Loading...
 

Connectieproblemen oplossen

Volg deze procedure wanneer de connectie met de centrale verloren gegaan is. Maak je niet ongerust als de heartbeat LED op de centrale niet meer pinkt. Dit betekent dat er een probleem is, niet dat de centrale niet meer werkt.

Heartbeat LED functies kort
Snel knipperen (opstarten)
Traag normaal: 2sec aan 2 sec uit
Maar, indien cloud geconfigureerd:
3 x heel snel kort achter elkaar aan, met daarna lang uit: cloud verbinding nog niet OK
Kort aan, kort uit, lang aaan (2sec), laang uit(2sec): cloud verbinding OK

In de praktijk

Bij gebruik van een LAN connectie, is het mogelijk dat het een netwerk probleem is, geen probleem met de centrale. Probeer connectie te maken met USB.

 • Herstart de centrale door op de RESTART knop te drukken of door de netspanning enkele seconden te onderbreken. Wacht 1 minuut tot de centrale volledig is opgestart.
 • Start de PROSOFT Suite en maak een nieuw .NBT bestand.
 • Verbind de PC met de centrale met een geschikte USB kabel
 • In PROSOFT, ga naar het communicatie venster en selecteer USB. Indien dit niet werkt doet zich mogelijk één van de volgende problemen voor:
 • USB werkt niet correct op je PC.
 • USB is niet correct geconnecteerd (en geïnstalleerd).
 • De centrale is defect.
 • Indien de connectie gelukt is, zou er opnieuw 'connected' moeten staan onderaan het scherm.
 • Verzend de lege file die je zonet gecreëerd hebt naar de centrale.
 • Het kan gebeuren dat er een error verschijnt 'Centrale niet correct opgestart'. Dit betekent dat er een probleem was met de vorige file die naar de centrale verzonden was.
 • Herstart de centrale opnieuw. Ditmaal zal de centrale volledig gecleared zijn en klaar om geprogrammeerd te worden. De heartbeat LED zou (na enige tijd) moeten knipperen.
 • Nu kan je een ander bestand naar de centrale versturen.
 • Indien het probleem zich opnieuw voordoet is er een probleem met het bestand de je verstuurd hebt.
 • Indien de centrale niet reageert, zelfs niet als je een lege file doorstuurt is de centrale mogelijk defect.

Opmerking

Problemen met het NBT bestand kunnen ervoor zorgen dat de centrale stopt met werken (zelfs na een tijd). Dit betekent dat de centrale correct werkt maar dat je een nieuw NBT bestand moet maken (of de fout in het NBT-bestand verwijderen).

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School