Loading...
 

Digitale Ingangen

Image250

De digitale ingangen tonen de status van de digitale ingangen van de Centrale Eenheid, TDS12117, TDS12134 en TDS12135.
Het eerste deel van de omschrijving van de Digitale Ingangen is identiek als de Relais (zie hoofdstuk Relais). Het enige verschil is de Naam, die bepaald wordt in het Info veld bij het configureren van een interface in het ‘Definieer interface functie’ scherm. Als het Info-veld leeg blijft, krijgt het een intern ingangsnummer.

Image245 Ingang is OPEN (of GESLOTEN voor geïnverteerde ingangen)
Image246 Ingang is GESLOTEN (of OPEN voor geïnverteerde ingangen)
Image251 Ingang is OPEN maar werd gesloten (korte pulse) gedurende de laatste 30 seconden (niet mogelijk voor flank gestuurd).

De status zal niet wijzigen bij het klikken op de status. Deze zijn ‘read only’.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School