Loading...
 

Fase 4: Configureren van de audio toetsen van de domotica installatie

U kunt aan toetsen of ingangen de gewenste audio functie toekennen. Ga hiervoor naar het passende interface scherm in PROSOFT.
Indien nodig kent u hier een audio zone voor deze interface in het 'Audio zone' veld toe.
Indien u de Audio toetsen op uw TELETASK afstandsbediening (TDS12502) wenst te gebruiken met deze interface, selecteer dan de Audio zone die bestuurd zal worden.
Vervolgens klikt u op de toets die u wenst te gebruiken en kies de ‘audio’ functie als functietype, plus de audio code die u wenst te genereren (vb) ‘start CD’ (indien beschikbaar; de lijst is gebaseerd op uw lijst van geleerde codes).

Image329

OPMERKING: indien u een derglijke toets wenst te configureren zal u altijd een AUDIO ZONE en geen AUDIO BRON besturen, indien nodig zal de zone de nodige informatie naar de correcte bron sturen. Voorbeeld: indien u 'Living' en 'PRESET' selecteert, zal de audio zone Living het PRESET-commando doorgeven aan de bron die op dat moment is geselecteerd in die audio zone.
In sommige gevallen kan het zijn dat u de bron zelf wil besturen, dit kan bekomen worden met de 'Zend IR/RS232 code' functie (dit wordt NIETaangeraden bij normaal gebruik)!

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School