Loading...
 

De Relais Functies

Omschrijving:

Relais functies wijzigen de status van een relais tussen aan/uit (relaiscontact gesloten/open).

Werking vanuit een interface:


Image161

'Relais'
deze parameter definieert het relais dat door de functie wordt geschakeld.

Optie 'Schakel AAN/UIT' (standaard)

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt het relais omgeschakeld. Concreet betekent dit dat het licht aan gaat als het uit was en omgekeerd.
'Lang'
De werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Optie 'Schakel AAN'

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt het relais aangeschakeld. Concreet: het licht schakelt aan.
'Lang'
De werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Optie 'Schakel UIT'

'Kort'
bij een korte toetsdruk wordt het relais uitgeschakeld. Concreet: het licht schakelt uit.
'Lang'
De werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Werking vanuit een andere functie:


Image162

Type 'Relais'

Wanneer het relais vanuit een andere functie wordt opgeroepen, hangt de werking af van de ingestelde doelwaarde. Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

'Aan'
het relais schakelt aan als het uitgeschakeld was en blijft aan als het aangeschakeld was.
'Uit'
het relais schakelt uit als het aangeschakeld was en blijft uit als het uitgeschakeld was.
'Aan/Uit'
het relais schakelt aan of blijft aan bij activering van de functie en schakelt uit als de functie wordt uitgeschakeld.
'Uit/Uit'
Het relais schakelt uit of blijft uit als de functie wordt aangeschakeld. Schakel je de functie uit, dan blijft het relais uit.
Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.

Algemene opmerkingen:

Als vanaf een interface of vanuit een andere functie het richtingsrelais van een motorfunctie wordt geactiveerd, dan wordt de overeenkomstige motorfunctie uitgevoerd. Raadpleeg de beschrijving van de motor functie voor meer informatie.
Indien meerdere relais op hetzelfde moment worden geschakeld, dan zal de centrale de verschillende relais achtereenvolgens schakelen met een instelbare vertragingstijd. Deze vertragingstijd is instelbaar in het 'opties' menu en staat standaard ingesteld op 50 msec.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School