Loading...
 

Specifieke eigenschappen van Algemene Interfaces

Image59

‘Basis’ instellingen die per 'Algemene Interface' instelbaar zijn:

Image60

'Globale IR'
Wanneer deze parameter aangevinkt is, kan iedere toets bediend worden vanaf de TELETASK afstandsbediening. Per toets kan deze bediening met de afstandsbediening uitgeschakeld worden. Wanneer deze parameter niet aangevinkt is, is bediening via de TELETASK afstandsbediening niet mogelijk.

Standaard staat de 'Globale IR' parameter aangevinkt

'Zoem bij IR commando'
Wanneer een Algemene Interface met de afstandsbediening bedienbaar is, dan zal deze bij het ontvangen van een IR commando piepen wanneer deze parameter is aangevinkt.

Deze parameter is niet bij alle interfaces instelbaar. Standaard staat de 'Zoem bij IR commando' aangevinkt.

Voor oudere interfaces is deze parameter hardwarematig instelbaar. Nieuwe Interfaces ondersteunen de softwarematige 'Zoem bij IR commando'.
'Audio Zone'
In dit veld kunt u een audio zone aan de 'Algemene Interface' koppelen. Dit betekent dat de geselecteerde audio functie wordt bestuurd wanneer u vanaf de TELETASK afstandsbediening een audio functie activeert, terwijl u de afstandsbediening naar de infrarood ontvanger van de Algemene Interface richt (Bij gebruik van de TDS12502).
'Sensor Zone'
In dit veld kunt u een sensor zone aan de 'Algemene Interface' koppelen. Dit betekent dat de geselecteerde sensor zone bij een 'Algemene Interface' met display instelbaar is vanaf de hiervoor ingestelde toetsen ofwel (beperkter) via de TELETASK afstandsbediening. Bij een 'Algemene Interface' zonder display kunnen de instellingen van de sensor zone enkel via de TELETASK afstandsbediening gewijzigd worden (Bij gebruik van de TDS12502).
'RGB Zone'
In dit veld kunt u een meerkleuren (RGB) verlichting zone aan de 'Algemene Interface' koppelen. Dit betekent dat de geselecteerde RGB functie wordt bestuurd wanneer u vanaf de TELETASK afstandsbediening een RGB functie activeert, terwijl u de afstandsbediening naar de infrarood ontvanger van de Algemene Interface richt (Bij gebruik van de TDS12502).

Parameters die per toets instelbaar zijn:


Image61

Relaties
Het configureren van de functionele eigenschappen van een 'Algemene Interface' wordt hoofdzakelijk bepaald door het definiëren van relaties tussen in- en uitgangen. Hierbij wordt bepaald welke uitgang door middel van een functie wordt geschakeld, wanneer een toets van een 'Algemene Interface' wordt ingedrukt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een toets kort of lang indrukken:
  • 'Kort': De functie die aan de 'Kort' mode is gekoppeld, wordt geactiveerd wanneer de toets kort wordt ingedrukt.
  • 'Lang': De functie die aan de 'Lang' mode is gekoppeld, wordt geactiveerd wanneer de toets lang (1,2s) wordt ingedrukt.
De druktijd die het onderscheid tussen kort en lang bepaalt, is instelbaar in het 'Extra > Opties' menu in het tabblad 'Opties'. Er zijn twee druktijden te definiëren:
'LANG drukken interfaces'
Deze tijd kan slechts twee waarden hebben: 1,2 sec. en 3 sec. De ingestelde waarde verloopt automatisch met de instelling van 'LANG drukken rechtstreekse ingangen'.
'LANG drukken rechtstreekse ingangen'
Deze tijd is instelbaar van 1 sec. tot 5 sec. in stappen van 0,5 sec. Standaard staat deze tijd ingesteld op 1 sec.

'Knop'
In dit veld zijn verschillende parameters instelbaar:


;!!! Zie ook de belangrijke opmerking in het kader hieronder!!!

  • 'Afstandsbediening mogelijk': Wanneer deze parameter aangevinkt is, dan kan de toets (lang en kort) vanaf uw TELETASK afstandsbediening worden bediend. Dit doet u door met de TELETASK afstandsbediening naar de infrarood ontvanger van de betreffende interface (meestal is dit een toetsenpaneel of aanraakscherm op de muur) te richten en vervolgens het overeenkomstig toetsnummer op de afstandsbediening in te drukken.
De toetsen 1 tot 8 staan op uw TELETASK afstandsbediening op dezelfde manier gestructureerd als op de meeste TELETASK toetsenpanelen.
Standaard staat deze parameter aangevinkt.
Indien uw 'I' interface meer dan acht knoppen of ingangen heeft, dan zal de afstandsbediening de eerste acht ervan bedienen. Mogelijks kunnen er zich afwijkingen voordoen op deze regel.
BELANGRIJKE OPMERKING: Doe dit vinkje zeker weg wanneer u met de betreffende toets een deuropener of een andere veiligheidsfunctie zou willen bedienen. Anders kan iemand misschien wel door een raam van buiten de woning de deur openen. Dit is uiteraard niet toegestaan en moet om veiligheidsredenen worden voorkomen! Het is de verantwoordelijkheid van de integrator van de softwarefuncties om te voorkomen dat dergelijke ongewenste acties zich kunnen voordoen.
  • 'Toetsbediening mogelijk': Deze instelling is van toepassing op de fysische toetsen op het toetsenpaneel of op de fysische ingangen bij een ingangsinterface. Het is vergelijkbaar met de ‘afstandsbediening mogelijk’ optie. Standaard staat de parameter aangevinkt. Indien de parameter niet aangevinkt staat, wordt het uitsturen van deze commando’s geblokkeerd. Deze functionaliteit wordt zelden gebruikt, maar kan nuttig zijn als bezoekers een bepaalde functie in het huis niet mogen besturen. De eigenaar kan deze functie dan activeren met behulp van de TELETASK afstandsbediening. Zo kan deze instelling eveneens in openbare ruimtes handig zijn.
'Info'
In dit veld kunt u een specificerende omschrijving van de toets typen. Deze omschrijving omvat meestal een nauwkeurige plaatsbepaling van de toets. Dit kan vooral handig zijn bij ingangsinterfaces. Deze tekst wordt getoond in de ‘Ingangen lijst’ in het ‘Interfaces lijst’ venster en in Diagnostics/Digitale ingangen. Vb.: ‘bewegingsmelder oprit’ of ‘drukknop gang’.

‘Schoonmaak-toets’ AURUS toetsenpanelen

Alle AURUS panelen hebben een (verborgen) schoonmaak-toets die het paneel voor enkele seconden non-actief maakt. Met een korte druk op deze toets kan het display aangeschakeld worden (enkel van toepassing bij de AURUS-4 TEMP en de AURUS-OLED (PLUS)). Als de toets enkele seconden ingedrukt blijft, komt het paneel in de schoonmaak-modus terecht. Ondertussen kan het paneel schoongemaakt worden zonder dat er toetsen bediend worden.
Bij de AURUS-1, AURUS-2, AURUS-2 SENSE, AURUS-4S, AURUS-4XL, AURUS-4 TEMP en de AURUS-OLED, bevindt deze toets zich bovenaan in het midden. Bij de AURUS-OLED PLUS is dit de middelste dot op de linker kant.

Image62

Bij de AURUS-TFT is dit een raamwisser icoon op de ‘Home-page’ of de ‘Favorieten-pagina’:

Image64

of
Image65

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School