Loading...
 

De Vlaggen Functies

Omschrijving

Een 'vlag' beschrijft een situatie door zijn 'aan' of 'uit' status. Dergelijke 'Vlag' resulteert nooit in een actie. Ze wordt enkel gebruikt als voorwaarde om bepaalde acties al dan niet uit te voeren.

Parameters

Bij de functie zelf


Image189

Werking vanaf een interface

Niet van toepassing.

Werking in een andere functie


Image190
Een 'Vlag' is selecteerbaar in een andere functie. Afhankelijk van de ingestelde doelwaarde zal de werking als volgt zijn:

'Aan'
de 'Vlag' wordt 'aan'. Als de 'Vlag' al 'aan' was, dan blijft deze 'aan'
'Uit'
de 'Vlag' wordt 'uit'. Als de 'Vlag' al 'Uit' was, dan blijft deze 'Uit'.
'Aan/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt de 'Vlag' 'aan' gezet.

Bij het uitschakelen van de andere functie wordt de 'Vlag' 'uit' gezet.

'Uit/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt de 'Vlag' 'uit' gezet.

Bij het uitschakelen van de andere functie blijft de 'Vlag' uitgeschakeld.

Opmerking

Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School