Loading...
 

De projectgegevens verzamelen

Keuze van de TELETASK centrale eenheid

Aangezien de TELETASK centrale eenheid het hart van uw TDS vormt, is het type TELETASK centrale eenheid waarop uw domotica installatie is gebaseerd een belangrijk gegeven. Zie hiervoor de datasheets om te bepalen welke centrale eenheid u best in uw project gebruikt.

De lijst van de ruimtes


De lijst van ruimtes is een eenvoudige opsomming van alle ruimtes of vertrekken van de woning (in een door de bewoners vertrouwde taal). U kunt hier de benamingen op het plan van de architect volgen. Meestal zijn deze benamingen doorheen het bouwproject vertrouwde namen voor de bouwheer geworden. Daarenboven moet u er rekening mee houden dat een 'slaapkamer' niet voldoende is aangezien er in de woning meerdere slaapkamers kunnen zijn. Daarom raadt TELETASK aan de naam van de persoon voor wie de slaapkamer bestemd is erbij te plaatsen. Zo klinkt 'Slaapkamer Ouders' of 'Slaapkamer Yana' beter dan 'Slaapkamer 2'. Daarenboven verhoogt het gebruik van vertrouwde namen de gebruiksvriendelijkheid. Dankzij deze krachtige TELETASK eigenschap verhoogt u de kwaliteit van de aangeboden oplossing.

PROSOFT maakt geen onderscheid tussen interne (vb: slaapkamer) en externe (vb.: tuin) ruimtes

De uitgangslijst


Deze lijst geeft een overzicht van alle TELETASK uitgangsinterfaces met daarbij vermeld welke belasting met welk uitgangsnummer verbonden is. Deze lijst die afhankelijk van het project meerdere pagina’s kan beslaan is bijzonder belangrijk om vlot alle uitgangen van uw project in te voeren. De volgende gegevens moeten in de lijst opgenomen zijn.

Type Uitgang
afhankelijk van de soort belasting en de gewenste werking, wordt een bepaalde uitgang gekozen

Relais
vb. aan/uitschakelen van een lichtpunt

Dimmer
vb. dimmen van een lichtpunt

Motor
vb. openen/sluiten van een gordijn

Fan interfaces
vb. besturing van plafond ventilator of ventiloconvector

Type Uitgangseenheid
het juiste type interface (vb. ‘TDS13510’, …)

Uitgangsnummer
vb. Relais 1, Dimmer 10


Extra Info:

Ruimte
dit is de locatie waar de belasting is gelegen vb. keuken, badkamer…

Icoon
omschrijft het soort belasting vb: verlichting, motor…

Naam
definieert de belasting nauwkeuriger vb: aanrecht, wastafel, leeslamp…


Meer informatie over deze gegevens treft u in het hoofdstuk 'O Interfaces: Uitgangen'.

De ingangslijst

De ingangslijst geeft een overzicht van alle TELETASK ingangsinterfaces en de daarbij gekoppelde ingangen zoals vb. raamcontacten, sensoren, drukknoppen enz. Deze lijst stelt u in staat om vlot alle ingangen van uw project in te voeren. Volgende gegevens moeten in de lijst opgenomen zijn.

Type Ingang
afhankelijk van het soort ingang, wordt deze verbonden met een bepaalde ingang van uw TDS

General
externe (niet in de MICROS+/PICOS centrale eenheid) TELETASK bedieningsinterfaces vb: TDS12021: AURUS 4 button.

Digitaal
ingangen waarop externe druktoetsen, raamcontacten e.a. worden aangesloten.

Analoog
ingangen waarop TELETASK sensoren worden aangesloten.

AV
voor de integratie van externe audio en video systemen

Type Ingangseenheid
Dit is het TELETASK interface type waarmee het ingangssignaal met de TELETASK centrale eenheid wordt verbonden. vb TDS12135: Cookie (COOKIE digitale ingangsinterface met LED-terugmelding en analoge PT100 ingang), …

Ingangsnummer
vb: digitale ingang 1

Extra info
vb. druktoets in de keuken naast het fornuis

De gegevens van de elektro installateur

Het is handig de gegevens van de installateur in uw project op te nemen om een volledig ingevuld domotica dossier te kunnen afprinten.

De gegevens van de bouwheer

Een project is steeds verbonden aan een woning. Om uw elektro dossier zo volledig mogelijk te maken, is het noodzakelijk de gegevens van de bouwheer en het adres van de woning te noteren. Deze gegevens worden in PROSOFT ingegeven en op die manier gecentraliseerd.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School