Loading...
 

De Klok Functies

Omschrijving

'Klok' functies activeren de overeenkomstige klokprogramma’s die u in TIMESOFT configureert.

Parameters

Bij de functie zelf:

'Klok Functies'
Selecteer hier de gewenste klokfunctie om het overeenkomstig klokprogramma te activeren. Volgende klokfuncties zijn standaard in PROSOFT beschikbaar:
'Regime
Automatisch Werkdag/Weekenddag': Deze klokfunctie activeert automatisch de klok- ‘werkdag’ of ‘weekenddag’.
Dit regime of klokprogramma is de standaard actieve instelling.


Image196

'Regime
Werkdag': Deze 'Klok' functie activeert de klok 'Werkdag' ook al is het actieve moment in PROSOFT (opties) als weekenddag gedefinieerd. Wanneer de klok 'Werkdag' actief is, is het onmogelijk dat de klok 'Weekenddag' of 'Simulatie' actief is.
'Regime
Weekenddag': Deze 'Klok' functie activeert de klok 'Weekend' ook al is het actieve moment in PROSOFT (opties) als weekdag gedefinieerd. Wanneer de klok 'Weekenddag' actief is, is het onmogelijk dat de klok 'Werkdag' of 'Simulatie' actief is.
'Regime
Aanwezigheidssimulatie': Deze 'Klok' functie activeert het simulatieprogramma van uw woning. Deze klok wordt gebruikt bij langdurige afwezigheid, om een indruk van aanwezigheid op te wekken. Wanneer de klok 'Simulatie' actief is, is het onmogelijk dat de klok 'Weekenddag' of 'Werkdag' actief is.
'Regime
Geen': Deze 'Klok' functie schakelt de klokken 'Weekenddag', 'Werkdag' en 'Simulatie' uit. De klok 'Custom' blijft echter onaangepast.
'Custom clock table on/off'
Deze 'Klok' functie zal de klok 'Custom' aan of uitschakelen. Deze klok kan onafhankelijk van de andere klokken geactiveerd zijn. De 'Custom' klok kan bijgevolg simultaan met de klok 'Weekdag' of de klok 'Weekend' of de klok 'Simulatie' lopen.
'Volgende regime'
Schakelt naar het volgende regime. De volgorde van de regimes is: Auto -> werkdag -> weekends -> simulatie -> geen -> Auto -> ...
'Vorige regime'
Schakelt naar het vorige regime.

Opmerkingen

Naast deze standaard aanwezige klokfuncties zijn er geen andere klokfuncties aan te maken of beschikbaar.
De klokfuncties zijn rechtstreeks verbonden met de verschillende klokprogramma’s uit TIMESOFT. Wanneer geen acties in de diverse klokprogramma’s werden gedefinieerd, is het zinloos de klokfuncties te gebruiken. Raadpleeg de beschrijving van TIMESOFT voor meer informatie over klokprogramma’s.

Werking vanaf een interface

Type 'Klok functies: Regime'

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt het geselecteerde klokprogramma geactiveerd. Bij het uitschakelen (opnieuw een korte toetsdruk), wordt de standaard actieve instelling 'Regime: automatisch Weekdag/Weekenddag' geactiveerd.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Type 'Klok functies: Custom'

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt het 'Custom' klokprogramma geactiveerd wanneer het 'uit' stond. Het wordt uitgeschakeld als het 'aan' was.
'Lang'
de werking is dezelfde zoals beschreven bij 'kort'

Type 'Klok functies: Volgende/vorige'

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt het volgende/vorige klokprogramma geactiveerd. Bij een volgende toestindruk wordt opnieuw het volgende/vorige regime geactiveerd.
'Lang'
de werking is dezelfde zoals beschreven bij 'kort'

Werking vanuit een andere functie

Type 'Klok functies: Regime'

Voor de 'Regime' klokfuncties is de doelwaarde niet instelbaar. Bij het inschakelen van de andere functie zal het geselecteerde klokprogramma geactiveerd worden. Bij het uitschakelen van de andere functie, wordt de standaard actieve instelling 'Regime: automatisch Weekdag/Weekenddag' geactiveerd.

Type 'Klok functies: Custom'

Voor de 'Custom' klokfunctie is de doelwaarde wel instelbaar. Afhankelijk van de geselecteerde doelwaarde is de werking als volgt:

'Aan'
het 'Custom' klokprogramma wordt geactiveerd.
'Uit'
het 'Custom' klokprogramma wordt uitgeschakeld.
'Aan/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt het 'Custom' klokprogramma geactiveerd.

Bij het uitschakelen van de andere functie wordt het 'Custom' klokprogramma uitgeschakeld.

'Uit/Uit'
zowel bij het activeren als bij het uitschakelen van de andere functie wordt het 'Custom' klokprogramma uitgeschakeld.

Opmerking:

Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg de beschrijving van de betreffende functie.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School