Loading...
 

Items aan de GUI toevoegen

Klik en sleep

Nadat u de GUI pagina’s heeft gedefinieerd, kunt u de verschillende domotica functies op de GUI preview plaatsen op basis van het eenvoudige en gebruiksvriendelijke klik-en-sleep concept: kies de gewenste functie of het gewenste symbool uit de beschikbare bibliotheken en sleep het naar de GUI preview.

Positionering

Om verschillende items op het GUI scherm te positioneren kan het grid worden gebruikt. Om het grid te tonen/activeren, klik op de grid icon in de ‘grid toolbar’ juist onder de ‘standaard toolbar’. Als het grid geactiveerd is zullen de iconen ‘snappen’ op de grid. Het grid kan aangepast worden naar eigen wens in de ‘grid toolbar’.

Image292

Wijzig het GUI item.

Wanneer u een functie uit de bibliotheek op de GUI preview heeft gesleept, wordt het op de GUI preview met standaard afbeelding weergegeven. U kan deze afbeelding echter eenvoudig wijzigen door met de rechter muistoets op het item te klikken. Selecteer in het uitvalmenu vervolgens 'wijzig GUI item'. Het 'Wijzig Item' venster verschijnt op het scherm.
Wanneer u een symbool uit de bibliotheek op de GUI preview heeft gesleept, verschijnt automatisch het 'Wijzig Item' venster op het scherm zodat u onmiddelijk de gepaste functie aan het item kunt toekennen.
In het 'Wijzig Item' venster kunt u verschillende eigenschappen van de afbeelding of van de functie instellen. Aan de linkerzijde van het venster staan alle eigenschappen gerelateerd aan de afbeelding. Aan de rechterzijde kunt u de functie-instellingen van het GUI item wijzgen.

Image293

Afbeelding:

'Grootte en positie'

De grootte van de aanraakgevoelige zone (actieve zone) van het GUI item is gedefinieerd door een 'Breedte' en een 'Hoogte' parameter. De eenheid voor deze parameter is de pixel. TELETASK adviseert om de minimale breedte en hoogte van de actieve zone op 32 pixels in te stellen. Deze maat zorgt voor een optimale gebruikvriendelijke vingerbediening op aan standaard 15' aanraakscherm (resolutie: 1027x768).
De positie van het GUI item beschrijft de plaats van het GUI icon op het scherm met behulp van een 'X' en 'Y' coördinaat.

'Item Tekst'

Ieder GUI Item kan voorzien worden van een verklarende tekst. Bepaal hiervoor zowel de 'Tekst positie' en de 'Tekst' zelf.

Text Location
Deze parameter beschrijft de positie van de tekst ten opzichte van de afbeelding van het GUI Item.
Text
Geef hier de de gewenste tekst in die naast het GUI item verschijnt. Standaard verschijnt hier de naam die in PROSOFT aan de functie werd toegekend.

'Afbeelding'

Ieder GUI item is voorzien van een standaard afbeelding. U kunt dit echter steeds vervangen met een afbeelding uit de TELETASK afbeeldingsbibliotheek.

Wijzig afbeelding
Klik op deze toets om de afbeelding te vervangen door een afbeelding uit de TELETASK bibliotheek.
De 'Wijzig Afbeelding' optie kan onmiddellijk vanuit het uitvalmenu geselecteerd worden wanneer u met de rechter muistoets op het GUI item klikt.
Verschaal Afbeelding
Wanneer deze optie aangevinkt staat, wordt de afbeelding naar de grootte van de actieve zone verschaald.
Vaste Groote van Afbeelding (gecentreerd)
Deze optie sttat toe dat u de grootte van de afbeelding bepaald met een breedte en hoogte maat. De grootte van de afbeelding kan enkel kleiner of gelijk aan de grootte van de actieve zone zijn.

Wanneer de grootte van de afbeelding kleiner is dan de actieve zon, dan wordt de afbeelding in het centrum van de actieve zone geplaatst.

Geen Afbeelding
Selecteer deze optie wanneer u geen afbeelding aan het GUI item wenst toe te kennen.

Om zelf een GUI+ afbeelding te maken, moeten de gif’s volgens een specieke methode benoemd worden:

De meeste items (lichten, toestellen, …) hebben twee statussen ‘AAN’ en ‘UIT’. De afbeeldingen voor deze statussen moeten als volgt benoemd worden:

AAN status
MijnAfbeelding-on.gif
UIT status
MijnAfbeelding-off.gif

Het stuk ‘MijnAfbeelding’ kan vrij gekozen worden en moet hetzelfde zijn voor de AAN en UIT afbeeldingen. Het stuk ‘-on.gif’ en ‘-off.gif’, moet exact kloppen.
Motoren hebben vier statussen: ‘Gesloten’, ‘Sluiten’, ‘Geopend’, ‘Openen’. Deze afbeeldingen moeten als volgt benoemd worden:

"Gelsoten"
MijnAfbeelding-closed.gif
"Sluiten"
MijnAfbeelding-closing.gif
"Openen"
MijnAfbeelding-opening.gif
"Geopend"
MijnAfbeelding-opened.gif
Het is ook mogelijk om ‘AAN/UIT’ afbeeldingen voor motoren te maken in de ‘motor’ categorie. Deze afbeeldingen kunnen gebruikt worden voor ‘local moods’ die als visualisatie voor de motor kan dienen.
Items zoals camera’s, URL’s en ‘Ga-Naar-Pagina’, hebben slechts één status (de ‘AAN’ status), maar het is toch noodzakelijk dat er een ‘AAN’ en ‘UIT’ afbeelding is. Dit kan dezelfde afbeelding zijn als de ‘AAN’ status maar dan met ‘-off.gif’ in de benaming.

Functie:

'Selecteer Functie Type'

Deze instelling stelt u in staat om het functie type van het GUI item te selecteren of te wijzigen. Er zijn een aantal verschillende functie types beschikbaar:

Standaard PROSOFT functie
Gebruik deze functie om een eerder gedefinieerde domotica functie met het GUI item te bedienen. Deze functie is eerder in PROSOFT aangemaakt. Voorbeelden hiervan zijn: een licht schakelen, een motor activeren, de preset van een sensorzone wijzigen enz.
IP-Camera
Deze functie geeft de data van een IP camera (MJPEG file) weer, wanneer u op het GUI item klikt. Volg deze link voor meer informatie over het toevoegen van een IP camera aan het project.

URL of Afbeelding
Dit functie type zal de data van een html pagina of een afbeelding weergeven wanneer u op het GUI item drukt. De URL die in de lager liggende tab pagina ingevuld moet worden kan verwijzen naar een locatie op het internet (start de URL met 'http://') of naar een afbeelding (start URL met 'file:///') die gelocaliseerd is op de PC waar de GUI op draait. (Bemerk driemaal het '/' karakter; vb: file:///c:/My documents/image.jpg).
Een dynamische HTML pagina kan enkel weergegeven worden bij de GUI+.
Toon grafiek
Selecteer dit om een grafiek te tonen van een sensor of een uitgang (relais, dimmer, …).
Voeg de uitgang/sensor toe van welke je een grafiek wenst gelijk een normale besturing van een uitgang. Pas dan het item aan en verander de functietype naar “Toon grafiek”.
Voor een sensor hoef je niet expliciet de grafiek toevoegen. Als de sensor toegevoegd wordt tot de GUI zal je de grafiek kunnen zien (dit is voor als je de grafiek “standaard open” wilt hebben).
Start extern programma
gebruik deze functie om een exter programma te starten in GUI+ runtime.
Het gedrag van deze functie hangt sterk af van het extern programma zelf!!!
Ga naar GUI Pagina
Met deze functie zal u naar een andere GUI pagina springen wanneer u het GUI item aanraakt.

'Icoon'

Hierbij kan u instellen onder welke categorie het GUI item zichtbaar is! Standaard wordt de categorie gekozen vanuit de gekoppelde PROSOFT functie. Camera's en URL's komen standaard bij het 'Camera' icoon terecht. 'Ga-Naar-GUI-Pagina' komt standaard bij het 'Alle' icoon.

!!! Items uit de categorie 'Alle' worden steeds bij ALLE categorieën weergegeven !!!

Voor sommige functie types verschijnt een 'Bedieningspaneel' op het scherm wanneer u als gebruiker op het GUI item drukt.
Dit 'Bedieningspaneel' verschijnt op het scherm als het GUI item gedefinieerd is als een URL/Camera functie/PROSOFT functie (dimmer, RGB sturing, audio zone, sensor zone). In het 'Bedieningspaneel' verschijnt functie gerelateerde informatie.

URL/Camera functie
de webpagina/camera verschijnt op het scherm
PROSOFT functie
Het bedieningspaneel toont bijkomende bedieningstoetsen voor de geavanceerde bediening van het audio systeem, de dimmer, de geintegreerde verwarming/koeling…

Normaal moet u op het GUI item drukken om het 'Bedieningspaneel' op het scherm te visualiseren. Wanneer u het bedieningspaneel 'Standaard Open' wil, vink dan de 'Standaard open' optie aan. Bijkomend stelt u voor de Camera’s en URL de breedte en de hoogte voor het 'popup venster' in.
In de categorie 'Alle' zullen 'standaard open' items enkel als icoon verschijnen, tenzij ook de optie 'Standaard open bij 'Alle' weergave' aangevinkt is.

Deze optie is enkel beschikbaar in GUI+ (GUI zal 'standaard open' items steeds als icoon weergeven!)

Voor een 'standaard open' pop-up paneel moet u steeds een positie instellen. Voor de andere pop-up panelen is dit niet verplicht. Indien u geen positie ingeeft (positie = auto), kiest de GUI zelf de meest geschikte locatie.

het manueel positioneren van niet 'standaard open' panelen, is enkel mogelijk in de GUI+.


Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School