Loading...
 

De Transparant Functie

Omschrijving

De 'Transparant' functie koppelt de status van de ingang rechtstreeks aan de status van de geselecteerde functie. Wanneer de ingang sluit, gaat de geselecteerde functie AAN; wanneer de ingang opent, gaat de geselecteerde functie UIT (in geval de ingang wordt ‘geïnverteerd’ zal de geselecteerde functie AAN gaan wanneer de ingang opent en UIT wanneer de ingang sluit). De geselecteerde uitgang kan door een andere functie bestuurd worden. Zolang de ingangsstatus niet wijzigt, zal de Transparante functie de uitgang niet besturen.
Opmerking: Bij het opstarten (of na het downloaden) zal de Transparante functie de geselecteerde functie AAN schakelen als de ingang ‘gesloten’ is, maar zal ze de geselecteerde functie niet UIT schakelen als de ingang ‘open’ is.

Parameter


Image182

'Naam'
Voer hier een korte en duidelijke naam in voor de 'Transparant' functie.
'Selecteer Uitgang'
deze parameter definieert de functie die transparant met een ingang moet verbonden worden. Afhankelijk van de functie die geïntegreerd wordt, moeten enkele functiespecifieke parameters ingesteld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de specifieke functies.

Werking vanaf een interface

Wanneer een 'Transparant' functie wordt geselecteerd, dan wijzigt de 'Kort' en 'Lang' benaming in 'Bij Sluiten' en 'Bij Openen'. Dit komt omdat de optie 'flank sturing' bij een 'Transparant' functie automatisch wordt ingesteld. Raadpleeg voor deze functie paragraaf 'Digitale Ingangsinterface'.

'Bij Sluiten'
bij het indrukken van de toets wordt de geselecteerde functie geactiveerd. Bij het loslaten van de toets wordt de functie uitgeschakeld. De functie wordt dus onmiddellijk en voor de duur van het indrukken geactiveerd (als de geselecteerde functie niet door een andere functie bestuurd wordt).
'Bij Openen'
niet van toepassing: door de specifieke functie eigenschappen is een 'Transparant' functie niet onder de 'lang' drukmode beschikbaar.
Opmerking: de 'Bij Openen' mode blijft vrij instelbaar, maar wordt uiterst zelden gebruikt.

Werking bij oproep vanuit een andere functie

Niet van toepassing: een 'Transparant' functie is door de specifieke functie eigenschappen niet oproepbaar in een andere functie.

Algemene Opmerkingen

De 'Transparant' functie is enkel onder de 'Kort' mode van een ingang selecteerbaar.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School