Loading...
 

Analoge Ingangen

Image252
Het Analoge Ingangen scherm toont de status van de analoge ingangen van de Centrale Eenheid, TDS12309, TDS12310, temperatuursensoren van de AURUS toetspanelen en aangesloten HVAC systemen (IP en/of Modbus).
De status toont een analoge waarde tussen de minimum en maximum ingestelde waarde.

De status is ‘read-only’ en kan niet gewijzigd worden.

Een rood kruis over de schuiver duid aan dat de Centrale Eenheid niet zeker is van de correcte status. Het toont enkel “???”. Extra informatie over de foutmelding staat er onder, indien beschikbaar.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School