Loading...
 

Communicatie met de DOIP Centrale

Verzenden

Dit onderdeel legt uit hoe het .NBT bestand te verzenden naar de DOIP centrale, op voorwaarde dat de connectie reeds werkt (USB of Ethernet).

Image236

'Centrale upgraden naar nieuwste versie'
Deze optie is automatisch aangevinkt als de centrale naar een nieuwere software versie dient 'geupgrade' te worden. De software wordt samen met het .NBT bestand verzonden.
'Basis'
deze optie staat standaard aangevinkt en stuurt u bij eender welke wijziging best steeds door naar de TELETASK centrale eenheid. Deze tabel bevat alle relaties tussen de verschillende in- en uitgangen.
'Tabellen, Klokken & Kaarten'
deze optie staat standaard aangevinkt en stuurt alle data door naar de centrale eenheid.
'Displays'
Vink de Displays aan naar waar u de data opnieuw wilt verzenden. Het niet verzenden van deze data kan de duurtijd van het verzenden verkorten.
Indien de centrale geupgrade dient te worden, kunnen de displays niet mee verzonden worden. Doe dit, indien nodig, nadat de Centrale geupgrade is.

Praktisch:

  • Klik 'Communicatie' aan in de PROSOFT menu balk.
  • Klik 'Verzenden…' aan. Het 'Communicatie' venster verschijnt op het scherm.
  • Stel de correcte connectie parameters in (en connecteer indien nodig).
  • Selecteer de gewenste info die naar uw TELETASK centrale eenheid moet worden gestuurd.
  • Klik 'OK'. De data wordt naar uw TELETASK systeem verzonden. Een label geeft de status van verzending weer.

Ophalen


Image237

Een bijzondere functie in het communicatie menu is: 'Ophalen'. Wanneer u op deze toets drukt, kunt u de verschillende relaties in de TELETASK centrale eenheid uitlezen. Deze mogelijkheid biedt een uitweg, wanneer u de files van uw project verloren hebt.

Opgelet: Het ophalen van het NBT-bestand uit de Centrale kan slechts een noodmaatregel zijn wanneer u het NBT-bestand niet meer in uw bezit hebt! Als de Centrale defect raakt, is dit bestand verloren! Zorg er dus STEEDS voor dat u een externe back-up van uw files maakt.
  • 'Log info ophalen': Hiermee haalt men de geschiedenis van het gebruik van de Centrale eenheid op. Deze info kan zeer nuttig zijn bij zeldzame software problemen.Afhankelijk van de grootte van de geschiedenis, kan het ophalen van de LOG info lang duren.
  • 'herstarten': Het softwarematig herstarten van de Centrale Eenheid. Dit kan dus eventueel gebeuren zonder in de buurt te zijn van de Centrale.
  • 'Controleer SD': Controlen van de SD kaart. Voor meer info, zie het 'support & release notes' document.
  • 'Formateer SD': Formateren van de SD kaart. Voor meer info, zie het 'support & release notes' document.
  • 'Ontvang': Het ontvangen van het NBT-bestand.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School