Loading...
 

Lijst van 'I' Interfaces van uw domotica project

Een overzicht van de 'I' interfaces, de verschillende ingangen, sensor en audio zones van uw TELETASK domotica project zijn met een oogopslag terug te vinden in verschillende lijsten. Deze lijsten worden weergegeven in het 'Lijst Interfaces' venster.

Image133

Er zijn verschillende lijsttypes die een ordelijk overzicht geven van de aanwezige ingangen en andere.

Lijsttype 'I' Interfaces:

Lijstgegevens:


Image134
Deze lijst geeft de 'I' interfaces van uw TELETASK domotica project overzichtelijk weer. In de lijst zijn volgende gegevens te vinden:

'Adres'
In het eerste deel van de eerste kolom is het softwarematig ingestelde adres van de 'I' interface weergegeven. PROSOFT heeft daar automatisch een 'I' aan toegevoegd.
'Groep'
In het tweede deel van de eerste kolom staat de groep waartoe de 'I' interface behoort weergegeven (of het specifieke type als het om een Algemene Interface gaat). Hier zijn verschillende afkortingen mogelijk
'Omschrijving'
De naam die u aan de 'I' Interface hebt gegeven, wordt hier weergegeven.

Acties:

Wanneer de gewenste 'I' interface is gevonden, kan u deze selecteren door erop te klikken. Wanneer de 'I' interface is geselecteerd, kleurt de betreffende lijn blauw.
Volgende acties kunnen vanuit de lijst 'I' interfaces uitgevoerd worden:

'Nieuw'
Klik op de 'Nieuw' toets om een nieuwe 'I' interface aan uw TELETASK domotica project toe te voegen.
'Bewerk'
Klik op de 'Bewerk' toets om het 'Definieer Interface Functie' venster te openen. U kunt nu de parameters van de geselecteerde 'I' Interface wijzigen.
'Kopieer'
Hiermee wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde interface. Alle instellingen, behalve het adres, worden behouden.
'Verwijderen'
Klik op de 'Verwijder' toets om de geselecteerde 'I' interface te verwijderen. Voor de 'I' interface wordt verwijderd, wordt een bijkomende bevestiging gevraagd.

Lijsttype 'Ingangslijst'

Lijstgegevens


Image135

Deze lijst geeft een overzicht van alle digitale ingangen van uw TELETASK domotica project. In de lijst zijn de volgende gegevens terug te vinden:

'INP'
deze notatie geeft aan dat het om een digitale input gaat.
'Nummer'
het ingangsnummer is opgedeeld in twee delen. Het eerste cijfer geeft het adres van de digitale input interface waarop de ingang is gelokaliseerd. Het tweede cijfer geeft de specifieke ingang op de digitale input interface aan.
'Omschrijving'
de omschrijving die u aan de ingang in het 'info' veld hebt gegeven, wordt hier weergegeven.

Acties:

Wanneer de gewenste ingang is gevonden, kan u deze selecteren door erop te klikken. Wanneer de ingang is geselecteerd, kleurt de betreffende lijn blauw.
Volgende acties kunnen vanuit de lijst 'ingangslijst' uitgevoerd worden:

'Nieuw'
Klik op de 'Nieuw' toets om een nieuwe ingang aan uw TELETASK domotica project toe te voegen.
U zult hierbij steeds een nieuwe 'I' interface moeten definiëren.
'Bewerk'
Klik op de 'Bewerk' toets om het 'Definieer Interface Functie' venster te openen. U kunt nu de parameters van de geselecteerde ingang wijzigen.

Lijsttype 'Sensor Zone' en 'Audio Zone'

Lijstgegevens

Deze lijsten geven een overzicht van alle sensor en audio zones van uw TELETASK domotica project. In de lijst zijn de volgende gegevens terug te vinden:

Image136

'Type'
deze notatie geeft aan dat het om sensor zone ('SEN') of audio zone ('AZN') gaat.
'Nummer'
hier wordt het nummer die aan de sensor of audio zone is toegekend, weergegeven.
'Omschrijving'
hierin wordt de naam van de sensor zone of audio zone weergegeven.

Acties

Wanneer de gewenste sensor of audio is gevonden, kan u deze selecteren door erop te klikken. Wanneer de zone is geselecteerd, kleurt de betreffende lijn blauw.
Volgende acties kunnen vanuit de lijsten 'audio zone' en 'sensor zone' uitgevoerd worden:

'Nieuw'
Klik op de 'Nieuw' toets om een nieuwe ingang aan uw TELETASK domotica project toe te voegen.
U zal hierbij steeds een nieuwe 'I' interface moeten definiëren.
'Bewerk'
Klik op de 'Bewerk' toets om het 'Definieer Interface Functie' venster te openen. U kunt nu de parameters van de geselecteerde sensor of audio zone wijzigen.


Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School