Loading...
 

De Timed Local Mood Functie

Omschrijving

Een 'Timed Local Mood' beschrijft de gewenste status van maximaal 10 functies. Bij het activeren van de 'Timed Local Mood' worden de beschreven functies volgens een ingesteld tijdspatroon naar de ingestelde status geschakeld.

Parameters

Bij de functie zelf


Image180

'Naam'
De naamgeving van een 'Timed Local Mood' is opgedeeld in drie delen:
  • Ruimte: selecteer hier de ruimte waarin de Timed Local Mood wordt geactiveerd.
  • Icoon: selecteer hier of de Timed Local Mood moet weergegeven worden op een TELETASK touch screen en zo ja, onder welk icoon.
  • Omschrijving: Voer hier een korte en duidelijk omschrijving voor de Timed Local Mood in.
'Selecteer Uitgang'
in dit veld kunt u tot maximaal 10 functies definiëren die bij het inschakelen van de 'Timed Local Mood' worden gestuurd. Afhankelijk van de geselecteerde functie moeten per functie nog enkele functiespecifieke parameters ingegeven worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.
Wachttijd
deze parameter bepaalt hoe lang na de voorgaande functie activering de betreffende functie naar de gewenste status wordt geschakeld. Deze parameter wordt rechts in het functievenster ingevoerd. De wachttijd is per functie instelbaar van 0 sec. tot 7200 sec. in stappen van 1 sec. Standaard staat de wachttijd voor iedere functie op 0 sec.
Naast de instelbare wachttijd staat de gecumuleerde wachttijd. Dit is de wachttijd voor de betreffende functie vanaf het inschakelen van de 'Timed Local Mood'
'Herhaal'
Deze parameter bepaalt of de 'Timed Local Mood' al dan niet herhalend moet worden uitgevoerd. Als deze parameter aangevinkt staat, dan zal de 'Timed Local Mood' zich opnieuw opstarten en het beschreven traject doorlopen.

Werking vanaf een interface

Optie 'Aan/Uit'

'Kort'
bij een korte toetsdruk (inschakelen) wordt de timer van de 'Timed Local Mood' gestart. De geselecteerde functies in de 'Timed Local Mood' worden achtereenvolgens volgens de ingestelde wachttijd in de gewenste stand geplaatst. Bij het uitschakelen van de 'Timed Local Mood' zullen de actieve functies uitgeschakeld worden zoals beschreven bij de betreffende functie.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.
Een 'Timed Local Mood kan enkel uitgeschakeld worden wanneer de timer ervan niet verstreken is. Dit betekent voor de laatst geselecteerde functie werd geactiveerd. Staat de 'herhaal' parameter aangevinkt, dan is de 'Timed Local Mood' steeds uitschakelbaar.
Wanneer de 'Timed Local Mood' niet meer actief is, en u wenst de verschillende functies snel uit te schakelen, activeer de 'Timed Local Mood' om hem direct erna uit te schakelen.

Optie 'Aan'

'Kort'
bij een korte toetsdruk (inschakelen) wordt de 'Timed Local Mood' ingeschakeld. De geselecteerde functies in de 'Timed Local Mood' worden achtereenvolgens volgens de ingestelde wachttijd in de gewenste stand geplaatst.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.
Bij de optie 'Aan' kan de 'Timed Local Mood' niet uitgeschakeld worden.

Optie 'Uit'

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt de 'Timed Local Mood' uitgeschakeld. De functies beschreven in de Timed Local Mood worden allen uitgeschakeld, zoals beschreven bij de betreffende functie.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.
Bij de optie 'Aan' kan de 'Timed Local Mood' niet ingeschakeld worden.

Werking vanuit een andere functie

Een 'Timed Local Mood' is selecteerbaar in een andere functie. Bij het inschakelen van die andere functie werkt de 'Timed Local Mood' zoals bepaald in de doelwaarde.

'Aan'
de 'Timed Local Mood' wordt geactiveerd: de timer wordt gestart en de functies worden achter elkaar volgens het ingestelde tijdspad geselecteerd.
'Uit'
de 'Timed Local Mood' wordt uitgeschakeld: iedere actieve functie wordt uitgeschakeld zoals beschreven bij de betreffende functie.
'Aan/Uit'
de 'Timed Local Mood' wordt geactiveerd bij het aanschakelen van de andere functie. Bij het uitschakelen van de andere functie schakelt de 'Timed Local Mood' uit.
'Uit/Uit'
bij het aanschakelen van de andere functie wordt de Timed Local Mood uitgeschakeld. Bij het uitschakelen van de andere functie blijft de 'Timed Local Mood' uitgeschakeld. Er gebeurt niets.

Opmerkingen

Indien de 'Timed Local Mood' actief is en deze wordt opnieuw geactiveerd, dan zal de 'Timed Local Mood' opnieuw van vooraf aan opgestart worden.
Als de 'Timed Local Mood' het ingestelde tijdspad doorlopen heeft, dan is de actieve status van de functie waarin de 'Timed Local Mood' zit, automatisch 'Niet Waar' of 'Uit'.
Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functiebeschrijving.

Toepassingsvoorbeelden:

Het bedienen van de tuinbesproeiing gebeurt in verschillende tijdscyclussen. Niet alle sproeikoppen kunnen namelijk tegelijk geactiveerd worden. Zo kunt u met de 'Timed Local Mood' de eerste groep onmiddellijk activeren, de tweede groep wordt 30 minuten later geactiveerd, terwijl de eerste uitgeschakeld wordt om vervolgens na opnieuw 30 minuten de volgende groep te activeren enz.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School