Loading...
 

TDS14065: IR-COOKIE INTERFACE (HVAC en A-V besturing)

Image146
Image147

Onderstaande tekst beschrijft hoe u een IR-COOKIE-interface in PROSOFT (vanaf versie 3.6.12.0) kan configureren.
Indien u deze interface voor het eerst gebruikt, raden we u aan om zeker ook de opleidingsvideo van TELETASK SCHOOL – IR-COOKIE te volgen (is onderdeel van de ‘skilled’ trainingen).
Opmerking: Deze opleidingsvideo is enkel ter beschikking in de Engelse versie.

Inleiding

De IR-COOKIE is een AUTOBUS-interface dewelke infrarood signalen kan genereren en verzenden via de meegeleverde infrarood zender (flasher). Het is de bedoeling om hiermee een airco binnen toestel of een audio/video toestel aan te sturen. In beide gevallen moeten ze uiteraard over een ingebouwde infrarood ontvanger te beschikken.
In het geval van airco (of warmtepomp) besturing gaat het over systemen die in één of meerdere modi kunnen werken. Dit zijn de modi Koelen, Verwarmen, Ventileren en/of drogen. Bij het besturen van audioapparatuur gaat het over een audio toestel met eventueel extra ingebouwde bronnen. Dit is bijvoorbeeld een versterker met ingebouwde tuner.
Ter info: TELETASK beschikt ook over andere oplossingen om HVAC en A/V-apparatuur te besturen. Naast IR-besturing zijn er ook meer gevorderde oplossingen voor besturing over IP en/of Modbus/Lon (in het geval van HVAC).
De besturing met de IR-COOKIE-interface is de eenvoudigste maar meest prijsgunstige oplossing die bovendien heel betrouwbaar is en vaak ook ruim voldoende voor de wensen van de klant.
De IR-COOKIE beschikt over een ingebouwde infrarood ontvanger om IR-codes te kunnen aanleren van een IR- afstandsbediening van de fabrikant van het aan te sturen product.
Het uiteindelijk uitzenden van één of meerdere infrarood codes kan gebeuren door de trigger van het drukken op een gewone drukknop (contactingang), een knop van een toetsenpaneel of aanraakscherm, een bediening vanop een smartphone of tablet, doormiddel van een actie van een klok, enz… Zo kan de gebruiker op elk gewenst tijdstip manueel of automatisch zijn aangesloten HVAC- en A/V toestellen bedienen.

Configuratie van de IR-COOKIE interface

De configuratie gebeurt in drie grote stappen:

 1. Sluit een IR-COOKIE aan op een centrale. Maak een verbinding vanuit PROSOFT met een TELETASK DoIP centrale dewelke op haar beurt via AUTOBUS verbonden is met een IR-COOKIE.
 2. Leer nu de nodige IR-codes aan (zie details in het volgende hoofdstuk hieronder). Ter info: Alle aangeleerde IR-codes worden automatisch door PROSOFT opgeslagen in de IRDB-bibliotheek (library). U kan deze codes later ook hergebruiken in uw andere projecten en ze ook eventueel overzetten naar een andere PC (via “export/import IRDB libraries” in het hoofdmenu van PROSOFT). BELANGRIJK: het is belangrijk dat u niet alleen een back-up heeft van uw .nbt bestanden van uw TELETASK-projecten, maar ook van de IRDB-bibliotheek zelf. Sla uw bestanden daarom regelmatig op in een veilige locatie (vb. op een cloud server).
 3. Van zodra de IR-COOKIE en de nodige IR-commando’s zijn opgenomen, kan u deze laatste gebruiken op drukknoppen, bedieningspanelen enz...


TT SCHOOL: Het is aangeraden om meer details te bekijken in de IR-COOKIE opleidingsvideo (deze is een onderdeel van de ‘skilled’ training movies).

Opnemen/aanleren van IR-codes voor HVAC sturing

Open PROSOFT en zorg ervoor dat u verbonden bent met een TELETASK DoIP centrale die op zich (via AUTOBUS) verbonden is met een IR-COOKIE interface.

 • Voeg nu de IR-COOKIE toe aan de (eventueel reeds bestaande) TELETASK configuratie (Edit menu > Ingangen enz > Nieuw > TDS14065).


Image148

 • Voeg nu het nieuwe aan te sturen toestel toe (vb. een afstandsbediening van een split airco toestel): (Indien het toestel nog niet in de bestaande bibliotheek aanwezig is)

Image149

 • Definieer nu de eigenschappen van het HVAC-toestel (zie schermkopijen hieronder):


Image150

 • Geef een merknaam en type in alsook eventueel commentaar als extra info (modelbouwjaar, leverancier…) en vink de HVAC-modes aan die het toestel kan aannemen (vb. koelen, verwarmen, ventileren en/of drogen). Hoe meer modes u aanvinkt, hoe meer codes u straks zal dienen aan te leren aan de IR-COOKIE interface. Vink dus enkel deze aan die u effectief wil kunnen gebruiken. In de meeste gevallen zal u ofwel enkel ‘koelen’ of ‘verwarmen’ of beide willen besturen via de IR-COOKIE.
Opmerking: Eigenlijk gaat het hier eerder over de afstandsbediening die je toevoegt aan de lijst dan het airco toestel zelf. Je hebt zelf de keuze, maar het type afstandsbediening ingeven is beter dan het type airco toestel. Vaak is het namelijk zo dat een afstandsbediening kan gebruikt worden voor verschillende types airco toestellen.
 • Selecteer nu ook de snelheden die de ventilator van het toestel aankan. Meestal is dit Laag, Midden en Hoog en zal u dus deze optie dienen te selecteren.
 • Indien uw toestel over een AUTO- (ventilator) SPEED-modus beschikt, dan kan u best ook deze optie aanvinken. Dit zal uiteraard ook het aantal op te nemen IR-codes verhogen.
 • Indien SWING controle van de ventilatie- uitlaatklep mogelijk is, dan kan u deze ook aanvinken.
Opmerking:
1. Voor verwarmen kan de IR-COOKIE 16°C tot 25°C aansturen
2. Voor koelen kan de IR-COOKIE van 21°C tot 30°C aansturen
 • Klik nu ‘OK’ om naar het opnamescherm te gaan.

U kan nu de IR-codes na elkaar opnemen. Voor alle temperatuur-gerelateerde codes kan u best de ‘batch’ opname optie aanklikken om dit proces automatisch (en sneller) te laten verlopen.

Image151

Omdat hiervoor steeds de infrarood ontvanger van een actief aangesloten IR-COOKIE nodig is, heeft PROSOFT reeds gezocht naar en aangesloten exemplaar. Op de beeldkopie van hierboven kan u links-onderaan de adresinstelling zien die PROSOFT hiervoor heeft gekozen (in het voorbeeld is dit AUTOBUS 1, adres 10). Mocht u het leerproces willen doen met een IR-COOKIE op een ander adres, kan u dit daar nu aanpassen.
Selecteer nu met de muis de IR-code in de tabel die u wil opnemen. In ons voorbeeld is dit eerst de ‘OFF’ code. Deze kan u individueel aanleren door op ‘record code’ te klikken. De andere codes zal u beter aanleren door eerst de afstandsbediening op de juiste instellingen te plaatsen (de temperatuur zet u op de eerste aan te leren temperatuur min 1°C – zie hieronder).

BELANGRIJKE OPMERKING: indien uw afstandsbediening niet over een ‘OFF’ knop beschikt maar enkel over een ‘ON/OFF’ knop, dan kan u de ON/OFF niet opnemen in een mood zoals ‘alles uit’. U kan namelijk niet weten of het toestel effectief UIT zal gaan. Als het toestel reeds UIT stond, zal het bij het activeren van deze mood zelfs AAN gaan en dat is niet wat u wil natuurlijk.


Image152

Van zodra u op record klikt, zal een rood scherm met groene oplopende balk erop wijzen dat u nu de betreffende knop (vb. Temp +) moet indrukken om de code naar de IR-COOKIE-ontvanger te zenden.
U moet hiervoor de afstandsbediening naar de IR-COOKIE-ontvanger richten vanop een afstand tussen de 20cm en 3 meter.
Van zodra de IR-COOKIE het einde van de code heeft gezien, zal hij deze controleren en opslaan in de IRDB-bibliotheek en is deze klaar voor gebruik.

Image153

Onderaan het scherm krijgt u ter info een afbeelding van hoe de code eruitziet en hoe lang ze is. U hoeft hier niets mee te doen, maar mocht de code er verkeerd uit zien dan is het aangeraden om deze opnieuw aan te leren.

Opmerking: in uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om de opgenomen code te knippen. U kan dit doen door met de muis te gaan staan op de plaats vanaf waar u de code wil wissen en dan op de linkermuisknop te drukken. PROSOFT zal dan de infrarood code opnieuw inlezen (of knippen) en de vorige versie automatisch overschrijven met de nieuwe en deze opslaan in het IRDB-bestand.

Batch opname

Voor de codes met een temperatuur erin:

 • Selecteer de eerste op te nemen code die je wil opnemen
 • Maak de afstandsbesturing klaar met de alle parameters op de juiste stand. De temperatuur stel je één stap lager in dan deze die je wil opnemen. Als je bijvoorbeeld de code wil opnemen voor 21°C, cool mode, fan speed op low, dan stel je de afstands- bediening in op deze modus maar met de temperatuur op 20°C ipv 21°C.
 • Klik nu “Batch” opname en druk op de spatiebalk om de code op te nemen en druk meteen ook op de ‘T+’ knop op je afstandsbediening zodat deze de volledige code uit zal zenden voor de instelling 21°C. PROSOFT vraagt telkens automatisch naar de volgende code na het drukken op de spatiebalk. Klik dan gewoon opnieuw op de ‘T+’ knop om de juiste code uit te zenden naar de infrarood ontvanger van de IR-COOKIE.
 • Doe daarna gewoon verder (telkens spatiebalk klikken) tot alle temperaturen zijn doorlopen voor deze modus. Pas dan de modus aan (vb. met een hogere ventilatorsnelheid) door deze te selecteren en opnieuw de T° op 20°C in te stellen en de spatiebalk aan te klikken, T+ te klikken op de afstandsbediening, enz…


Image154

 • Nadat alle infrarood codes opgenomen zijn klik je onderaan ‘OK’ om het toestel toe te voegen aan de toestellijst.
 • Klik na het volledig beëindigen opnieuw ‘OK’ om terug in het IR-COOKIE-configuratie scherm te komen.
 • Pas nu indien nodig het AUTOBUS-adres aan naar het eventueel ander adres dat de IR-COOKIE in de uiteindelijke installatie zal moeten krijgen.
 • Zet nu ook het ‘sensor type’ op ‘IR-COOKIE-temperatuurzone’ en geef deze de juiste benaming (de ruimte waarin het HVAC-toestel staat).
 • Optioneel: Pas eventueel de dag/nacht temperaturen naar wens aan als u de standaardwaarden niet goed zou vinden. De stand-by (=eco) temperaturen worden automatisch bepaald door de stand-by preset instelling (2°C is aangeraden). Voor verwarming is de Stand-by temperatuur de dagtemperatuur min de stand-by preset (voorbeeld: dagtemperatuur is 21°C en stand-by preset is 2°C, dan zal de stand-by preset temperatuur 21-2=19°C worden). Voor koeling is dit dan de dagtemperatuur plus de stand-by preset (vb. 24°C + 2°C = 26°C in stand-by.
 • Klik ‘OK’ om de configuratie van deze IR-COOKIE te beëindigen.

Doe dit laatste deel opnieuw voor alle eventueel andere IR-COOKIE-interfaces die u in dit project wil gebruiken. U hoeft dus niet opnieuw alle IR-codes aan te leren maar gewoon het reeds opgenomen HVAC- toestel te selecteren.
Let er ook op dat elke IR-COOKIE een afzonderlijk adres moet hebben.

U bent nu klaar om de temperatuurfuncties te gebruiken op uw ingangsinterfaces (contacten, drukknoppen, toetsenpanelen, iSGUI, GUI+, enz…).

 Gekende problemen bij bepaalde merken
Bij bepaalde merken (vb. Fujitsu-General, LG, ...), wordt niet alle noodzakelijke informatie via IR verzonden bij het bedienen van bepaalde knoppen. Controleer daarom altijd de werking van de indoor toestellen. Om dit te testen doe het volgende; schakel het toestel uit door middel van de ON/OFF knop. Schakel deze opnieuw in met de ON/OFF knop terwijl u uw hand voor de IR afstandsbediening houdt zodat de indoor unit deze niet ontvangt. De indoor unit staat nu nog steeds uit maar de afstandsbediening denkt dat deze aan staat. Als u nu op een toets drukt om de temperatuur omhoog of omlaag te krijgen, en er gebeurt niets, dan betekent dit dat er geen AAN commando in de IR code zit. In dit geval moet u bij het opnemen van de IR codes, steeds de AAN commando ook mee opnemen. Doe dit door bij het opnemen, eerst alles in te stellen (graden, mode, speed, ...), hierna op de ON/OFF knop drukken om de indoor toestel uit te schakelen, dan pas beginnen met opnemen en dan de ON/OFF knop indrukken om het indoor toestel aan te schakelen. De code zal nu de AAN commando meesturen samen met de ingestelde waarden.

AANSTURING VAN DE IR-COOKIE VANOP TOETSEN ENZ…

Om temperatuurinstellingen comfortabel te kunnen beheren, is het meestal nodig dat de bediening van een HVAC-toestel gebeurt vanop een TELETASK-interface met een display. Dit zijn bijvoorbeeld de AURUS-OLED en AURUS-TFT, maar dit kan ook vanop uw smartphone of tablet gebeuren indien u over de nodige licentie beschikt.
Deze interfaces hebben ook het voordeel dat je van op één dergelijke interface meerdere of alle temperatuurzones van uw project kan beheren. Welke zones je kan zien/beheren op welk paneel is bovendien instelbaar in PROSOFT. Zo kan iemand in de gastenkamer enkel zijn lokale temperatuurinstellingen zien en niet deze van de andere ruimtes in de woning.
Bekijk zeker ook de TELETASK SCHOOL training film om meer details van de IR-COOKIE-configuratie te zien. Deze opleidingsfilm is een onderdeel van de ‘skilled’ (= gevorderden) opleiding.

Belangrijke opmerking: Gezien de eigenschappen van de IR-COOKIE, is het niet mogelijk om de effectieve actuele gemeten kamertemperatuur te zien op de zonesturing met IR-COOKIE. De IR-flasher kan namelijk enkel informatie zenden naar het HVAC-toestel en geen informatie terugkrijgen. Wanneer u toch een zicht wil hebben van de effectief gemeten temperatuur in één of meerdere ruimtes, dan kan u uiteraard wel T° sensoren (losse sensor TDS12250/TDS12251 of deze in AURUS-panelen) plaatsen en deze visualiseren waar u wil.
Opgepast: de AURUS-TFT heeft geen ingebouwde T-sensor. De andere AURUS-toetsenpanelen wel. Raadpleeg steeds de betreffende datasheet om u hiervan te verzekeren of dit nog steeds zo is voor de toetsenpanelen die u hiervoor wil gebruiken.

A/V INTEGRATIE MET DE IR-COOKIE INTERFACE

Het is aan te raden om eerst te leren werken met AV-SOFT voor u verder gaat.
Zie ook meer specifieke details over de IR-COOKIE-configuratie in de TT SCHOOL training movie ‘IR-COOKIE’ (enkel beschikbaar in Engelse versie).

Image155

 • Ga in PROSOFT naar het menu ‘AV-SOFT’ en voeg de IR-COOKIE-interface daar meteen toe door ‘nieuw’ te klikken en TDS14065 te selecteren + OK.
 • Voeg nu een IR-flasher toe door via ‘Apparaat toevoegen’ te klikken.
 • Ken nu één of meerdere toestellen toe aan deze flasher. Voorbeeld: een versterker met ingebouwde tuner bevat een toestel (versterker) met een bron (tuner). Elk heeft zijn eigen codes ter besturing. Het leerproces van IR-codes is gelijk aan dit van de bovenstaande tekst voor IR-COOKIE met HVAC-integratie.


Image156

BELANGRIJKE OPMERKING: indien uw A/V afstandsbediening niet over een ‘OFF’ knop beschikt maar over een ‘ON/OFF’ knop, dan kan u de ON/OFF niet opnemen in een mood zoals ‘alles uit’. U kan in dit geval namelijk niet weten of het toestel effectief UIT zal gaan. Als het toestel reeds UIT stond, zal het bij het activeren van deze mood zelfs AAN gaan en dat is niet wat u wil.

Hergebruik van IR-codes

Indien u bestaande IR-codes heeft die reeds in de IRDB-database aanwezig zijn van een vorig project en standaard vanuit de TELETASK-bibliotheek, dan moet u deze voor gebruik met de IR-COOKIE niet opnieuw aanleren maar kan u deze aanmaken in de IRDB-database door de bestaande codes te kopiëren naar een nieuwe set.

 • Selecteer daarvoor het bestaande toestel en klik ‘Kopieer’


Image157

 • Selecteer daarna “TDS14065” in plaats van “TDS14042”
 • En hernoem het toesteltype door er bijvoorbeeld ‘voor IR-COOKIE’ aan toe te voegen (i.p.v. ‘COPY’). De rest van de configuratie is dezelfde als voor elk toestel in AV-SOFT. Zie AV-SOFT-training indien nodig.

Opmerking (zoals ook voor andere audio toestellen): voor u het A/V-toestel dat u via IR-COOKIE wil besturen kan gebruiken, moet u in de betreffende ruimte (in PROSOFT) dit audio toestel toekennen aan de audiozone. Anders zal het niet te vinden zijn in de schermen van uw toetsenpanelen (vb. AURUS-OLED en AURUS-TFT).
Kort:

 • Ga in PROSOFT naar de betreffende ruimte
 • Open het veld ‘audiozone’
 • Selecteer het betreffende audio toestel

Algemene tip: Vergeet niet regelmatig het .nbt bestand waarin u bezig bent op te slaan op uw computer. Wacht niet tot u volledig klaar bent. We raden ook aan om met versienummers te werken en telkens het nummer met één te verhogen wanneer u belangrijke/veel aanpassingen gedaan hebt die u niet wil verliezen.
Vanaf hier bent u klaar om de zonet geconfigureerde IR-COOKIE-interface(s) te gebruiken voor uw A/V integraties. U kan een IR-commando sturen vanop een gewone druktoets (aangesloten op een contactingang van het TDS-systeem), maar uiteraard ook vanop uw toetsenpanelen en grafische interfaces. Ook in TIMESOFT kan u op het gewenste tijdstip acties aanmaken die (onder andere) IR-COOKIE acties kunnen triggeren.
U kan ook IR-COOKIE commando’s opnemen in uw moods.
Voorbeeld: ‘woning verlaten’, ‘thuiskomen’, ‘bezoek ontvangen’, ‘gaan slapen’… zijn typische sferen waarbij u waarschijnlijk HVAC en/of A/V-toestellen wil aansturen.
Via uw smartphone of tablet kan u deze bovendien niet alleen van thuis, maar ook van gelijk waar op de wereldbol, waar u een dataverbinding kan maken met de TELETASK cloud, beheren.
We wensen u alvast veel genot van het gebruik van uw IR-COOKIES !

VRF/VRV IN PLAATS VAN IR-FLASHER BESTURING

Wanneer u terugmelding wil hebben van een HVAC of AUDIO-toestel dan kan dat dus niet met de IR-COOKIE. U kan dan beter kiezen voor de meer gevorderde HVAC-systemen van het type VRV/VRF waarvoor TELETASK specifieke interfaces ontworpen heeft waarbij bi-directionele communicatie mogelijk is. Raadpleeg de betreffend de datasheets voor een lijst van ondersteunde VRV/VRF-toestellen.
Voor het aansturen van bepaalde streaming audiosystemen met feedback, kan u kiezen voor de TELETASK AUDIO-IP-licentie. Zie de datasheet hiervan voor meer informatie en welke systemen er standaard ondersteuning genieten. De lijst kan uitbreiden en u kan ook sommige systemen zelf toevoegen aan de lijst. Raadpleeg uw TELETASK contactpersoon voor meer up-to-date informatie hierover.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School