Loading...
 

TDS12064 AURUS-TFT NL

Image112

 Note
Deze interface is End of Life. Vervangend product: TDS12070 OPUS met high-speed CPU, ingebouwde audio, H264 camera-ondersteuning, VoIP, PoE-powered en veel extra softwarefuncties in vergelijking met de AURUS-TFT. TELETASK-ondersteuning blijft nog vele jaren beschikbaar voor dit product. We houden de nodige reserveonderdelen om u en uw klanten een perfecte after-sales service te bieden.


In PROSOFT zijn er verschillende parameters die kunnen worden ingesteld op de specifieke behoeften van uw project en de specificaties van de gebruiker.

Bewerk dit scherm:


Image113

;Favorites tab
Wanneer u op deze knop klikt zal het "Define AURUS-TFT" venster verschijnen. In dit scherm vindt u een vereenvoudigd AURUS-TFT-scherm waar u de 8 AURUS-TFT favoriete knoppen kunt bewerken naar de persoonlijke behoeften van de gebruiker. U kunt de namen en de pictogrammen wijzigen.


Image114

Rooms & Items tab
In dit venster kunt u de verschillende controle-menu's van de AURUS-TFT veranderen.
 • Het sorteren van de menu-items: u kunt de volgorde van verschijning van de items in de menu's wijzigen. Als u wilt dat bv. de 'keuken' bovenaan de kamerlijst verschijnt, selecteert u de 'keuken' knop en versleept u deze.

U kunt hetzelfde doen bij de functies. Plaats de meest gebruikte functies bovenaan de lijst en de zelden gebruikte functies onderaan.

 • Zichtbaarheid: u kunt een kamer of functie verbergen op de AURUS-TFT door het 'V' teken naast de room of item te verwijderen.
! Zorg er zeker voor dat alle taken die verborgen MOETEN zijn ook effectief verborgen zijn. In sommige gevallen kan dit anders leiden tot ongewenste gevolgen bij het verkeerdelijk gebruik van de knoppen op het AURUS-TFT scherm. Een voorbeeld van een functie die verborgen moet zijn is een relais die een verwarmingsventiel of circulatiepomp of een ventilator van een verwarmings-of koelingssysteem bestuurd. Dit soort relais moeten worden gecontroleerd door de intelligentie van het TELETASK systeem en mogen niet rechtstreeks door de gebruiker bestuurd worden.
Een functie wordt automatisch weergegeven op het AURUS-TFT-scherm wanneer de parameters 'kamer', 'icoon' en 'naam' van de betrokken functie worden ingevoerd.
 • Gebruikerscode beveiliging: Een functie kan met een gebruikerscode worden beschermd. Dit betekent dat de functie alleen kan worden bediend na het invoeren van de juiste gebruikerscode. Om een functie te beveiligen met een code, vinkt u gewoon ‘passcode’ aan. Standaard staat deze op "12345". Dit kan ieder moment worden gewijzigd in PROSOFT in het "Gebruikers” configuratiemenu.
 • Read only: Deze parameter is standaard uitgeschakeld. Wanneer dit is aangevinkt zal het item alleen de status tonen en niet kunnen worden bediend.

Settings

In dit venster kunt u verschillende instellingen van de AURUS-TFT wijzigen.

Image115

Configuration
Selecteer deze optie als de gebruiker wijzigingen aan de sensor presets en de klokacties mag uitvoeren.
Niet alle klokacties kunnen aangepast worden op de AURUS-TFT. Enkel de klokacties van een thermostaat en de klokacties waarbij ‘Sta de gebruiker toe om deze klok aan te passen op een aanraakscherm’ is aangevinkt, kunnen aangepast worden (zie TIMESOFT).
Screen saver type
De screensaver wordt standaard uitgeschakeld. Indien gewenst, kunt u de "Klok screensaver" selecteren om de tijd weer te geven wanneer de AURUS-TFT zich in standby-modus bevindt. Ongeacht de geselecteerde screensaver, zal het display zichzelf uitschakelen na de ingestelde tijd (zie de "OFF Weergave na" instelling).
 • Time format: Hier kunt u tussen AM-PM notatie schakelen.
 • Date format: Hetzelfde als met de tijdnotatie kunt u hier uw voorkeur van de wijze waarop de datum wordt weergegeven kiezen.
Camera captures
Voeg een e-mailadres toe (max. 5 voor elke AURUS-TFT) als u een e-mail wilt ontvangen elke keer als een camera een screen capture maakt. Indien dit niet wordt ingevuld is deze camera screen capture functionaliteit niet beschikbaar.

Alle bovenstaande instellingen zijn in te stellen op elke individuele AURUS-TFT-eenheid (in PROSOFT). Wanneer u meer dan één AURUS-TFT-scherm in uw project hebt kan elke AURUS-TFT op een andere manier worden ingesteld. Voorbeeld: In de slaapkamer kunnen alle functies in alle kamers toegankelijk zijn, maar in de logeerkamer worden alleen de functies in de logeerkamer en bijvoorbeeld in de gastenbadkamer op het scherm weergegeven.
De sensor en audio zones zijn alleen beschikbaar in het venster 'Edit screen’ wanneer ze zijn verbonden met een kamer in de 'ruimtes lijst'. Een audio zone en max. vijf sensor zones kunnen worden verbonden met een kamer.

Energiebeheer

De AURUS-TFT kan de energie-opbrengst, het -verbruik en de -balans van het project weergeven in kW, kW/u of in de gewenste munteenheid. Per installatie wordt alles weergegeven in één overzichtelijk scherm.

Indien u de waardes laat weergeven in kW, zal dit ofwel het totaal zijn van vandaag (vanaf middernacht) of van de laatste 24 uur. Dit hangt af van de tijdsbasis’ van de sensor die u kan configureren in de TDS12117.

Voorbeeld:

Image116

Configuratie van het energiebalans scherm

 • Ga naar Extra > Opties > Sensor tab
 • Klik op ‘Energy settings’ onder ‘Energy management and Charts’


Image117

Energy management scherm
In dit scherm kan u alle parameters configureren voor het energiebeheersysteem.


Image118

 • Preview scherm: In de linkerbovenhoek ziet u een weergave van het energiebalans-scherm van de AURUS-TFT met aan de linkerzijde de energieopbrengst voorgesteld als fotovoltaïsche zonnepanelen en aan de rechterzijde het huis voorgesteld als de verbruiker.
 • Maximum production (kW): Om een correcte verhouding (balans) weer te geven, dient u hier een veronderstelling van het mogelijke maximum van de energieopbrengst in te vullen (bv. van de zonnepanelen).
 • Average Profit per kWh: Vul hier de waarde in van de opgewekte energie indien deze terug op het elektrische net wordt gebracht.
 • Pulse counter sensor for energy production: Selecteer in deze kolom welke ‘kWh (puls) sensor’ als energieopwekker moet dienen. Dit kunnen er meerdere zijn.
Om sensoren zichtbaar te maken in deze kolom moeten ze gekoppeld worden aan de digitale ingangsinterface TDS12117 en dienen ze geconfigureerd te worden als ‘kWh (puls)’ ‘Sensor type’. Zie afbeelding.
Wees er dan zeker van dat alle sensoren dezelfde ‘Tijdsbasis’ (vandaag of laatste 24 uur) hebben om een onjuiste balans te vermijden.


TDS12117 01

*Currency
Vul hier de gewenste munteenheid in (vb.: €, $, £,…).
De AURUS-TFT zal het bedrag weergeven als waarde per kWh.
 • Maximum consumption (kW): Om een correcte verhouding (balans) weer te geven, dient u hier een veronderstelling van het mogelijke maximumvan het energieverbruik in te vullen.
 • Average cost per kWh: Vul hier de energieprijs in van de energieleverancier.
 • Pulse counter sensor for energy consumption: Selecteer in deze kolom welke ‘kWh (puls) sensor’ als energieverbruiker moet dienen. Dit kunnen er meerdere zijn.
Om sensoren zichtbaar te maken in deze kolom moeten ze gekoppeld worden aan de digitale ingangsinterface TDS12117 en geconfigureerd worden als ‘kWh (puls)’ ‘Sensor type’.

Grafiek visualisatie

Op de AURUS-TFT kunnen allerlei sensoren gevisualiseerd worden in een overzicht met grafieklijnen of staafdiagrammen om zo het gasverbruik, de energieconsumptie, de gemeten neerslag, de gemeten temperatuur, de gemeten windsnelheid, de gemeten lichtintensiteit, enz. overzichtelijk weer te geven.
De AURUS-TFT kan de sensorwaardes weergeven per dag, week, maand of jaar en dit telkens met de vergelijking van de vorige dag, week, maand of jaar op de achtergrond. Afhankelijk van het type sensor (analoog of digitaal), zullen deze waarden weergegeven worden als actuele grafieklijnen of met minima en maxima lijnen in de ‘maand’ en ‘jaar’ schermen, of als staafdiagrammen met totalen per uur, dag, week of maand.

Voorbeeld:
Image120

Per DoIP centrale eenheid kunnen tot 100 sensoren gevisualiseerd worden.
De data van de sensoren worden verzameld en opgeslagen in de DoIP centrale eenheid. Indien de AURUS-TFT zou worden verwisseld, blijven de sensorwaarden nog steeds beschikbaar.
Het is enkel mogelijk de huidige en vorige dag in uren, de huidige en vorige week in dagen, de huidige en vorige maand in weken en het huidige en vorige jaar in maanden te zien. De AURUS-TFT kan bijvoorbeeld niet de uren van een bepaalde dag twee weken geleden weergeven. Dit is wel mogelijk op de GUI+ TDS15105. Zie het hoofdstuk over grafieken van de GUI+ voor meer details.

Hoe activeren in PROSOFT:

 • Ga naar Extra > Opties > Sensor tab
 • Klik op ‘Energy settings’ onder ‘Energy management and Charts’


Image121

 • Vink de sensoren aan waarvan u de grafieken beschikbaar wil hebben op de AURUS-TFT.


Image122

 • Het grafiek symbool zal nu beschikbaar zijn op de sensor-pagina’s op de AURUS-TFT nadat u het .nbt bestand naar de DoIP centrale hebt verzonden.

AUTOBUS en netwerk instellen op de AURUS-TFT

 • AUTOBUS
 • Ga naar het home-scherm en druk onderaan op het configuratie icoon (tandwielen) om naar het configuratie scherm te gaan.
 • Druk op het AUTOBUS adres om het aan te passen.
 • Vul de technische code in: 09876
 • Vul het correcte AUTOBUS adres in
 • Druk op OK
 • Netwerkinstellingen
 • Ga naar het home-scherm en druk onderaan op het configuratie icoon (tandwielen) om naar het configuratie-scherm te gaan.
 • Duk op ‘network configuration’
 • Vul de technische code in: 09876
 • Stel alles correct in en druk telkens op OK

Het upgraden van de AURUS-TFT software versie:

Om een AURUS-TFT te upgraden, ga naar Extra  Diagnostics  Interfaces en zoek naar de betreffende AURUS-TFT in de lijst. Als er een nieuwe versie beschikbaar is, zal een "Upgrade" knop worden weergegeven in de "Versie" kolom. In het venster 'Upgrade interface', zullen de nodige onderdelen automatisch worden geselecteerd. Klik op de knop Upgrade om de upgrade te starten.

Het upgrade proces kan tot 45min. duren. Andere interfaces zullen normaal functioneren maar een kleine vertraging is mogelijk.
Wanneer de upgrade wordt gestart, is het niet mogelijk om deze actie te annuleren.
Zodra de upgrade is gestart, kunt u PROSOFT sluiten. Het upgrade proces zal worden voortgezet.
Om te zien of het upgrade proces nog loopt of is voltooid, laat Diagnostics opnieuw zoeken naar de interfaces om de huidige status weer te geven.


Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School