Loading...
 

TDS12340BE P1 interface voor digitale meter

TDS12340BE 01

1. Introductie

De TDS12340BE is een AUTOBUS-interface die zorgt voor de verbinding tussen de TELETASK AUTOBUS en de P1-poort van de digitale meter (elektriciteit en gas; later mogelijk ook water).
Deze interface zorgt ervoor dat het TELETASK-systeem toegang heeft tot de verbruiks- en injectiegegevens van uw elektrische en gasinstallatie.
Ook helpt deze integratie met het voorkomen van piekbelasting, het maximaliseren van het eigen verbruik, het verminderen van de ecologische voetafdruk en de kosten door middel van automatisch geregelde energieopslag (thermisch, elektrisch).

Opmerking: de TDS21340BE- versie is enkel geschikt voor België en Nederland.


Opmerking: (enkel voor de systeem integrator): Om de digitale meter te simuleren kan een ‘TDS20640BE Digital Meter Simulator’ aangeschaft worden. Zie meer info onderaan.

Opmerking: In 2022 kan de eindgebruiker genieten van een premie van Fluvius bij het aanschaffen van de P1 interface (tijdelijke actie). Meer info: hier


Bekijk de technische TELETASK opleidingsfilm over de P1 Interface hier:

[+] P1 Digital Meter Interface - NL

->DOWNLOAD de NBT file gebruikt voor deze case.

2. PROSOFT Configuratie


De opleidingsfilm hierboven bevat een demonstratie van de PROSOFT instellingen.

2.1. Overzicht

- P1 interface (TDS122340BE) is in PROSOFT te beschouwen als een ‘sensor’, waardoor de parameters hiervan onder de groep ‘sensoren’ vallen.
- P1 interface = ‘I’ interface -> TDS12340

TDS12340BE 02

- Vier ‘sensoren’ kunnen geactiveerd worden. Enkel deze definiëren die effectief bij de installatie aanwezig zijn: Verbruik, Injectie, Gas, Water
- Klik op de knop ‘VERBRUIK’ en definieer het type sensorzone als ‘KWh’ en geef deze een naam “VERBRUIK”
- Wanneer de installatie ook zonnepanelen heeft, klik dan ook op de knop “INJECTIE” en activeer deze functionaliteit door type ‘KWh’ en naam ‘INJECTIE’ in te geven.


In PROSOFT kunt u nu op het scherm van de P1 interface een aantal instellingen doen:
- Voor elke sensor (verbruik, injectie…) moet u een “HOOG”-actie definiëren.
Voor INJECTIE is er een actie bij overschrijden van x Watt gedurende een bepaalde tijd.
Voor VERBRUIK is er, gelijkaardig, een “HOOG” actie bij overschrijden van een verbruik van x Watt gedurende x tijd.


In PROSOFT kunt u twee ‘acties’ definiëren waarmee iets kan gedaan worden (door een functie)
- Twee acties: bij tariefwijzigingen (België):

  • Tarief 1: DAG
  • Tarief 2: NACHT

2.2. Voorbeeld INJECTIE (Injection)


TDS12340BE 03

Sensor Type: kWh
Naam: Injectie
Hoog actie: Timed Local Mood
Preset (is installatie-afhankelijk en volgens de wensen van de klant):

  • Preset 1 (Dag): 500W
  • Preset 2 (Nacht): 250W


Maak een TIMED LOCAL MOOD (TLM) aan. Deze TLM bevat de wachttijd die we definiëren als tijd dat het systeem moet wachten vooraleer een actie als gevolg van toenemende injectie moet ondernomen worden (in ons voorbeeld is dit ingesteld als 15 minuten en vanaf 500W). Wanneer het geïnjecteerde vermogen onder deze drempel zakt, wordt de TLM gereset en start de timer opnieuw van zodra er terug minstens 500 Watt injectie is.

TDS12340BE 04

Na het verlopen van de tijd (in onze case 15 minuten), starten we een nieuwe LOCAL MOOD (LM) (niet toggelaar) waarin we de ‘Als Dan Anders’ (ADA) oproepen die de eerste stap controleert en indien nodig uitvoert.

TDS12340BE 05

In de ‘ANDERS’ wordt de volgende stap (ADA) opgeroepen met hetzelfde principe.

Het komt in ons voorbeeld neer op:

• TLM (Injectie: start timer)
o LMD (Injectie: activeer toestellen):
stap 1: ADA: Injectie 1…boiler start
stap 2: ADA: Injectie 2… vaatwas
En zo verder…

2.3. Voorbeeld VERBRUIK (consumption)

TDS12340BE 06

Deze acties verlopen volledig gelijkaardig aan de case van injectie, maar uiteraard gaat het hier niet over het verhogen van het eigen verbruik maar over toestellen uitschakelen om het (piek) verbruik te verlagen.

TDS12340BE 07

Hierbij sturen we, in de eerste stap, vooraf, een boodschap naar de gebruiker (vb. AURUS-OLED en/of OPUS…) dat er een te hoog verbruik is.
Daarna, bij verder overschrijden van het verbruik, sturen we nog een alarmboodschap dat er zo dadelijk een actie zal ondernomen worden.

TDS12340BE 09

Als 3de stap schakelen we stapsgewijs verbruikers uit naar analogie met de stappen beschreven in ‘injectie’. Hierbij wordt ook een niet omkeerbare LOCAL MOOD gebruikt die ‘Als-Dan-Anders Functies’ oproept.
• TLM (verbruik: start timer)
o LMD: Verbruik: start uitschakelen
stap 1: ADA: uitschakelen boiler
stap 2: ADA: uitschakelen EV
En zo verder…

Het totale ingesteld algoritme is aldus eenvoudig in te stellen, flexibel en heel accuraat.

2.4. Tariefwijzigingen


TDS12340BE 10
2 acties: bij tariefwijzigingen (België):
o Tarief 1: DAG
o Tarief 2: NACHT

Bv. activeren van ‘Tarief 2’, het nacht tarief (België).

Hierbij kiest men LOCAL MOOD -> Start nacht Tarief. Hierbij kan men bijvoorbeeld relais schakelen voor het aanzetten van een elektrische boiler zodat deze zeker op dit tarief aangeschakeld is. Verder kan men een vlag aan/uit zetten voor visualisatie op de user interfaces.
Voor ‘Tarief 1’ zetten we in ons voorbeeld de vlag voor nacht tarief uit.
Algemeen kan men hiermee dus bepaalde toestellen activeren/deactiveren.

DATA LED:

Bij normale werking zal de ‘’DATA” pinken: even kort aan en terug uit, ongeveer om de second
Indien volgende voordoet:
- “DATA” led brand continue maar duidelijk feller dan de power led: datasignaal (draad 5 in de kabel) is onderbroken.
- “DATA” led brand continu maar ongeveer even fel als de power led: kabel is aangesloten op de S1 connector i.p.v. de P1 connector.
- “DATA” led brand niet, maar “POWER” led wel: AUTOBUS is niet aangesloten

Opgelet enkel bijgeleverde ‘STRAIGHT’ kabel gebruiken!


2.5. TDS20640BE Digital Meter Simulator

TDS20640BE 01
Eenmaal de P1 interface geconfigureerd is, wilt u de goede werking ervan ongetwijfeld ook testen. Dit is echter quasi onmogelijk gezien u allerlei vermogen situaties moet afwachten vooraleer de uitwerking ervan te kunnen zien. TELETASK heeft daarom een eenvoudige maar handige interface voor u ontwikkeld. U kunt hiermee meteen allerlei verbruik/injectie- situaties simuleren en testen.

Om de meetgegevens van een digitale meter te simuleren kunt u als systeem integrator gebruik maken van deze zeer handige simulator tool. Deze tool is rechtstreeks aansluitbaar op de P1 interface (met P1 kabel die meegeleverd wordt met de P1 interface) en de PC door middel van een met de simulator meegeleverde USB-A kabel.
Hierbij dient men ook de met de simulator meegeleverde software (MS Windows PC) te installeren.

DOWNLOAD SOFTWARE

TDS12340BE 11

Na het aansluiten en het ingeven van een bepaald te simuleren vermogen, kunt u klikken op de set ‘consumption’ of ‘injection’ knop om deze waarde door te sturen naar de P1 interface.
PROSOFT diagnostics kan dit gesimuleerd vermogen als verbruik/injectie zien en de geprogrammeerde functionaliteit uittesten.

Gebruik hiervoor de Timed Local Mood weergave (onder ‘Andere functies’), Relais, Analoge ingangen.
De opleidingsfilm P1 interface bevat een demonstratie van de PROSOFT instellingen (zie link bovenaan).

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School