV-SOFT bibliotheek’ en volg de instructies.

Ingeven van de audio configuratie in AV-SOFT

 • Klik ‘New’ en selecteer het juiste ‘A/V – interface’ type


Image321

 • Bovenaan het scherm worden de algemene instellingen ingevult (naam, AURUSBUS of IP adres).

Toekennen van bronnen:

Wij bevelen ten sterkste aan dat onze klanten starten met het toekennen van de bronnen van de AV toestellen (multi-source). Daarna kan u dan de zones toekennen waarin deze toestellen actief dienen te zijn (multi-room).

 • Klik op de knop ‘TOEVOEGEN TOESTEL’ van de RS232 poort.
 • Vervolgens komt er een pop-up scherm: 'Selecteer audio toestel'. In deze bibliotheek kiest u het merk en het type audio toestel dat u wenst te verbinden met de universele RS232 AV interface. (vb. Russound-SMS3).Klik OK.


Image323

 • Nu kunt u de verschillende bronnamen ingeven: MP3-1, MP3-2, …


Image324

 • Vervolgens gaat u naar de juiste flasher en doet u dezelfde oefening voor de JVC DVD (in hoofdstuk 2.3 werd flasher 1 toegekend aan de JVC-DVD speler).

Vergeet NIET om de bestanden te bewaren.^

Toekennen van de zones:

Nadat u de verschillende bronnen heeft geconfigureerd, kan u nu de toestellen toekennen aan de verschillende AV zones.

 • Kies een flasher en voeg het juiste toestel hieraan toe net zoals u heeft gedaan met de bronnen.
 • Nu kan u een naam ingeven voor de audio zone en verbindt u de bronnen met de juiste ingang (vb hieronder toont de configuratie de badkamer, zoals bepaald in fase 2, hier werd er geen bron verbonden met de tweede ingang).

Configuratie naar de universele RS232 AV interface zenden.

Van zodra alle IR/RS232 codes werden toegekend aan de totale configuratie, kan de gememoriseerde informatie doorgegeven worden vanuit de PC naar de universele RS232 AV interface. Hiervoor is het nodig dat de universele RS232 AV interface verbonden blijft met de PC via de RS232 verbinding. Indien u geen RS232 poort heeft op uw PC, dan kan u de RS232-USB interface set van TELETASK gebruiken om de PC (USB) met de RS232 te verbinden. Zorg ervoor dat de universele RS232 AV interface wordt gevoed via de hoofdadapter. Hieronder vindt u het schematische overzicht van deze opstelling terug.

Image326

Indien de verbinding goed werd uitgevoerd kunt u de noodzakelijke AV-SOFT data die bewaard is in het geheugen van de PC naar de interface zenden:

 • Klik op de 'Communicatie' knop op de balk in het hoofdmenu van AV-SOFT.
 • Klik op de 'Overbrengen naar interface' knop.


Image327

 • De data wordt nu verzonden vanaf de PC naar de interface.


Image328

 • Van zodra de communicatie werd uitgevoerd, is de interface klaar om ontkoppeld te worden van de PC en gekoppeld te worden aan de AUTOBUS.
 • De data in de universele RS232 AV interface wordt bewaard in een niet vluchtig geheugen, zodat indien de interface werd ontkoppeld van het net het nog steeds de correcte data heeft wanneer het opnieuw werd verbonden.

Configuratie van de AV-IP licentie

Voor de TDS15240 is geen bijkomende configuratie nodig. Zend het .NBT bestand naar de Centrale Eenheid wanneer alles klaar is.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School