Loading...
 

De Conditie

Omschrijving

De functie 'Conditie' beschrijft de status van één tot 5 functies en hun onderlinge verhouding. Wanneer de status en de verhoudingen van de functie(s) overeenkomt met wat beschreven staat in de 'Conditie', dan is de conditie 'AAN'.
Een 'Conditie' resulteert nooit in een actie. Het wordt enkel gebruikt als conditie voor ander functies vb.: ‘Als-dan-anders functie’, ‘Proces functie’, … De status van de conditie wordt telkens geüpdatet als één van de functies in de conditie veranderen.

Voor een functie met een status van 0%-100% (dimmer en motor), gebruikt de conditie de ‘doelwaarde’ van deze functie om zijn status te berekenen. Vb.: een conditie die een ‘dimmer status = 100%’ definieert, zal WAAR zijn als de dimmer begint te dimmen naar 100%. Als het dimmen stopt vooraleer de dimmer 100% bereikt, zal de conditie terug ‘VALS’ worden.

Parameters


Image191

'Naam'
hier voert u een duidelijke naam in voor de conditie. Zorg ervoor dat de ingevoerde naam goed de situatie omschrijft die zich voordoet wanneer de conditie actief is.
'Conditionele functies'
Selecteer hier tot vijf functies die gecontroleerd moeten worden. Afhankelijk van de geselecteerde functie moeten enkele functiespecifieke parameters worden ingegeven. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de geselecteerde functie.
Vergelijking
Deze parameter bepaalt hoe de conditionele functie zich moet verhouden tot een instelbare vergelijkingswaarde. Deze parameter kan verschillende niveaus aannemen.
  • '=': de conditionele functie moet gelijk zijn aan de ingestelde vergelijkingswaarde.
  • '>': de conditionele functie moet groter zijn dan de ingestelde vergelijkingwaarde. Dit niveau is enkel zinvol bij numerieke vergelijkingswaarden.
  • '<': de conditionele functie moet kleiner zijn dan de ingestelde vergelijkingwaarde. Dit niveau is enkel zinvol bij numerieke vergelijkingswaarden.
  • '>=': de conditionele functie moet groter dan of gelijk aan de ingestelde vergelijkingswaarde zijn. Dit niveau is enkel zinvol bij numerieke vergelijkingswaarden.
  • '<=': de conditionele functie moet kleiner dan of gelijk aan de ingestelde vergelijkingswaarde zijn. Dit niveau is enkel zinvol bij numerieke vergelijkingswaarden.
Vergelijkingswaarde
Deze parameter bepaalt de status of waarde waarmee de conditionele functie wordt vergeleken. De vergelijkingswaarde kan volgende vormen aannemen:
  • Status: Deze vorm bepaalt een 'aan of 'uit' status waarmee de conditionele functie wordt vergeleken.
  • Numeriek: Deze vorm bepaalt een getal of percentage waarmee de conditionele functie wordt vergeleken. Deze vorm komt enkel voor bij de functies 'Dimmers' en 'Sensor Niveaus'.
Relaties tussen de geselecteerde functies
Deze parameter bepaalt de onderlinge relatie tussen de functies. Volgende niveaus zijn hierbij instelbaar:
  • 'AND': Beide functies waartussen een 'AND' relatie wordt gedefinieerd, moeten 'waar' zijn om het 'Conditie OK' signaal uit te sturen.
  • 'OR': Een van beide functie waartussen een 'OR' relatie wordt gedefinieerd, moeten 'waar' zijn om het 'Conditie OK' signaal te verzenden.
Er moeten minstens twee functies geselecteerd worden voordat de 'Relatie' parameter kan ingesteld worden.
Wanneer meer dan twee functies in de 'Conditie' aanwezig zijn, dan wordt eerst de relatie tussen de eerste en de tweede functie beredeneerd. Het resultaat hiervan wordt met de derde functie beredeneerd enz. Deze logica is bijzonder belangrijk bij het opstellen van de verschillende 'Condities'. In het bijzonder wanneer 'AND' en 'OR' verhoudingen door elkaar worden toegepast.

Werking vanaf een interface

Aangezien een 'Conditie' de status en onderlinge relaties van een of meerdere functies controleert, kunt u deze functie niet vanaf een interface oproepen.

Werking in een andere functie

Een conditie wordt enkel in een andere functie geïntegreerd als conditionele functie. Dit betekent dat de andere functie de 'Conditie' als een voorwaarde gebruikt om een bepaalde actie al dan niet te laten doorgaan.
Een conditie kan enkel in volgende functies geïntegreerd worden: 'Conditie', 'Proces' en 'Als-Dan-Anders'. Raadpleeg de beschrijving van de betreffende functies over de werking en specifieke parameters binnen de functie.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School