Loading...
 

Fase 2: Toewijzen van de RS232 Poort en de IR flashers

Image319

Met een audio configuratie alleen is de audio uiteraard nog niet geïntegreerd in het domotica systeem. Daarvoor moet een koppeling met het TELETASK systeem worden gemaakt met behulp van de TELETASK universele RS232 AV interface. In het geval van de universele RS232 AV interface gebeurt dit door middel van de inplugbare IR flashers of via de seriële poort. Elke audio component moet één van de maximaal acht IR flashers of de seriële poort van de universele RS232 AV interface toegekend krijgen. Duid deze flasher nummers rechtstreeks op het configuratieschema aan. In de volgende figuur zijn de IR flashers toegevoegd op het configuratieschema voorbeeld.
Voor een verdere vlotte integratie is het nodig om naast de IR flashers ook nog de nodige audio gebonden termen aan te duiden op het schema. Door de evolutie in de audio wereld kan verwarring ontstaan tussen de klassieke audio termen 'TAPE', 'CD', 'TUNER', vermeld op de versterker en de effectieve toestellen die erop aangesloten worden. Zo wordt in het voorbeeld de MP3 speler-bron aangesloten op de DVD ingang van de versterkers.
Aangezien audio integratie in domotica vanaf het begin mogelijk was, zijn de klassieke audio termen overgenomen, wat de verwarring soms nog groter kan maken. Zo kan je in de situatie komen dat je de MP3 speler op de domotica afstandsbediening met 'VIDEO' moet aansturen. Het is dan ook noodzakelijk om deze verwarring in een vroeg stadium op te helderen.
U zal begrijpen dat de bron namen afgedrukt op de TELETASK afstandbedienging vast staan, daarom worden er volgende vaak voorkomende bron namen gebruikt: ‘FM’ ‘CD’ ‘HDD’ ‘MP3’ ‘DVD’ ‘VID’ ‘SAT’ ‘AUX’. In figuur 8 worden deze termen op het voorbeeld toegepast.

Image320

Bronnen Afstandsbediening PROSOFT & Touchscreens
SRC 1 FM FM
SRC 2 CD DVD
SRC 3 HDD MP3-1
SRC 4 MP3 MP3-2
SRC 5 DVD MP3-3
SCR 6 VID
SCR 7 SAT
SCR 8 AUX

De namen op de afstandsbediening kunnen niet worden aangepast.
Maar in PROSOFT kan u de namen voor de bronnen die u wenst te gebruiken zelf kiezen. Het grote voordeel hiervan is dat deze namen ook zo zullen verschijnen op het beeldscherm van uw SERVUS of ILLUS, uw GUI en zelfs uw iSGUI. PROSOFT zal dus de door u gekozen naam in het volledige programma gebruiken.

Door het toekennen van de IR flashers en de RS232 poort en het verhelderende overzicht van de audio termen is het schematische overzicht nu compleet. Dit schema zal in de volgende fase gebruikt worden voor het integreren van de volledige installatie in de TELETASK 'AV-SOFT' software.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School