Loading...
 

De Timed Functies

Omschrijving:

De ‘Timed Function’ schakelt een andere functie voor een bepaalde tijd naar de gewenste status. Deze ‘Timed Function’ is geschikt voor drukknoppen, toetsenpanelen, touchscreens en voor in andere functies (vb. Local mood, General mood, …).

Parameters:

Bij de functie zelf:


Image170

'Naam'
Voer hier een korte en duidelijke naam in voor de 'Timed function'.
  • ‘Ruimte’: Selecteer hier de ruimte waar de Timed Function bediend wordt.
‘Icon’
Kies hier of de Timed Function bediend kan/moet worden op de Touchpanels en onder welke icoon deze dan getoond moet worden. ;'Selecteer uitgang': deze parameter definieert de functie die voor een bepaalde tijd moet geactiveerd worden. Afhankelijk van de functie die geïntegreerd wordt, zullen meer of minder parameters ingesteld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de specifieke functies. De functies die volgens een timer functie kunnen worden gestuurd zijn: 'Relais', 'Dimmer', 'Local Mood', 'Fan', 'Vlaggen', 'Als-Dan-Anders' en 'Proces'.
Gebruik in een Timed Function enkel uitgangen die uitgeschakeld kunnen worden.
'Status'
deze parameter definieert de gewenste status waarin de uitgang voor een bepaalde tijd moet gebracht worden. De status kan ingesteld worden op 'Aan', 'Uit', of indien van toepassing iedere tussenliggende waarde (vb. bij dimmers)
'Duurtijd'
deze parameter bepaalt hoelang de geselecteerde uitgang in de gewenste status actief moet blijven. Na het verstrijken van deze duurtijd schakelt de uitgang UIT (indien mogelijk).

Werking vanuit een interface

Optie ‘Zet AAN’ (default)

'Kort'
Met een korte druk op de toets wordt de geselecteerde functie geactiveerd voor de volledige duur (vb. de lamp gaat aan). Wanneer de looptijd voorbij is, zal de Timed Function de uitgang uitschakelen.
'Lang'
Zelfde werking als ‘Kort’.

Optie ‘Zet UIT’

'Kort'
Met een korte druk op de toets schakelt de geselecteerde functie UIT. Als de tijd nog aan het lopen is, wordt deze gestopt.
'Lang'
Zelfde werking als ‘Kort’.

Optie ‘Schakel AAN/UIT’

'Kort'
Als de geselecteerde uitgang in de status staat zoals beschreven in de Timed Function, zal deze worden uitgeschakeld. Indien deze zich niet in de correcte status bevindt, wordt de uitgang in de juiste status gezet en begint de tijd te lopen. In beide gevallen maakt het niet uit of de tijd al dan niet aan het lopen was.
'Lang'
Zelfde werking als ‘Kort’.
Als de Timed Function geactiveerd wordt terwijl de vorige looptijd niet nog afgelopen was, zal de Timed Function opnieuw gestart worden zonder rekening te houden met de vorige looptijd.
Als de Timed Function als ‘Zet AAN’ geprogrammeerd staat en de uitgang in de status staat zoals omschreven in de Timed Function, zal de uitgang uitgeschakeld worden als de looptijd verstreken is.
Als de geselecteerde uitgang door een andere functie in de status wordt geschakeld zoals beschreven in de Timed Function terwijl de tijd aan het lopen is, zal de uitgang NIET uitgeschakeld worden. Zie onderstaande schema:


Image172

Werking vanuit een andere functie

De Timed Function kan vanuit een andere functie geselecteerd worden. Wanneer deze andere functie aangeschakeld wordt, zal de Timed Function zich gedragen zoals uitgelegd bij de ‘Zet AAN’ optie bij ‘Werking vanuit een interface’.

De andere functie kan enkel uitgeschakeld worden als alle functies van de andere functie ‘waar’ zijn. Voor de Timed Function houdt dit in dat de looptijd actief moet zijn.
Niet elke functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de respectievelijke functie.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School