Loading...
 

De Tunable white functie

Omscrhijving


De 'Tunable white' functie combineert 2 dimmers om zowel de kelvin (kleurtemperatuur) als de lichtintensiteit te kunnen aansturen. Kelvin is de eenheid om uit te drukken hoe warm of koud een lichtbron is. Hoe hoger de kelvin waarde hoe 'kouder' (blauwer) een lichtpunt aanvoelt. Hoe lager de kelvin waarde hoe warmer (meer geel-oranje) een lichtpunt aanvoelt.

Parameters

TW01

Naam functie
De naam van een 'Tunable white' functie is onderverdeeld in 3 stukken:
 • Naam: vul hier een duidelijke omschrijving van de 'Tunable white' functie in.
 • Kamer: selecteer hier de kamer waarin de 'Tunable white' functie zich bevindt.
 • Icoon: selecteer hier of de 'Tunable white' functie getoond moet worden op een TELETASK aanraakscherm of GUI en indien ja, onder welke icoon.
Configureer Dimmers
In dit veld kiest u de twee dimmers welke de kelvin van het lichtpunt aansturen.
 • Warm wit: De dimmer die het warme kanaal aanstuurt.
 • Warm wit kelvin: de laagst mogelijke kelvin waarde van het lichtpunt.
 • Cold wit: De dimmer die het koude kanaal aanstuurt.
 • Cold wit kelvin: de hoogst mogelijke kelvin waarde van het lichtpunt.
Opties
Extra opties voor de tunable white functie:
 • Set default to human centric lighting: Selecteer deze als de kleurtemperatuur standaard moet aangestuurd worden door de 'human centric lighting' curve (zie Opties > Light color settings). Dit betekent ook dat de 'human centric lighting' de controle van de kleurtemperatuur terug overneemt telkens de lichtbron wordt uitgeschakeld (wanneer de kleurtemperatuur manueel overschreven was).

Werking vanuit een andere functie

De 'tunable white' functie gedraagt zich gelijkaardig als een normale dimmer maar met de extra mogelijkheid om de kelvin waarde in te stellen.

TW02

Color temperature
Stuurt de kleurtemperatuur aan.
 • Enable: Vink deze aan indien de kleurtemperatuur aangestuurd moet worden. Er zijn dan twee opties mogelijk. Optie 1 is om een specifieke kelvin waarde te kiezen op de slider (of deze in te vullen in het tekstblokje). Optie 2 is om de 'daylight curve' de kelvin waarde te laten bepalen.

  • Use daylight curve (ctc): De kelvin waarde zal continu aangestuurd worden volgens de 'daylight curve' (zie Options > Light color settings).
  • Color temperature (K): De kelvin waarde zal op deze waarde ingesteld worden.
Brightness
Stelt het dimniveau in.
 • Enable: Klik enable indien de dimwaarde ingesteld moet worden.
 • Level: Het dimniveau.

Acties

Kort
Beschikbare acties bij het indrukken van een knop:
 • Schakel tussen: LAATSTE niveau / OFF: Schakelt tussen het laatste dimniveau en uit. Hierbij heeft u ook de optie om de kelvin waarde in te stellen.
 • Schakel tussen: ZET niveau / OFF: Schakelt tussen het ingestelde dimniveau en uit. Hierbij heeft u ook de optie om de kelvin waarde in te stellen.
 • Stel wit af: Stelt het dimniveau en de kelvin waarde in.
Opmerking: Met deze actie is het niet noodzakelijk om de dimniveau of de kelvin waarde in te stellen. Indien er geen specifieke waarde wordt ingesteld, zal deze op de huidige waarde blijven staan.
 • ZET laatste niveau: Stelt het dimniveau in op de laatste actieve status van de dimmer. Hierbij heeft u ook de optie om de kelvin waarde in te stellen.
Opmerking: Het dimniveau zal op 10% ingesteld worden indien de laatste actieve status minder was dan 10%.
 • ZET laatste niveau / 100%: Stelt het dimniveau in op de laatste actieve status van de dimmer. Wanneer deze opnieuw wordt geactiveerd zal het dimniveau op 100% gezet worden. Hierbij heeft u ook de optie om de kelvin waarde in te stellen.
Lang
Beschikbare acties indien de knop voor langer dan 1,2s ingedrukt wordt. Alle 'korte acties' zijn beschikbaar aangevuld met de volgende:
 • Dimmen Continu: De dimmer maakt een continue lineaire beweging tussen 0% en 100%. Met deze functie kunt u de lichtintensiteit volledig op uw behoefte afstemmen. De kelvin waarde kan niet ingesteld worden. De huidige kelvin waarde zal gebruikt worden.
 • Dim omhoog: De dimmer zal vanaf de actieve status tot 100% toenemen. De kelvin waarde kan niet ingesteld worden. De huidige kelvin waarde zal gebruikt worden.
 • Dim omlaag: De dimmer zal vanaf de actieve status tot 0% afnemen. De kelvin waarde kan niet ingesteld worden. De huidige kelvin waarde zal gebruikt worden.
Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School