Loading...
 

TDS12022 AURUS-OLED en TDS12032 AURUS-OLED PLUS

Image95

Hoofdpagina & algemene begrippen

De AURUS-OLED (PLUS) bevat vier pagina's van telkens acht verschillende toetsen. U kan door de pagina's bladeren net zoals in een boek door de pagina's virtueel om te slaan. Strijk met een vinger langs de verborgen toetsen om naar de volgende of vorige pagina te bladeren.
Als de AURUS-OLED (PLUS) wordt aangetikt zal de hoofdpagina oplichten. De acht functies die op de hoofdpagina gedefinieerd worden, zijn die functies die de eindklant het vaakst nodig heeft.
In tegenstelling tot de sensor- en de audiopagina, staan bij een nieuwe AURUS-OLED (PLUS) nog geen toetsen voorgeprogrammeerd op de hoofdpagina. De Sensor- en de Audiopagina bevatten reeds alle nodige instellingen om vanuit deze pagina's, op een gebruiksvriendelijke manier de temperatuur of de audio te regelen. De hoofdpagina daarentegen zal steeds afhankelijk zijn van het domoticaproject. Het is uiteraard mogelijk om ook op de hoofdpagina een sensor- of een audio functie te definiëren, indien die heel regelmatig gebruikt zal worden.

LET OP: er bestaat een onderscheid tussen een audio- / sensorfunctie en een LCD/VFD (DISPLAY) FUNCTIE!
Een sensor- of audiofunctie is steeds vast gelinkt aan één sensor- of audiozone.
Een LCD/VFD (display) functie regelt de sensor- en audiofuncties afhankelijk van de geselecteerde zone op het display. Hierbij moet je dus steeds een zone-selectietoets voorzien (bijvoorbeeld: 'Displayfunctie: sensor: volgende zone').
TIP: Programmeer op de eerste pagina een gekoppelde sensor functie 'preset omlaag' en 'preset omhoog', voor de ingebouwde sensor van de AURUS-OLED. Hierdoor krijg je een eenvoudige aflezing van de temperatuur in de kamer waar de AURUS-OLED geplaatst wordt.

Sensor pagina

De sensorpagina kan net zoals de hoofdpagina volledig naar wens aangepast worden. Vermits de AURUS-OLED (PLUS) zich uitstekend leent tot het weergeven en regelen van verwarming-, koeling- of ventilatiesystemen, heeft TELETASK deze functies reeds vakkundig voorgeprogrammeerd. De functies op deze pagina zijn allen LCD/VFD (display) functies. Dit houdt in dat ze afhankelijk zijn van de 'zone' toets (standaard, toets 7)! Lang drukken op de 'zone' toets brengt de gebruiker op een pagina om de temperatuur presets in te stellen.

Het weergeven van het “stroomverbruik” op de AURUS-OLED (PLUS)

Indien niets gewijzigd werd op de tweede pagina van de AURUS-OLED (PLUS), zal deze pagina automatisch alle verschillende sensoren van het project weergeven. Elk sensortype zal hier opgesomd staan, tenzij dit verwijderd werd op de AURUS-OLED (PLUS) door gebruik te maken van de “bewerk dit scherm – Sensor en Audio zones” optie.
Het kan soms aangewezen zijn om één of meerdere “sensoren” vooraan te brengen op de eerste pagina, bijvoorbeeld om het stroomverbruik weer te geven.
Klik hiervoor op een knop naar keuze van de AURUS-OLED (PLUS) waarnaast u de gemeten waarde wilt tonen. Selecteer “sensor functie” bij de “Kort” functie. Selecteer dan de gewenste sensor en kies “toon gemeten waarde”.
Nu zal de gemeten waarde getoond worden onder het icoon. Om de waarde nog meer naar voor te brengen, kunt u de knop ernaast koppelen door functie “Koppel Horizontaal” aan te vinken.

Image96

Audio pagina

De audiopagina kan net zoals de hoofdpagina volledig naar wens aangepast worden. Vermits de AURUS-OLED (PLUS) zich uitstekend leent tot het weergeven en regelen van audio- en videosystemen, heeft TELETASK deze functies reeds vakkundig voorgeprogrammeerd. De functies op deze pagina zijn allen LCD/VFD (display) functies. Dit houdt in dat ze afhankelijk zijn van de 'zone' toets (standaard, toets 7)!
Voor track feedback op de AURUS-OLED (PLUS), moeten de knoppen ‘Vorige bron’ en ‘Volgende bron’ gekoppeld worden.

Extra pagina

De vierde en laatste pagina is net zoals de hoofdpagina volledig naar wens aan te passen. Deze pagina bevat nog geen voorgeprogrammeerde functies.

Pagina's verwijderen of de volgorde aanpassen

Het is steeds mogelijk de volgorde van de pagina's te wijzigen of om het aantal pagina's op de AURUS-OLED (PLUS) te beperken tot slechts drie, twee of zelfs één pagina.

Image98

Om een pagina te verplaatsen:

 • Klik op de pagina die je wil verplaatsen en hou de muis ingedrukt.
 • Versleep de pagina naar de nieuwe plaats.


Image100

Om een pagina te verwijderen, worden alle functies op de pagina verwijderd en wordt de pagina naar achter verplaatst. Een pagina waarop geen enkele functie ingesteld is en waar geen pagina met functies achter komt, wordt niet weergegeven op de AURUS-OLED (PLUS).

LET OP: de pagina zal wél nog worden weergegeven in PROSOFT Suite. Ze verdwijnt dus niet volledig.

Toetsen koppelen

De AURUS-OLED (PLUS) biedt de mogelijkheid om toetsen aan elkaar te koppelen. Bij een verticale montage kunnen de toetsen horizontaal gekoppeld worden terwijl bij een horizontale montage de toetsen verticaal gekoppeld kunnen worden.

Toetsen koppelen gaat enkel voor functies waarbij het daadwerkelijk zinvol is om de bediening op te splitsen over twee toetsen, bijvoorbeeld: Het bedienen van een rolluik/gordijn, het bedienen van een dimbaar licht, het bedienen van een temperatuurinstelling.
TIP: bedenk steeds bij deze functies de juiste wijze of richting: op/neer, open/toe, minder/meer, ... . In het 'bewerk dit scherm'-menu kunnen de juiste pijltjes geselecteerd worden die hierbij horen!


Image102

Praktisch:

 • Klik op de eerste van de twee toetsen die je wil koppelen. Voorbeeld: toets 1.
 • Selecteer onder 'kort' de eerste helft van de dubbele toetsencombinatie, bijvoorbeeld een dimmer of een Display functie zoals 'sensor neer'.
 • Klik op 'Koppel horizontaal'.
 • Controleer de functie die automatisch onder de gekoppelde toets is gedefinieerd. In dit voorbeeld = toets 2.
 • Klik op 'Bewerk dit scherm' om de details van deze gekoppelde toetsen af te werken: icoon, bijschrift.

‘Bewerk dit scherm’-menu

In het 'bewerk dit scherm' - menu kan je de visuele details van het bedieningspa neel aanpassen. Men kan er:

 • De paginanaam wijzigen.
 • Een realistische preview bekijken van het AURUS-OLED (PLUS) scherm.
 • Iconen wijzigen of aanmaken.
 • De bijschriften aanpassen.
 • De weer te geven sensor- en audiozones aanpassen.


Image104

Pagina naam
de paginanaam is louter voor gebruik binnen de PROSOFT Suite.
Toon vlakken
hiermee ziet men welke toetsen gekoppeld zijn en welke toets momenteel bewerkt wordt.
Toon preview
hiermee krijgt men een visueel voorbeeld van het AURUS-OLED (PLUS) scherm.
Tekst
Elke toets is voorzien van een icoon en twee lijnen tekst (bijschrift). De lengte van de tekst is beperkt tot de breedte van het icoon. Bij gekoppelde toetsen is iets meer ruimte vrij voor de bijschriften. Bij sommige functies zal de tweede lijn tekst voorbehouden worden voor een indicatie van de stand; bijvoorbeeld, een dimmer, waar de dimwaarde in procent wordt weergegeven.
Icoon
Afhankelijk van het type functie die aan een toets werd toegekend, zal PROSOFT zelf een icoon voorstellen. Wil men dit wijzigingen kan men kiezen uit de bibliotheek van bestaande iconen (opgedeeld in verschillende categorieën) of kan men zelf een gepast icoon tekenen!
Sensor en audio zones
Onder deze toets kan men de sensor- en audiozones selecteren die op deze AURUS-OLED (PLUS) weergegeven mogen worden. Standaard staan alle beschikbare zones hierin geselecteerd.

Een icoon tekenen

De AURUS-OLED (PLUS) biedt de mogelijkheid om een gepersonaliseerd icoon te tekenen.

 • Klik hiervoor op de werkbalk onder de lijst met iconen:


Image105

 • Hierin kan je respectievelijk 'nieuw icoon' - 'pas huidig icoon aan' - 'kopieer huidig icoon' en 'verwijder huidig icoon' kiezen.
 • Een nieuw icoon komt steeds in de lijst 'gebruiker'. Enkel de zelf getekende iconen kunnen gewijzigd en/of verwijderd worden.
 • De TELETASK iconen kunnen wel gekopieerd worden. Ze worden dan gekopieerd naar de 'gebruikers' lijst onder de nieuwe naam die in het tekenscherm werd ingegeven.


Image107

TIP: De iconen van de AURUS-OLED (PLUS) worden opgeslaan in het .NBT-bestand. Ze gaan dus niet verloren als het bestand op een andere PC geopend wordt.
Ook de zelf getekende iconen worden steeds bewaard in het .NBT-bestand.

Praktisch:

 • Klik op 'nieuw icoon'
 • Geef een naam aan het nieuwe icoon.
 • Teken het nieuwe icoon in het linker tekenvlak:


Image108

ON en OFF State
Elk icoon kent twee statussen: 'AAN' en 'UIT'. Normaal gezien wordt de 'UIT'-status automatisch opgebouwd op basis van de 'AAN'-status. Dit wil zeggen: de 'UIT'-status is identiek aan de 'AAN'-status maar minder helder!
'Teken aangepaste UIT status'
Indien dit geselecteerd is wordt de 'UIT'-status niet meer automatisch opgebouwd. Men kan nu een aangepaste 'UIT'-status voorzien. bijvoorbeeld:


Image109

TIP: door met de linkermuistoets een vakje in het tekenvak aan te klikken, geef je dit vakje het geselecteerde kleur (steeds 7 kleuren mogelijk).
klik je echter met de rechtermuistoets dan verwijder je dit vakje!

Weergeven van Sensor en Audio zones

In het 'bewerk dit scherm'-menu kan je, net zoals bij alle bedieningspanelen met een display, de weer te geven sensor- en audio zones aanpassen. Vink het selectievakje voor de sensor of audio zone uit indien je deze op dit bedieningspaneel niet wil weergeven.
Om de volgorde te wijzigen selecteer je een zone en klik je op de grote pijl 'omhoog' of 'omlaag'.

Image110

AURUS-OLED (PLUS) geheugen wissen & versie nummer opvragen

Indien het scherm van de AURUS-OLED (PLUS) niet goed wordt opgebouwd, kan deze 'gewist' worden (de iconen worden bij het opstarten of na een PROSOFT download opgeslaan in het interne geheugen van de AURUS-OLED (PLUS)):

 • Duw LANG tegelijkertijd op de twee verborgen 'blader'-toetsen tot het scherm zwart wordt en opnieuw wordt opgebouwd.


Image111

 • Bij het opnieuw opstarten zal het versie-nummer van de interne software in de AURUS-OLED (PLUS) worden weergegeven.


Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School