Loading...
 

De RGB functie

Omschrijving

De 'RGB' functie combineert drie dimmers voor de sturing van meerkleuren verlichting.

Parameters


Image203

'Naam'
De naamgeving van een 'RGB' functie is opgedeeld in drie delen:
  • Naam: Voer hier een korte en duidelijk omschrijving voor de 'RGB' functie in.
  • Ruimte: selecteer hier de ruimte waarin de 'Stap' functie wordt geactiveerd.
  • Icoon: selecteer hier of de Timed Local Mood moet weergegeven worden op een TELETASK touch screen en zo ja, onder welk icoon.
'Selecteer Dimmers'
in dit veld kan men drie dimmer selecteren die samen de meerkleuren verlichting uitmaken. Hier wordt steeds 1 dimmer voorzien voor de rode kleur, 1 voor de groene en 1 voor de blauwe kleur.

Werking vanaf een interface


Image204

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt de 'RGB' functie naar de gedefinieerde kleur gebracht. Indien de 'RGB' functie reeds op deze kleur ingesteld was, wordt ze uitgeschakeld (alle dimmers worden uitgeschakeld).
'Lang'
De werking is dezelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Werking vanuit een andere functie

  • Bij het activeren van de andere functie wordt de 'RGB' functie naar de gedefinieerde kleur gestuurd.
  • Bij het uitschakelen van de andere functie wordt de 'RGB' functie uitgeschakeld.

Opmerkingen:

Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Of een functie al dan niet uitschakelbaar is, staat beschreven bij de verschillende functies.
Het is aan te raden voor de 'RGB' functie te werken met felle kleuren (bovenaan in de kleurkaart).

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School