Loading...
 

De General Mood Functie

Omschrijving

Een 'General Mood' beschrijft de gewenste status van alle relais- en dimmeruitgangen bij een bepaalde gewenste situatie. Daarnaast kunnen tot vijf extra functies worden opgeroepen. Een 'General Mood' functie kan enkel geactiveerd worden en blijft actief tot zolang er geen wijziging aan de status van een opgenomen uitgang gebeurt.

Parameters


Image181

'Naam'
De naamgeving van een 'General Mood' is opgedeeld in drie delen:
  • Ruimte: selecteer hier de ruimte waarin de General Mood wordt geactiveerd.
  • Icoon: selecteer hier of de General Mood moet weergegeven worden op een TELETASK touch screen en zo ja, onder wel icoon.
  • Omschrijving: Voer hier een korte en duidelijk omschrijving voor de General Mood in.
'Relais'
In het relais tabblad kunt u elk relais selecteren en de gewenste status invoeren, waarnaar het relais bij activering van de 'General Mood' moet schakelen.
  • 'Niet Gestuurd': kiest u deze parameter, dan wordt het relais niet opgenomen in de 'General Mood'. Dit betekent dat de status van het relais ongewijzigd blijft bij het activeren van de 'General Mood'. Daarenboven kan het relais in- en uitgeschakeld worden, zonder invloed te hebben op de actieve status van de 'General Mood'.
  • 'Aan': kiest u deze parameter, dan wordt het relais ingeschakeld bij het activeren van de 'General Mood'.
  • 'Uit': kiest u deze parameter, dan wordt het relais uitgeschakeld bij het activeren van de 'General Mood'.
'Dimmers'
in het dimmers tabblad kunt u elke dimmer selecteren en de gewenste status invoeren, waarnaar de dimmer bij activering van de 'General Mood' moet gaan.
  • 'Niet Gestuurd': kiest u deze parameter, dan wordt de dimmer niet opgenomen in de 'General Mood'. Dit betekent dat de status van de dimmer ongewijzigd blijft bij het activeren van de 'General Mood'. Daarenboven kan de dimmer vrij gestuurd worden, zonder invloed te hebben op de actieve status van de 'General Mood'.
  • 1% tot 100% (aan): kiest u deze parameter, dan wordt de dimmer gestuurd naar de ingevoerde doelwaarde bij activering van de 'General Mood'.
  • 0% (uit): kiest u deze parameter, dan wordt de dimmer uitgeschakeld bij activering van de 'General Mood'.
'Extra Functies'
In een 'General Mood' kan u tot vijf extra functie selecteren die bij het activeren van de 'General Mood' worden geschakeld naar de ingestelde doelwaarde.
  • Selecteer de functie: Selecteer hier tot maximaal 5 functies die bij het activeren van de 'General Mood' worden gestuurd. Volgende functies zijn selecteerbaar: 'Timed', 'Motor OP/NEER', 'Local Mood', 'Timed Local Mood', 'Boodschappen en Alarmen', 'TP zoemer', 'Audio', 'Sensor functies', 'Vlaggen', 'Klok functies', 'Als-Dan-Anders functies', 'Proces functies' en 'Service functies'. Afhankelijk van de geselecteerde functie moeten per functie nog enkele functiespecifieke parameters ingegeven worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.

Werking vanaf een interface

'Kort'
bij een korte toetsdruk, wordt de 'General Mood' geactiveerd. Dit betekent dat alle relais en dimmers in de status worden gebracht zoals in de 'General Mood' gedefinieerd. Daarnaast worden ook de eventuele extra functies geschakeld volgens de ingestelde doelwaarde.

Bij het uitschakelen van de functie (opnieuw kort drukken) gebeurt er niets, aangezien een ‘'General Mood' niet uitschakelbaar is.

'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Werking bij oproep vanuit een andere functie

Een 'General Mood' is selecteerbaar in een andere functie. Bij het inschakelen van die andere functie zal de 'General Mood' geschakeld worden zoals bepaald in de doelwaarde.

'Aan'
deze parameter geeft aan dat de 'General Mood' bij activering van de andere functie wordt ingeschakeld.

Deze notatie wordt enkel weergegeven bij niet uitschakelbare functies.

'Aan/-'
deze parameter geeft aan dat de 'General Mood' wordt ingeschakeld bij activering van de andere functie. Bij het uitschakelen van de andere functie gebeurt er met de 'General Mood' niets, omdat een 'General Mood' niet uitschakelbaar is.

Deze notatie wordt enkel weergegeven bij uitschakelbare functies.;

Algemene Opmerking

Een 'General Mood is niet uitschakelbaar omdat deze functie de woning voor een langere tijd in een bepaalde status brengt, die vaak gekoppeld is met een menselijke activiteit gekarakteriseerd door een grondig gewijzigd leef- en woonritme gedurende meerdere uren. Voorbeelden hiervan zijn: slapen gaan, het huis verlaten, enz. Om die reden zal een 'General Mood' meestal een tegenhanger hebben die de woning in een status brengt voor de tegengestelde activiteit. (slapen gaan – opstaan; thuis komen – weggaan; enz.).
Bij gebruik van meerdere Centrale eenheden, wordt de 'General Mood' ook uitgebreid met een 'Global Mood' onderdeel. Voor meer info, zie 'Meerdere Centrale eenheden'.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School