Loading...
 

Fase 1: Bepaal de gewenste audio-video configuratie

Bepaal de AV-wensen van de eindgebruiker.

Aangezien de universele RS232 AV interface bijna elk aanstuurbaar audio/video toestel kan integreren, zijn de mogelijk integreerbare audio/video systemen zo goed als onbeperkt. Hierdoor moet bij aanvang van de audio/video integratie goed doordacht zijn wat het gewenste resultaat van de audio/video integratie moet zijn. Een goede communicatie met de eindgebruiker is in deze fase belangrijk.
Voorbeeld: Een TELETASK klant wenst twee audio luidsprekers te integreren in de keuken, de woonkamer en de badkamer. Hij wenst in al deze kamers te kunnen luisteren naar de radio. In de woonkamer en de keuken wenst hij daarnaast ook te luisteren naar de DVD speler en hij voorziet in de toekomst ook nog een MP3 speler met 3 streams. (Dit is een soort digitale juke box waarnaar in elke kamer kan geluisterd worden).

Image316
Image317

De behoeften van de gebruiker kunnen als volgt worden geresummeerd (zie tabel hiernaast).
Gebaseerd op de behoeftes van de gebruiker, kunnen de nodige audio onderdelen gedefinieerd worden en kan er een configuratieschema opgemaakt worden.Voor het gebruikte voorbeeld zou dit het volgende opleveren (zie tekening hiernaast).

Bij het bepalen van de componenten die u wenst te integreren in het domotica systeem via IR, dient u rekening te houden met het volgende:

  • De frequentie moet 36 – 38KHz zijn (bijna alle systemen werken tussen deze frequenties) of 455KHz.
!!! De gebruikte audio componenten moeten de zogenaamde 'discrete aan/uit codes' bezitten. Een 'discrete AAN' code schakelt het audio toetsel altijd AAN. Staat het toestel reeds aan, dan blijft dat zo. Een 'discrete UIT' code schakelt het audio toestel altijd UIT. Staat het toestel reeds uit, dan blijft dit zo.
ZEER BELANGRIJK: Niet alle merken ondersteunen deze codes en binnen eenzelfde merk zijn er toestellen die deze code ondersteunen en andere toestellen die deze codes niet ondersteunen. Vraag hiervoor steeds expliciet aan uw leverancier of het betreffende toestel infra rood aanstuurbare 'discrete AAN- en UIT' codes kan verwerken. Voor het aanleren van deze codes aan de universele RS232 AV interface moeten deze codes via de afstandsbediening van het toestel kunnen uitgezonden worden of beschikbaar zijn als HEX code.

Wanneer u de componenten selecteert die u wenst te integreren via RS232, hou dan rekening met het volgende:

  • De seriële communicatie van de toestellen dient te gebeuren op een van de volgende Baudrates= 9600 / 19200 / 38400 / 57600
  • De interface werkt altijd zonder pariteit, zonder handshaking, 8 databits en 1 stopbit.

Wanneer u de componenten selecteert die u wenst te integreren via IP, hou dan rekening met het volgende:

  • ‘Socket based’ seriële HEX of ASCII sting
  • Geen ‘high level protocols’ (http, xml, json, …)
Net zoals voor de IR codes zou er ook een ondersteuning voorzien moeten zijn voor de ‘discrete aan/uit codes’. Het protocol van het toestel dient een andere code te hebben voor AAN of UIT.
Om de feedback codes juist te implementeren is het belangrijk dat de ontvangen code van het geselecteerde toestel zowel de informatie als het onderwerp van de informatie ontvangt. Vb.: als het volume wordt opgevraagd, moet de code zeggen: ‘volume 50’ en niet enkel ‘50’.

Volgens ons voorbeeld leidt dit tot een configuratieschema met de volgende set aan audiocomponenten:

Drie versterkers met interne tuner
deze worden gebruikt om de audio in de zitkamer, de keuken en de badkamer te integreren én om in deze ruimtes onafhankelijk van elkaar naar de tuner te kunnen luisteren. De TELETASK universele RS232 AV interface zal de verschillende bronnen en versterkers besturen. Hierdoor kan er in elke kamer naar eender welke radiozender geluisterd worden, onafhankelijk van de andere kamers.
Opmerking: Hoewel de eindgebruiker enkel vroeg om in de verschillende ruimten naar de radio te kunnen luisteren, wordt hem onafhankelijke radio per ruimte aangeboden. Dit voorstel wordt voorgelegd omdat de prijs van versterkers met in- gebouwde tuner soms goedkoper uitkomt dan de aankoop van 3 versterkers met 1 externe tuner. Een extra voordeel van de voorgestelde configuratie is de mogelijkheid om verschillende presets per ruimte te definiëren. Vergeet enkel niet, dat u een antenneversterker moet voorzien met meerdere uitgangen om elke tuneringang van het nodige HF signaal te voorzien.
1 x DVD player
Deze wordt extern geplaatst en verbonden met beide versterkers, zodat het mogelijk is om in verschillende kamers te luisteren naar de DVD speler.
1 x RS232 MP3 speler met 3 streams
Dit is eveneens een externe audio bron die kan verbonden worden met elke mogelijke versterker. Dit zijn duurdere componenten maar ze kunnen een massa aan muzieknummers weergeven, waardoor dit toestel geschikt is voor bijna elke mogelijke versterker. Het delen van dergelijke, vaak duurdere, apparatuur is hier terug een welgekomen voordeel. Op deze manier kan men desgewenst een groter budget besteden aan de eindversterkers en luidsprekers om zo tot een hogere geluidskwaliteit te komen en het totaalbudget toch te beheersen.


Image318

Als je voor jouw toepassing de benodigde componenten hebt geselecteerd, kan je het configuratieschema opstellen. Het is een must om dit schema zorgvuldig op te stellen. Het zal in het verdere verloop van deze audio integratie een belangrijk hulpmiddel zijn om alles vlot te laten verlopen. Optioneel kan je op het schema ook het merk en type van de verschillende audio componenten plaatsen.
Eens de audioconfiguratie een defintieve vorm heeft gekregen is de helft van het werk gedaan. Met een verzorgd schema in de hand kan je zonder problemen overgaan naar de tweede fase.
Daarnaast is deze tekening noodzakelijk bij het aanvragen van support bij de TELETASK support service.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School