Loading...
 

Termen

GUISOFT

GUISOFT is een onderdeel van het TELETASK PROSOFT Suite software pakket. Met behulp van GUISOFT maakt u een of meerdere GUI’s aan voor een bepaald '.NBT'-project.

iSGUI/GUI+/Control Tower client configuratie

iSGUI/GUI+/ Control Tower client is de visualisatie van de verschillende bedieningsschermen op het doelsysteem. Een GUI wordt aangemaakt door in GUISOFT de 'GUI bestanden' aan te maken. Deze 'GUI bestanden' bevatten alle data voor de betreffende GUI zoals: de grondplannen, de gebruikte iconen…

GUI Runtime (GUI+)

De GUI runtime is de software die op het doelsysteem moet geïnstalleerd worden. Wanneer deze software niet op het doelsysteem geïnstalleerd is, zal de GUI niet werken. De GUI runtime software creëert een omgeving waarin de GUI data geïnterpreteerd en gevisualiseerd wordt op het doelsysteem.

GUI+
TDS15105 enkel Microsoft Windows

iSGUI

Vergelijkbaar met de GUI Runtime. De iSGUI werkt op verschillende platformen:

iOS
iSGUI V1 / V2.6 kan gedownload worden van de App Store.
Android
iSGUI V2.6 kan gedownload worden van Google Play
Windows PC of macOS
iSGUI V2.6 kan gedownload worden van de TELETASK website.;
In sommige landen zijn niet alle ‘app-stores’ (volledig) beschikbaar.

Control Tower

De “Control Tower” software draait op een gebouwenbeheer PC voor het overzien van technische alarmen en camera bewakingstoepassingen. De software wordt gebruikt door een operator die verantwoordelijk is voor de technische bewaking van verschillende appartementen, huizen of gebouwen. Dankzij de Control Tower software, kunnen er tot drie (of zes) operatoren vanuit eender welke locatie met een internet verbinding simultaan werken.
Het hoofdscherm bevat een overzicht van alle huizen of gebouwen. In het geval er zich een alarm voordoet, verschijnt het alarmbericht in een toegewijd scherm waarop het betreffende huis/gebouw duidelijk wordt aangeduid door een knipperend symbool. Het alarm wordt ook ondersteund door een alarmsignaal en een op maat gemaakt spraakbericht die de directe aandacht vragen van de operator. Met de toestemming van de bewoner, kan aan de operator toegang verleend worden tot bepaalde basisfuncties van het huis. Daarnaast kunnen nog andere bijkomende dienstverleningen worden aangeboden. Eén enkel telefoontje naar de operator volstaat om bijvoorbeeld de temperatuur van een buitenverblijf aan te passen.
Dankzij het TELETASK DoIP concept, kan het gebouw automatisch E-mails en SMS’en verzenden naar de bewoner(s), onafhankelijk van de Control Tower operator.

Doelsysteem

Het doelsysteem is het toestel, een PC, Tablet, SmartPhone, iPhone, iPod touch, iPad waarop de GUI wordt gevisualiseerd.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School