Loading...
 

GUI Eigenschappen

In dit startscherm definieert u de resolutie van het scherm waarop de GUI wordt getoond (doelsysteem), u maakt de verschillende pagina’s van uw GUI aan, wijst de correcte grondplannen aan enz. Het GUI startscherm ziet eruit zoals op onderstaande figuur weergegeven:

Image288

De verschillende GUI parameters die gedefinieerd worden, zijn:

GUI Naam
Geef hier een duidelijke benaming voor de GUI in vb: ‘GUI’ Living, ‘GUI’ Eerste verdiep, … U moet een naam ingeven voor de GUI.
Schermresolutie
Selecteer de schermresolutie van het doelsysteem.
Skin
Kies de gewenste skin. Een skin bepaalt het geheel van kleur en weergave van de GUI (enkel beschikbaar bij GUI+, GUI werkt steeds met de Classic skin).
Toon GUI op volledig scherm
Vink deze eigenschap aan als u de GUI schermvullende applicatie (zonder boord rond de applicatie) wil laten werken. Deze optie wordt typisch aangevinkt wanneer een PC speciaal voor deze toepassing is geplaatst (Touchscreen).

Vink deze optie niet aan wanneer u de GUI zoals ieder apllicatie op uw PC wilt laten draaien. Gebruik deze instelling wanneer de GUI draait op uw standaard PC, waar u vb. ook met mailt of surft.

Deze eigenschap bepaalt enkel of het vensterkader zichtbaar is of niet. De grootte van de GUI wordt bepaald door de ingestelde schermresolutie.
Activeer Audio Feedback
Selecteer deze optie wanneer u een auditieve feeback wenst telkens u een toets aanraakt.
Het doelsysteem moet uitgerust zijn met een luidspreker en het volume moet ingeschakeld zijn.
Communicatiewijze
Selecteer hier de wijze waarop uw GUI doelsysteem met de TELETASK centrale eenheid gaat communiceren.
  • Ethernet: De fysieke verbinding tussen de centrale eenheid en de PC loopt over het LAN Netwerk. U gebruikt deze communicatiewijze wanneer uw PC en centrale eenheid verbonden is met uw netwerk of wanneer u verschillende GUI’s draait op diverse PC’s.

IP-adres Centrale Eenheid: Geef hier het IP-adres in van de Centrale eenheid.

IP-Poort nr
Default is dit 55956 (enkel selecteerbaad met de Ethernet communicatie). Verander dit enkel in geval van Port Forwarding. NIET AANGERADEN!!!
  • USB: De connectie tussen de centrale eenheid en de PC is een directe verbinding tussen de USB poort van de centrale eenheid en de PC waarop de GUI draait. Op deze wijze kunt u maximaal één GUI op uw TDS aansluiten (enkel voor tijdelijke connecties).
Definieer een nieuwe pagina
met behulp van deze toets voegt u een nieuwe pagina toe aan de GUI. Een pagina kan eender wat bevatten. Toch is het raadzaam te werken met ruimtes, verdiepingen, ... . De pagina’s hoeven niet overeen te komen met de ruimtes die u eerder in de PROSOFT sessie hebt gedefinieerd, zo kan u bijvoorbeeld een 'favorieten' pagina aanmaken waarop u de meest gebruikte functies (sferen ,licht, ...) combineert met de beschikbare camerabeelden...
Pagina Naam
Geef hier de naam van de pagina in. Deze naam wordt gevisualiseerd op de GUI.
Selecteer Afbeelding
Deze toets stelt je in staat om een achtergrond afbeelding voor de geslecteerde pagina te bepalen (bv. een grondplan van het deel van de woning waar deze pagina naar verwijst, een foto, ...). Afhankelijk van de schermresolutie en de schermvullende optie, is de maximale resolutie voor de afbeelding links naast de 'Selecteer Afbeelding' toets weergegeven.
De afbeelding die u selecteert moet een .jpg, .gif, .png of .bmp bestand zijn.
Selecteer Achtergrondkleur
Met deze toets kunt u de achtergrondkleur van de geselecteerde pagina instellen. TELETASK adviseert om de achtergrondkleur gelijk te stellen aan de achtergrondkleur van de afbeelding.
Pijl Omhoog en Pijl Omlaag
Met behulp van de pijl omhoog of de pijl omlaag kunt u de rangorde van de geselecteerde GUI pagina wijzigen.

Wanneer u alle pagina’s gedefinieerd hebt en de communicatie instellingen zijn correct afgesteld op de specifieke situatie, klik 'OK' om de GUI verder te definiëren. Het GUISOFT scherm verschijnt nu op het scherm.

U kunt steeds het GUI eigenschappen venster oproepen om de pagina en communicatie instellingen te wijzigen.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School