Loading...
 

Toevoegen en bewerken van toestellen in de bibliotheek

Algemene instellingen

Wanneer u een toestel wenst toe te voegen of te bewerken in de bibliotheek kan dit volgens volgende procedure:

 • Klik op Menu: ‘Bewerken’, ‘Editeer AV-SOFT bibliotheek’


Image330

U ziet nu een lijst van toestellen uit de TELETASK bibliotheek en de gebruikersbibliotheek (per merk). Op de rechterzijde van dit scherm vindt u de toetsen: NIEUW, BEWERKEN, COPY en DELETE. De functies van deze toetsen zijn:

NIEUW
u wenst een toestel toe te voegen die nog niet in de lijst staat.
 • Hier moet u het Merk en Type van het toestel ingeven.
 • U dient te kiezen tussen twee mogelijkheden:
 • Seriële RS232, voor toestellen verbonden via de seriële poort
 • IP, voor IP gebaseerde toestellen
 • IR, voor toestellen die bestuurd worden door een Infra Rood flasher.
BEWERKEN
Hier kan u de toestellen die u toevoegde bewerken:
 • Bewerken van een toestel uit de TELETASK bibliotheek is niet mogelijk!
 • Wanneer u een bestaand toestel van de TELETASK bibliotheek wilt aanpassen, kunt u het toestel kopiëren met een nieuwe naam en dan de aanpassingen uitvoeren.
COPY
u kan een toestel kopiëren en de gewenste kenmerken aanpassen.
DELETE
u kan een toestel die u toevoegde verwijderen.

Onderaan kan u eveneens de kenmerken en bemerkingen van het gekozen toestel terugvinden ter uwer informatie.
Nadat u het gewenste toestel heeft gekozen of na het creëren van een nieuw toestel, komt u in het volgende scherm: 'Definieer AV toestel'.

Image331.1

In dit veld kunt u eerst commentaar toevoegen of aanpassen betreffende het gekozen toestel in het kader:

Commentaar
Deze informatie zal bewaard blijven en zult u elke keer zien indien u dit toestel toevoegt.

Vervolgens dient u het type toestel te kiezen dat u wenst te configureren:

Versterker
Indien het toestel een versterker is (of meer dan één).
Bron
Indien het toestel een bron is (of meer dan één).

;Andere (voor alle andere toestellen).
Wanneer u kiest om een versterker toe te voegen of te bewerken dien je volgende opties na te kijken:

 • Aantal versterkers.
 • Versterker bestuurt zelf bronnen:
Dit betekent dat het toestel zijn eigen systeem heeft om verbonden bronnen te besturen (deze bronnen dienen niet ingegeven te worden in AV-SOFT).
Wanneer u dit vakje aankruist krijgt u bijkomende extra opties: PLAY-STOP-PRESET+-PRESET- PRESET 0 -10 voor elke zone.
 • Toestel heeft ingebouwde bronnen (vb radio).
Indien zo, kruis het vakje aan en geef het aantal ingebouwde bronnen in.

Wanneer u kiest om een bron toe te voegen of te bewerken dient u het aantal bronnen in te geven (vb. 1 voor een standaard radio, 3 voor een MP3 speler met 3 audio uitgangen).

OPMERKING: u kunt deze instellingen later niet meer wijzigen, indien u dit wil zal u een kopie van het toestel moeten aanmaken.^

Afhankelijk van het type toestel (RD232 of IR), moet u enkele extra instellingen definiëren. Zie de specifieke hoofdstukken van deze toestellen.
In het venster van het toestel zal u per versterker, bron of andere, een tab-pagina terug vinden. (Vb.: als u een AV-toestel met 4 versterkers en 3 interne bronnen gecreëerd hebt, zal u 7 tab-pagina’s zien). Op de verschillende tab-pagina’s kan u de codes invullen of opnemen voor die specifieke versterker, bron of andere.

Image331.2

De verschillende Code types

De codes die u kan invullen in AV-SOFT kunnen in drie verschillende categorieën ingedeeld worden:

 • Zend codes (noodzakelijk)
 • Feedback codes (optioneel)
 • Polling codes (optioneel)

‘Zend codes’ zijn codes die vanuit de TELETASK installatie verzonden worden naar het AV-toestel. ‘Zend codes’ zijn zowel beschikbaar via IR als RD232. Er is een set van codes per type toestel beschikbaar:

Versterker functies Bron functies Andere functies
ON PLAY Code 1-40
OFF STOP
SELECT SOURCE 1-8 NEXT
VOLUME UP and DOWN PREVIOUS
VOLUME SET 0-100%* PRESET 0-9
MUTE EXTRA 1-10

 • enkel van toepassing bij IP toestellen

‘Feedback codes’ zijn codes die verzonden worden van het AV-toestel naar de TELETASK installatie. Deze codes zijn alleen beschikbaar op de RS232/IP toestellen. Deze code kan informatie bevatten van de versterker of bron:

Versterker informatie Bron informatie
Zone nummer * Bron nummer*
Voeding status Track of RDS info, Line 1
Volume niveau Track of RDS info, Line 2
Actieve bron

 • Dit is noodzakelijk voor elke code.

‘Polling codes’ zijn codes die vanuit de TELETASK installatie naar het AV-toestel verzonden worden. Deze codes kunnen gebruikt worden om de status van een versterker of bron op te vragen. Deze zijn enkel zinvol als de ‘Feedback codes’ gedefinieerd zijn. Sommige toestellen hebben geen ‘Polling codes’ nodig en verzenden hun status automatisch. ‘Polling codes’ zijn enkel beschikbaar op RS232/IP toestellen.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School