Loading...
 

Overzicht van de uitgangsinterfaces van uw project

Lijsten

Een overzicht van de uitgangsinterfaces en de uitgangen van uw TELETASK domotica project is met één oogopslag in verschillende lijsten zichtbaar. Deze lijsten vindt u terug in het 'Lijst Uitgangen' venster.

Image43

Er zijn vier verschillende lijsttypes waar u snel de betreffende uitgangseenheid of uitgang kan opzoeken.

Lijsttype: '’O’ Interfaces':

Lijstgegevens


Image44

De TELETASK uitgangsinterfaces die in uw TELETASK domotica project aanwezig zijn, kunt u in één oogopslag raadplegen in de 'Lijst Uitgangen'. In deze lijst zijn volgende gegevens te vinden:

Uitgang
De 'O' duidt erop dat het een uitgangseenheid betreft. De 'O' is afkomstig van de Engelstalige benaming: 'Output Interfaces'
Adres
Hier is het softwarematig ingesteld adres van de uitgangseenheid weergegeven.
Afkorting
De gegevens die hier worden weergegeven zijn enkel voor intern gebruik.
Omschrijving
De naam die u aan de uitgangseenheid hebt gegeven, wordt hier weergegeven.

Lijstacties

Wanneer de gewenste uitgangseenheid is gevonden, kan u deze selecteren door erop te klikken. Wanneer een uitgangseenheid is geselecteerd kleurt de lijn blauw.
Volgende acties kunnen vanuit de lijst '’O Interfaces' geactiveerd worden:

'Nieuw'
Klik op de 'Nieuw' toets om een nieuwe uitgangsinterface aan uw TELETASK domotica project toe te voegen.
'Bewerk'
Klik op de 'Bewerk' toets om het 'Definieer Uitgang' venster te openen. U kunt nu de parameters van deze uitgangseenheid wijzigen.
'Verwijderen'
Klik op de 'Verwijder' toets om de geselecteerde uitgangseenheid te verwijderen. Voor de uitgangseenheid wordt verwijderd, wordt eerst een bijkomende bevestiging gevraagd.

Lijsttypes: 'Relais lijst', ‘Dimmer lijst', 'Motor lijst', ‘Plafondventilator lijst’, ‘Fan coil unit lijst’

Lijstgegevens


Image45

Functionele groep
deze parameter geeft aan tot welke functionele groep de uitgang behoort.
  • 'REL': relais (deze zijn gegroepeerd in de ‘Relais lijst')
  • 'DIM': dimmer (deze zijn gegroepeerd in de 'Dimmer lijst')
  • 'MOT': motor (deze zijn gegroepeerd in de 'Motor lijst')
  • ‘FAN’: plafondventilator (deze zijn gegroepeerd in de ‘Plafondventilator lijst’)
  • ‘FCU’: ventiloconvector (deze zijn gegroepeerd in de ‘Fan coil unit lijst’)
'Uitgangsnummer'
hier staat het automatisch door PROSOFT toegekend uitgangsnummer
'Ruimte'
hier staat de ruimte weergegeven die aan de uitgang is toegekend.
'Icoon'
hier staat de icoon weergegeven dat aan de uitgang is toegekend.
'Naam'
hier staat de ingevoerde naam van de uitgang.

Acties

Wanneer u de gewenste uitgang heeft gevonden, kan u deze eenvoudig selecteren door erop te klikken. Een geselecteerde uitgang kleurt blauw. Volgende acties kunnen vanuit de verschillende lijsten uitgangen uitgevoerd worden:

'Nieuw'
Het ‘select interface’ venster wordt weergegeven.
'Bewerk'
Klik op de 'Bewerk' toets om het 'Definieer Uitgang' venster te openen. U kunt nu de parameters van de geselecteerde uitgang wijzigen.
'Test Online'
wanneer uw laptop verbonden is met de TELETASK centrale eenheid, kan u de geselecteerde uitgang via deze knop (voor relais, dimmers en motoren) testen. Tevens wordt de actuele status van het geselecteerde relais of de geselecteerde dimmer weergegeven.
Opmerking: Alhoewel ‘Test online’ nuttig is om een bepaalde uitgang te testen, is het aangewezen om Diagnostics te gebruiken (zie hoofdstuk ‘Diagnostics’).

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School