Loading...
 

PC connecteren met de centrale

Om van PROSOFT naar een DOIP centrale te verzenden/ontvangen zijn er twee mogelijkheden:
Ethernet Connection (Lange kabels mogelijk – tot 100 meter; tijdelijke en permanente connecties).
Via de RJ45-Ethernet connector op de DOIP centrale kan je deze verbinden met je LAN (Local Area Network). Dit wordt typisch gebruikt voor een permanente connectie met een PC, GUI-Device (touch screen PC) of elke andere LAN toepassing.


Ethernet communicatie via een LAN

Je kan de DOIP centrale met je netwerk (switch/router) verbinden met een standaard Ethernet kabel.
Vanaf het ogenblik dat deze kabel correct verbonden is, zal de communicatie LED (LEDLINK) op de DOIP centrale oplichten. Indien deze LED continu aan het pinken is, is er mogelijk iets mis met de kabel (Normaal zal de led enkel pinken als er data communicatie is).
Indien je netwerk een 100Mbit netwerk of hoger is zal ook de 100Mb detectie LED (LED100MB) oplichten.
Hieronder zullen we de stappen overlopen nodig om een connectie op te zetten via een netwerk alsook de stappen nodig voor een directe connectie met een (Crossed) Ethernet kabel.

De beste manier om je PC en de centrale te connecteren via Ethernet is via een hub switch of router. Mogelijk heb je reeds een LAN (local area netwerk) waarmee je computer reeds verbonden is (met een kabel of draadloos). Verbind de DOIP, en indien nodig je computer met het LAN. Om een communicatie op te zetten tussen je computer en de centrale, volg deze stappen:

 • Herstart de centrale eens ze verbonden is met het LAN (druk op de 'RESTART' knop van de centrale of verwijder de netspanning voor een tiental seconden).
 • Start PROSOFT SUITE V3.1 (of hoger) open het .NBT bestand dat je wil gebruiken (of maak een nieuw bestand indien nodig).
 • Ga naar het menu 'Communicatie' en kies 'Verzenden'.
 • In het communicatie venster selecteer 'Ethernet'


Image225

 • Klik de 'Zoek' knop, een boodschap verschijnt die je vraagt om 'SW2' op de centrale in de drukken (De knop 'SW2' op de centrale bevindt zich aan de rechterkant van de print, boven de batterij, druk deze knop kort in).
 • Om zeker te zijn dat dit werkt moet je FIREWALL toelaten dat PROSOFT connecties van het netwerk kan ontvangen. Indien je de 'Windows Firewall' gebruikt krijg je automatisch een 'Beveiligings Waarschuwing', je moet 'Allow access/Unblock' kiezen bij deze beveiligingswaarschuwing. Indien je een andere firewall gebruikt (vb Norton Internet Security) controleer de documentatie van die software (of schakel de firewall tijdelijk uit).


Image226

 • Een nieuw scherm verschijnt in PROSOFT waarin je de communicatie parameters kan instellen. In de meeste gevallen zal dit scherm er als volgt uitzien:


Image228

 • De tekst bovenaan beschrijft de huidige IP instellingen, onderaan kan je de instellingen wijzigen. Voor een nieuwe DOIP (of een DOIP waar het IP adres dynamisch ingesteld wordt) zal PROSOFT een voorstel doen voor nieuwe instellingen. Het is aan te raden deze voorgestelde instellingen te aanvaarden.

Er zijn twee manieren om een IP adres toe te kennen: Dynamisch of Statisch. Met dynamische toekenning zal de TELETASK centrale een IP adres aan het netwerk vragen, de switch of router zal de centrale automatisch een IP adres toewijzen. Met een statisch IP adres zal de centrale altijd hetzelfde adres gebruiken. Nieuwe centrales gebruiken steeds 'Dynamisch' zodat ze alle nodige informatie van het netwerk krijgen. Het nadeel van dit systeem is dat het IP adres kan veranderen. Daarom is het aangeraden om de instelling te wijzigen naar 'Statisch' zoals PROSOFT voorstelt. Zo zal het IP adres van de centrale nooit wijzigen, wat eenvoudiger is voor downloaden, noodzakelijk om GUI's te connecteren,...

 • Indien nodig wijzig de instellingen en klik 'save' om ze te bewaren. (Je kan steeds naar dit scherm terugkeren om de instellingen opnieuw te wijzigen).
 • De IP informatie wordt bewaard in het .NBT bestand (bewaar het bestand om de instellingen te behouden voor toekomstig gebruik).
 • Je PC is nu klaar voor communicatie met de DOIP centrale (met het opgeslagen .NBT bestand).
 • In het communicatie scherm van PROSOFT kan je nu connecteren naar de centrale.

Gereserveerde IP-adressen in DoIP: Het is essentieel om te weten dat de TELETASK DoIP verschillende vooraf gedefinieerde IP-adressen gebruikt binnen het LAN van een installatie. Het is nodig om die adressen te kennen om conflicten binnen het netwerk te voorkomen. Zo meldde een systeemintegrator ons dat hij geen TDS-installatie kon starten omdat hij bij nader inzien een van de gereserveerde IP-adressen gebruikte. Zijn PROSOFT-pc en de NANOS-centrale konden niet communiceren. In het bijzonder mag u de IP-adressen die beginnen met 192.168.168.xxx niet gebruiken. Dus als u de centrale het IP-adres 192.168.160.123 geeft, zou dit geen probleem moeten opleveren, behalve als u dan 255.255.240.0 selecteert als het subnet mask. Als dit het geval is, moet u een smaller subnet mask op de centrale eenheid instellen, bijv. 255.255.255.0. Dan is de centrale alleen toegankelijk vanaf IP-adressen 192.168.160.xxx.

Opmerking: als je geconnecteerd bent met de centrale verandert de 'search' knop in een 'Configure' knop. Als je op deze knop klikt krijg je onmiddellijk het IP configuratie scherm en kan je de instellingen wijzigen (indien nodig).

Probleem oplossing: Het is mogelijk dat bovenstaande procedure niet werkt, dit is zo indien:

De centrale een 'Statisch' IP adres gebruikt in een andere 'network range' dan die van het LAN. Voor de meeste kleine netwerken liggen IP adressen in een verschillende range wanneer de eerste drie getallen niet dezelfde zijn (vb 192.168.0.10 en 192.168.0.11 liggen in dezelfde 'range', 192.168.0.10 en 192.168.1.11 niet).

Er is geen DHCP server op het LAN (de DHCP server is verantwoordelijk voor het uitdelen van IP adressen aan aparaten die er een vragen, in de meeste gevallen is de switch of router ook DHCP server). In dit geval zal de centrale het default IP adres (192.168.0.200) gebruiken en dit is mogelijk in de verkeerde 'range' voor jouw LAN.

Het is niet mogelijk om apparaten in een verschillende IP range te connecteren, dus in beide bovenstaande gevallen kan je je centrale niet configureren via Ethernet, gebruik USB om de IP instellingen van de centrale op 'Dynamisch' te zetten, herstart de centrale en start deze procedure opnieuw van in het begin.

Als alternatief kunt u SW1 10 seconden ingedrukt houden. Hiermee worden de Ethernet instellingen van de DOIP centrale unit teruggebracht naar DHCP (of 192.168.0.200).

LET OP: Lang indrukken van SW1 + SW2 gedurende 10 seconden zal uw apparaat terugbrengen naar de fabrieksinstellingen

Ethernet communicatie met een 'Crossed' cable (niet aangeraden)

WAARSCHUWING: In deze procedure zullen we de IP instelling van je computer wijzigen. Het is mogelijk dat je computer niet meer in staat zal zijn te connecteren met je netwerk of Internet (om opniew te connecteren met je netwerk of Internet dien je de instelling terug te zetten naar wat ze waren voor het uitvoeren van deze procedure).
TELETASK raadt deze procedure niet aan, we raden aan USB of Ethernet te gebruiken via een LAN. Toch is het mogelijk dat er situaties zijn waar deze procedure nodig is om te communiceren met de centrale (vb. als er geen LAN is en je geen USB kabel bij hebt).
De connectie tussen de PC en de DOIP centrale is normaal gedaan met een 'crossed' (gekruiste) CAT5 kabel. (De meeste recente netwerk kaarten van PC's hebben echter een 'auto-cross/straight' detectie en dan kan je ook een gewone etheret kabel gebruiken).
De nodige stappen om een connectie op te zetten zijn:

 • Vind het IP adres van de centrale.
 • Geef de PC een geschikt IP adres.

Vind het IP adres van de centrale

Het standaard IP adres van een nieuwe DOIP is 192.168.0.200. Als je je DOIP centrale net uit de doos gehaald hebt kan je dit stuk overslaan.

 • Verbind de centrale en de PC
 • Open TELETASK PROSOFT Suite software, ga naar het communicatie scherm, klik op de search knop en druk 'SW2' op de TELETASK centrale. (Zie ethernet communicatie via een LAN voor een meer uitgebreide beschrijving van deze stap.)
 • De SW2-knop kan op 2 manieren worden ingedrukt: lang (> 5 seconden) of kort
 • Het resultaat van lang drukken op de SW2-knop: Centrale eenheid start opnieuw op met DHCP IP-adres
 • Er zijn twee mogelijke resultaten van het kort indrukken van de SW2 knop


1. Je krijgt het IP configuratie scherm:

Image229

 • Druk 'Cancel'.
 • Het IP adres is automatisch ingevuld.
 • Je kan nu 'Connect' drukken en daarna 'Transmit' om je PROSOFT file te verzenden naar de centrale.
 • Je kan de rest van het onderdeel communicatie overslaan.

2. Je zit in het verkeerde IP subnet:

 • PROSOFT Suite geeft een boodschap dat er niet verbonden kan worden met de Centrale eenheid.
 • Druk 'OK'.
 • Het IP Adres is automatisch ingevuld.
 • Noteer het IP adres van de centrale.
 • Sluit de PROSOFT Suite.

Geef de PC een geschikt IP adres (Windows 7/10)

 • Ga naar Start - Configuratie scherm - Netwerk en delen - netwerkverbindingen beheren (change adapter settings), Je krijgt nu een venster dat er als volgt uitziet:


Image230

 • Mogelijk zijn er meerdere connecties (Draadloze verbinding, 1349 Connectie,..), je moet de normale connectie vinden (niet de draadloze, noch de 1394 connectie).
 • Rechts klik de netwerk connectie en kies eigenschappen.
 • In het nieuwe venster, selecteer 'Internet Protocol (TCP/IP) Versie 4' in de lijst en klik eigenschappen.


Image231

 • Nu krijg je een venster waarin je de IP configuratie voor je computer kan instellen. Wijzig de instellingen zodat ze er als volgt uitzien (In de veronderstelling dat het IP adres van de DOIP centrale 192.168.0.200 is. Indien niet zorg ervoor de de eerste 3 nummers gelijk zijn als die van het IP adres van de DOIP centrale en dat het laatste nummer verschillend is).

Waarschuwing: Noteer de instellingen voor je ze wijzigt, mogelijk heb je ze nodig om je computer achteraf opnieuw met een netwerk of internet te verbinden.

Image232

 • Klik OK om de nieuwe instelling op te slaan. Wacht tot Windows de nieuwe instellingen heeft toegepast (dit kan even duren).
 • Open PROSOFT Suite, ga naar het communicatie venster, geef het IP adres van de centrale in en klik 'Connect'.
 • Nu kan je 'Transmit' klikken om je PROSOFT file naar de DOIP centrale te versturen.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School