Loading...
 

De Dimmer Functies

Omschrijving:

De dimmer functies wijzigen de status van de dimmeruitgang tussen 0% (= 0V = uit) en 100% (= 10V = aan) of een tussenliggende waarde

Werking vanuit een interface:


Image163

'Dimmer'
deze parameter definieert de dimmer die door de functie wordt gestuurd.

Type 'Schakel tussen: LAATSTE Niveau/OFF'

'Kort'
na een korte toetsdruk, schakelt de dimmer tussen 0% en de laatst actieve status van de dimmer. Brandt het licht op 40%, dan zal bij een korte toetsdruk het licht uitgaan (dimmer naar 0%). Opnieuw kort drukken schakelt het licht naar 40%.
'Lang'
Werking identiek aan 'Kort'.
Onder 'Lang' wordt deze functie uiterst zelden gebruikt vb: wanneer door een gebrek aan toetsen vanaf eenzelfde toets 2 dimmers worden gestuurd.

Type 'Schakel tussen: ZET Niveau/OFF':

'Kort'
na een korte toetsdruk, schakelt de dimmer tussen 0% en een voorgedefineerde status van de dimmer.
'Lang'
Werking identiek aan 'Kort'.

Type 'ZET Niveau':

Kort
De dimmer wordt op het voorgedefinieerde niveau gezet.
Lang
Werking identiek aan 'Kort'.

Type 'ZET Laatste niveau':

Kort
De dimmer wordt op het laatste niveau gezet, indien de dimmer uit is.
Lang
Werking identiek aan 'Kort'.

Type 'ZET Laatste Niveau/100%':

Kort
De dimmer wordt op het laatste niveau gezet, indien de dimmer uit is. Anders wordt de dimmer naar 100% gezet.
Lang
Werking identiek aan 'Kort'.
Dit is bruikbaar bij het besturen van een dimmer op de TDS12022 AURUS-OLED of TDS12032 AURUS-OLED PLUS. Zie het hoofdstuk over de AURUS-OLED (PLUS) voor meer informatie.

Type 'Dimmen Continue'

Kort
dit functietype is niet onder 'Kort' selecteerbaar.
Lang
bij lang drukken op een toets, zal de dimmer een continue lineaire beweging maken tussen 0% en 100%. Met deze functie kunt u de lichtintensiteit volledig op uw behoefte afstemmen.
Wanneer u onder 'Kort' een 'Schakel tussen: LAATSTE Niveau/OFF' type selecteert voor een bepaalde dimmer, selecteert PROSOFT onder 'Lang' automatisch het 'Dimmen Continue' type voor die dimmer. Wanneer u vervolgens de geselecteerde dimmer onder 'Kort' wijzigt, volgt de dimmer onder 'Lang'. Wilt u een andere functie onder 'Lang' bedienen dan kunt u dit automatisch voorstel steeds wijzigen. Het automatisch volgen wordt hierdoor verbroken.

Type 'Dimmen Omhoog':

Kort
dit functietype is niet onder 'Kort' selecteerbaar.
Lang
bij lang drukken op een toets, zal de dimmer vanaf de actieve status tot 100% toenemen.

Type 'Dimmen Omlaag':

Kort
dit functietype is niet onder 'Kort' selecteerbaar.
Lang
bij lang drukken op een toets, zal de dimmer vanaf de actieve status tot 0% afnemen.

Opmerkingen:

Voor optimaal gebruiksgemak is het raadzaam om slechts één dimmer per toets te bedienen.
Wanneer de dimmeruitgang op een kleine waarde (kleiner dan 10%) is gezet, dan zet uw TDS bij het heractiveren van de dimmer door een korte toetsdruk, de status van de dimmer automatisch op 10%. Vanaf deze waarde zijn de meeste lichtpunten zacht opgelicht, zodat de 'aan' status zichtbaar is.

Werking vanuit een andere functie:


Image164

'Doelwaarde'
deze parameter definieert de gewenste dimmerstatus. De parameter is per percent instelbaar tussen 0% (uit) en 100%. Standaard staat de doelwaarde op 100%. Volgende instellingen zijn mogelijk:
  • '’xx’%': bij activering van de functie gaat de dimmer naar de ingestelde doelwaarde (0-100No value assigned/Uit': bij activering van de functie gaat de dimmer naar de ingestelde doelwaarde (0-100%). Bij het uitschakelen van de functie gaat de dimmer uit (0%).

Opmerkingen:

Niet iedere functie kan uitgeschakeld worden. Raadpleeg hiervoor de beschrijving van de betreffende functie.

Parameters

'Fade in'
deze parameter definieert de benodigde tijd om de dimmeruitgang van 0% tot 100% te brengen. De 'Fade in' is instelbaar op 16 vast gedefinieerde duurtijden: '0,5 sec.; 1 sec.; 2 sec.; 3 sec.; 4 sec.; 7 sec.; 10 sec.; 15 sec.; 30 sec.; 1 min.; 2 min.; 5 min.; 10 min.; 15 min; 30 min.; 1uur'. Standaard staat de 'Fade in' ingesteld op 1 sec.
'Fade out'
deze parameter definieert de benodigde tijd om de dimmeruitgang van 100% tot 0% te brengen. De 'Fade out' is instelbaar op 16 vast gedefinieerde duurtijden: idem als bij 'Fade in'. Standaard staat de 'Fade out' ingesteld op 3 sec.
Bij toename naar de gewenste status wordt de dimsnelheid berekend volgens de ingestelde 'Fade in': de dimsnelheid bedraagt 20% van de 'Fade in' wanneer het verschil tussen de gewenste en de actieve status van de dimmer 20% is.
Bij afname naar de gewenste status wordt de dimsnelheid berekend volgens de ingestelde 'Fade out': de dimsnelheid bedraagt 20% van de 'Fade out' wanneer het verschil tussen de gewenste en de actieve status van de dimmer 20% is.


Switch Language

Technical Handbook:

Internal documentation

TT School