Loading...
 

TDS20067xx en TDS20068 HVAC Plug en HUB

Introductie

Als u een HVAC-systeem met een beperkt aantal gesplitste eenheden wilt integreren met het TELETASK-domoticasysteem tegen een economische prijs, zijn de HVAC PLUG-interface en HVAC HUB misschien de beste keuze. Dankzij deze bekabelde integratie rechtstreeks van de PLUG-interface naar de binnenunit kan de eindgebruiker zijn HVAC-binnenunits beheren vanaf de TELETASK-touchscreens en mobiele apparaten.

HVAC Principe Schema V03 01

Installatie van TDS20067xx en TDS20068 gebaseerde HVAC Control


1. Sluit de PLUG-interfaces aan op de indoornunits (specifieke kabel kan nodig zijn)
2. Sluit maximaal 10 PLUG-interfaces aan op de HUB-eenheid (3-draads getorst paar).
Voorbeeld voor Daikin:

TDS20067 And 20068 Schematic Drawing V01

Zie ook deze gids voor meer informatie.
3. Sluit de HUB aan op het LAN (hetzelfde als de centrale eenheid van TDS)
4. Een vast IP-adres instellen in de HUB

  • De QuickInstall Setup downloaden, uitvoeren en installeren
  • Selecteer nu het 'SetupUtility' (2.2.4 of hoger)
  • Voer in het menu 'connection > network > discover devices' - verbinden - IP instellen op statisch - IP-adres invoeren (...) + 'Apply'


5. Zoek de PLUG-adressen om te gebruiken in PROSOFT

  • Zie LCD-scherm op de HUB-eenheid OF gebruik het SetupUtility (Terminal > ls)
  • Voorbeeldadres: L2.198

6. Voeg de TDS15200 toe in PROSOFT (meegeleverd met de HUB-interface)

  • Selecteer de interface TDS20068
  • Voeg de sensorzones toe met het juiste adres (zie hierboven) ex: L2.198
  • Voeg in de kamerslijst (PROSOFT) de betreffende sensoren toe aan de kamers

7. Stuur uw .nbt-bestand naar de centrale eenheid

Table of contents:

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School