Loading...
 

De 'Als-Dan-Anders' functie

Omschrijving

Afhankelijk van de status van een in te stellen voorwaarde, schakelt de 'Als-Dan-Anders' functie ofwel de 'dan' ofwel de 'anders' functie in.

De 'Als-Dan-Anders' functie controleert de status van de 'Als' enkel bij het ACTIVEREN van de 'Als-Dan-Anders' functie. Om continue de status van een voorwaarde te controleren, gebruik een 'Proces' functie.

Parameters


Image186

'Naam'
Voer hier een korte en duidelijke naam in voor de 'Als-Dan-Anders' functie.
'Als Conditie (WAAR)'
zie de ‘Conditie’ functie.
'Statuswaarde van de conditionele functie'
Selecteer hier de status waarop de 'Als-Dan-Anders' functie de conditionele functie moet controleren. Er zijn twee statussen mogelijk:
  • 'Aan': Als de status van de conditionele functie 'aan' is, wordt de 'Dan' functie geschakeld.
  • 'Uit': Als de status van de conditionele functie 'uit' is, wordt de 'Dan' functie geschakeld.
'Selecteer ‘DAN’'
Selecteer hier de functie die geschakeld wordt wanneer de conditionele functie waar (aan) is. Afhankelijk van de geselecteerde functie worden enkele functiespecifieke parameters ingegeven. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de specifieke functie.
'Selecteer ‘ANDERS’'
Selecteer hier de functie die geschakeld wordt wanneer de conditionele functie niet waar (uit) is. Afhankelijk van de geselecteerde functie worden enkele functiespecifieke parameters ingegeven. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de specifieke functie.
Opmerking: Voor de berekening van de status van de 'Als-Dan-Anders' functie, kunnen we volgende gevallen onderscheiden:
  • Er is een 'dan' en een 'anders' geconfigureerd: Indien de 'als' waar is, wordt de status bepaald door de status van de 'dan'. Indien de 'als' NIET waar is, wordt de status bepaald door de status van de 'anders'.
  • Er is enkel een 'dan of een 'anders geconfigureerd: De status van de 'Als-Dan-Anders' functie wordt steeds bepaald door de status van de enige aanwezige 'Dan' of de 'Anders'.

Werking vanaf een interface

Optie 'Aan/Uit'

'Kort'
bij een korte toetsdruk gaat de 'Als-Dan-Anders' functie na wat de actuele status van de conditionele functie is. Indien deze waar (aan) is, dan wordt de 'Dan' functie geactiveerd volgens de ingestelde status. Indien de voorwaardelijke functie niet waar (uit) is, dan wordt de 'Anders' functie volgens de ingestelde status geschakeld.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Optie 'Aan'

'Kort'
bij een korte toetsdruk gaat de 'Als-Dan-Anders' functie na wat de actuele status van de conditionele functie is. Indien deze waar (aan) is, dan wordt de 'Dan' functie geactiveerd volgens de ingestelde status. Indien de voorwaardelijke functie niet waar (uit) is, dan wordt geen functie uitgevoerd.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.

Optie 'Uit'

'Kort'
de 'Als-Dan-Anders' functie wordt uitgeschakeld: de status van de conditionele functie wordt gecontroleerd. Afhankelijk van deze status zal de 'Dan' of 'Anders' functie volgens de 'uit' status van de ingestelde doelwaarde geactiveerd worden. Indien de functie die dan geschakeld wordt al 'uit' staat, gebeurt er niets met de functie.
'Lang'
de werking is hetzelfde zoals beschreven onder 'Kort'.
De werking van de 'Dan' en 'Anders' functie hangt af van de geselecteerde functie. Raadpleeg de beschrijving van de betreffende functie voor de correcte werking.

Werking vanuit een andere functie

Een 'Als-Dan-Anders' functie is selecteerbaar in een andere functie. Afhankelijk van de ingestelde doelwaarde zal de werking als volgt zijn:

'Aan'
de 'Als-Dan-Anders' functie wordt geactiveerd: de status van de conditionele functie wordt gecontroleerd. Afhankelijk van deze status zal de 'Dan' of 'Anders' functie volgens de 'aan' status van de ingestelde doelwaarde geactiveerd worden. Wanneer de functie die dan geschakeld wordt al 'aan' staat, gebeurt niets met de functie.
'Uit'
de 'Als-Dan-Anders' functie wordt uitgeschakeld: de status van de conditionele functie wordt gecontroleerd. Afhankelijk van deze status zal de 'Dan' of 'Anders' functie volgens de 'uit' status van de ingestelde doelwaarde geactiveerd worden. Indien de functie die dan geschakeld wordt al 'uit' staat, gebeurt er niets met de functie.
'Aan/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt de 'Als-Dan-Anders' functie geactiveerd.

Bij het uitschakelen van de andere functie wordt de 'Als-Dan-Anders' functie uitgeschakeld.

'Uit/Uit'
bij het activeren van de andere functie wordt de 'Als-Dan-Anders' functie uitgeschakeld. De status van de conditionele functie wordt gecontroleerd. Afhankelijk van die status wordt de 'Dan' of 'Anders' functie geschakeld volgens de 'uit' status van de ingestelde doelwaarde. Indien de betreffende functie op dat moment al 'uit' staat, dan gebeurt er niets.

Bij het uitschakelen wordt deze werking herhaald.

Opmerking

Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.

Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School